LOGO CAIB
Contingut
6 maig 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19: Govern i UIB acorden una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19 per al pròxim curs 2020-2021 NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Govern i UIB acorden una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19 per al pròxim curs 2020-2021

Es congelaran les taxes universitàries i es facilitaran les condicions d’abonament de la matricula als alumnes afectats per la COVID-19

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han acordat un conjunt de mesures per ajudar a pal·liar els efectes econòmics derivats de la pandèmia de la COVID-19.

D’una banda, s’ha previst mantenir per l’any acadèmic 2020-21 els preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l'obtenció de títols universitaris oficials de grau i de màster. Cal esmentar que el preu de la primera matrícula s’ha mantingut des de l’any 2014 i que l’any 2018 va experimentar una  reducció del 10% en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15 % en el cas dels estudis de màster que habiliten o que són una condició necessària per exercir activitats professionals regulades.

Per altra banda, es crearà una ajuda econòmica per l’any acadèmic 2020-21, a la qual podran accedir els alumnes, i que serà del mateix import de les matrícules anul·lades aquest curs a causa de la pandèmia.

A més, als estudiants de doctorat que no hagin pogut presentar  la seva tesi doctoral i es veuen obligats a tornar a matricular-se, la UIB els matricularà sense cap tipus de cost, per un període equivalent a la durada de l’estat d’alarma.

En el cas de contractes PostDoc, Predoc i tècnics de recerca, de convocatòries CAIB, els quals finalitzin dintre dels propers 12 mesos des de la declaració d’alarma es prorroga d’ofici la seva durada per 3 mesos

Les dues institucions consideren imprescindible la implicació del Ministeri d’Universitats amb una previsió pressupostària específica destinada a mantenir l’equitat i evitar que l’alumnat més vulnerable es vegi afectat en la mesura del possible per la crisi derivada de l’impacte de la COVID-19.