LOGO CAIB
Contingut
10 maig 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge

COVID-19:L'Estat atén la petició del Govern i autoritza més freqüències aèries entre les illes i passatgers en els trajectes marítims NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:L'Estat atén la petició del Govern i autoritza més freqüències aèries entre les illes i passatgers en els trajectes marítims

Totes les companyies poden oferir vols entre les illes i s'han de garantir dos vols diaris entre Mallorca i Menorca i entre Mallorca i Eivissa. Les possibilitats de viatjar en transpot aeri i marítim segueixen condicionades a causes justificades

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat avui una ordre que, atenent les peticions plantejades pel Govern de les Illes Balears, permet que a partir de demà dia 11 de maig - en què totes les illes entren en de la desescalada- hi hagi més freqüències en els vols i que en els trajectes marítims entre les illes i amb la península hi puguin viatjar passatgers i els seus vehicles.
Cal recordar que en aquesta Fase 1, poder viatjar en aquestes connexions (tant aèries com marítimes) segueix limitat a causes concretes: desplaçament al lloc de residència, motius de treball, sanitaris o per tenir cura d'algú o situació anàloga.
El tancament de ports i aeroports fou una petició del Govern de les Illes Balears atesa per part de l'Estat, de la mateixa manera que ara també, de manera coordinada, s'han establert mesures per recuperar una major mobilitat, en primer lloc, entre les illes.

Transport aeri:
S'estableixen condicions per permetre que les companyies aèries puguin ampliar progressivament la seva oferta de vols per a donar resposta a les necessitats de mobilitat entre les illes, tot això, adoptant les necessàries mesures de seguretat.

Des de les 00.00 hores del dia 11 de maig de 2020 s'aixeca la prohibició a la realització d'operacions aèries comercials regulars entre les Illes Balears. Això vol dir que totes aquelles companyies que vulguin poden oferir aquests serveis entre illes.

A l'efecte de salvaguardar una connectivitat aèria bàsica essencial entre les illes durant la durada de l'estat d'alarma, es considerarà com a servei mínim imprescindible la realització de dos vols diaris d'anada i tornada entre Palma i Eivissa, i de dos vols diaris d'anada i tornada entre Palma i Menorca. En aquests moments, es fa únicament una freqüència diària per part d' Europa (a la qual es va adjudicar el servei durant l'estat d'alarma).

Les companyies aèries interessades a operar serveis de transport aeri regular entre les Illes Balears hauran d'informar la Direcció General d'Aviació Civil del seu programa d'operacions almenys amb set dies d'antelació.
Si no hi ha companyies interessades a fer les rutes, el Director General d'Aviació Civil, durant la durada de l'estat d'alarma, adjudicarà aquests serveis de manera directa en cas necessari.
En cap cas quedaran sense cobrir els vols durant aquests primers dies perquè l'actual servei (que s'ha anat prorrogant durant l'estat d'alarma) ha de seguir vigent fins que s'estableixin els vols oferts per les companyies o es decreti l'adjudicació del servei si no hi ha ofertes.

Per als vols entre la Península i les Illes, es manté la limitació establerta durant l'estat d'alarma que just autoritza un vol diari per companyia entre Mallorca, Madrid, Barcelona i València i un enllaç diari de Menorca i Eivissa amb Madrid i Barcelona. En la pràctica, les companyies han estat oferint manco freqüències de les autoritzades.
A l'ordre del Ministeri també s'estableix que s'han d'adoptar mesures de seguretat i, en aquest sentit, s'indica que es considerarà suficient oferir al públic el 50% de la capacitat total de cada aeronau per a assegurar la deguda separació entre passatgers.

En transport marítim, l'ordre avui aprovada permet que els vaixells comercials en els trajectes entre les illes i entre aquestes i la península puguin incorporar passatgers i també els seus vehicles.

Des de les 00.00 del dia 11 de maig de 2020 es permet en els ports de la Comunitat Autònoma d'Illes Balears embarcar i desembarcar passatgers i vehicles en règim de passatge en els vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de passatge que prestin serveis regulars en les línies marítimes interinsulars i també dels que prestin serveis regulars en les línies marítimes entre la península i les Illes Balears. Fins ara només es permetia que hi viatgessin els residents per tornar.
Les causes per poder viatjar en transport marítim seran les mateixes que en avió.

S'autoritza també al Govern de les Illes Balears que aprovi la inclusió de passatge en vaixells que fins ara just operaven com de càrrega i transbord rodat en els trajectes entre Eivissa i Formentera.

Navegació recreativa:
L'ordre també recull les condicions per a la navegació recreativa a les Illes Balears. Una vegada que el Govern de l'Estat ha acordat que els ciutadans es poden moure, en el cas de les Illes Balears, en el territori de cada Illa, i queda aclarit que es pot anar a segones residències, de la mateixa manera també es pot visitar l'embarcació encara que es trobi en el port d'un municipi que no sigui el de residència.

Així, l'orde estableix que els vaixells i embarcacions utilitzats amb finalitat recreativa o esportiva pels seus propietaris, o les persones autoritzades per aquests, podran navegar entre ports o punts del litoral del mateix municipi i illes no habitades pròximes.

Les persones a bord compliran amb les mesures de protecció de la salut que, si escau, siguin adoptades per l'autoritat competent.