LOGO CAIB
Contingut
15 abril 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge

COVID-19: El Govern prorroga les concessions dels clubs nàutics de 30 a 35 anys perquè puguin repercutir les pèrdues de la crisi en més anys d’explotació NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: El Govern prorroga les concessions dels clubs nàutics de 30 a 35 anys perquè puguin repercutir les pèrdues de la crisi en més anys d’explotació

Ports de les Illes Balears i els clubs asseguren als propietaris que vetlen pel bon estat de les seves embarcacions

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha anunciat avui als representants dels clubs nàutics i ports esportius la decisió de prolongar , de manera immediata, de 30 a 35 anys les concessions actuals amb l’objectiu que les pèrdues que es puguin ocasionar pels efectes de la COVID-19 es puguin repercutir en més anys d’explotació i així aquestes es minimitzin.

El conseller ha explicat que el tràmit s’inicia de manera immediata amb la publicació de les valoracions dels ports demà mateix al BOIB i amb la comunicació de les condicions de la pròrroga de la concessió. A mesura que els clubs acceptin les condicions el Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears (Ports IB) anirà aprovant la pròrroga de cada concessió.

La Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, empara que les concessions siguin per 35 anys i, per això, es farà amb caràcter immediat aquesta pròrroga. Únicament tres clubs tenien per ara la concessió per 35 anys, en haver-se tramitat la renovació de la concessió després de l’aprovació d’aquesta Llei. La resta de clubs(aquells que tenien la concessió per 30 anys)  ja havien fet fa temps la sol·licitud de pròrroga i restava pendent. Ara, s'accelera i es farà de manera immediata.

La prolongació de la concessió suposa un increment del cost d’aproximadament el 2% respecte del cànon fixat per ara per cada club. És un increment de 230.000 euros en total respecte dels 11,2 milions en cànons que ha d’ingressar Ports IB durant 2020. La mesura afecta vint clubs nàutics.

Durant la reunió —en què el conseller ha estat acompanyat del director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, i del gerent de Ports IB, Pedro Puigdengoles— tant Ports IB com els representants dels distints clubs nàutics i marines han assegurat que el seu personal està vetlant en tot moment pel bon estat de les embarcacions amarrades i que així ho continuarà fent mentre durin les mesures de restricció de moviments que implica l’estat d’alarma.

Ports IB ha explicat que a la seva web es pot sol·licitar, per part dels titulars dels amarraments, informació i imatges de les seves embarcacions. D’aquesta manera, Ports IB mantén una comunicació i atenció personalitzada.

Els representants dels clubs nàutics han volgut també donar aquest missatge de tranquil·litat i de garantia d’informació als titulars dels seus amarraments.

En aquesta línia, en la reunió s’han tractat també quines pautes d’accés a les embarcacions s’establiran quan s’iniciï el període de desconfinament així com les mesures de control que s’hauran d’adoptar sobre les embarcacions recreatives que arribin a cada un dels ports.

El conseller ha insistit en què són les autoritats sanitàries les que determinaran quan hi pot haver moviments de les persones i com es durà a terme. De moment, no hi ha possibilitat que els propietaris de les embarcacions les puguin emprar.

S’ha acordat començar a treballar en un protocol, juntament amb els clubs i també amb l’Autoritat Portuària de Balears, per definir com s’hauria d’actuar en el sector nàutic i elevar les propostes als òrgans corresponents, que fixaran les condicions del desconfinament quan escaigui.

Finalment, el conseller ha acceptat la petició de valorar la possibilitat d’ajornar el pagament de cànons per part dels concessionaris però no la bonificació, en considerar-se que la mesura adequada és la pròrroga de les concessions.

Han participat en la reunió representants de l’Associació de Clubs Nàutics de Balears, l’Associació d’Instal·lacions Nàutiques Esportives (ANADE), l’Associació de Ports Esportius de les Illes Balears i també distints clubs nàutics de les nostres Illes.