LOGO CAIB
Contingut
13 maig 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge

COVID-19:El Govern demana a Aviació Civil l’adopció de mesures per assegurar distància de seguretat en els vols NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:El Govern demana a Aviació Civil l’adopció de mesures per assegurar distància de seguretat en els vols

També reclama que, amb la màxima celeritat, es posi en marxa el concurs per adjudicar el servei entre illes amb dos vols diaris, en ho haver presentat per ara programació cap companyia

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha dirigit una comunicació formal a la Direcció General d'Aviació Civil en la qual es demana que s'acordin mesures que permetin restringir l'ocupació dels vols per tal d'assegurar distàncies correctes de seguretat entre els passatgers en els vols entre la Península i les Illes Balears.

En la carta, el director general de Transport Aeri i Marítim, Xavier Ramis, destaca al director general d'Aviació Civil la creixent preocupació, tant entre els usuaris com entre les autoritats sanitàries, per alta ocupació que s'ha detectat en alguns vols i planteja la necessitat de què es reguli aquesta situació.

Des de la Direcció General es proposa que s'hauria d'incrementar la separació entre els passatgers, de manera que es deixi sempre un seient entre cada passatger, excepte que es tracti de persones del mateix nucli familiar. Això suposaria únicament la reducció entre un 25 i un 30% de la capacitat total dels vols i incrementaria les condicions de seguretat sanitària.

Cal recordar que, respecte dels vols interilles, l'ordre del Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana publicada el diumenge 9 de maig, determina que es considera suficient una ocupació del 50% dels avions per garantir la seguretat.

Aquestes mesures que pogués adoptar la Direcció General d'Aviació Civil s'haurien d'emmarcar en les que determini la Unió Europea respecte de la seguretat en els moviments aeris en tot el territori europeu.

Igualment, en la comunicació remesa avui matí a la Direcció General d'Aviació Civil, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge recorda que en l'ordre publicada diumenge s'assegura que, amb l'objectiu de garantir una connectivitat bàsica entre les illes, es considera com a servei mínim imprescindible la realització de dos vols diaris entre Mallorca i Eivissa i entre Mallorca i Menorca.

Dita ordre obre la possibilitat a què totes les companyies que vulguin poden operar aquests vols i que així ho han de comunicar a la Direcció General d'Aviació Civil.

Ara com ara, adverteix la Conselleria, no consta que cap companyia hagi planificat l'operativa d'aquest servei mínim de dos vols diaris i, per això, es demana a la Direcció General d'Aviació Civil que, "amb tota celeritat", es posin en marxa els mecanismes adequats (la convocatòria d'un concurs i la contractació d'una companyia perquè dugui a terme els serveis) per tal de garantir la prestació d'aquests serveis.

Recordar que, mentre -i de manera transitòria- Air Europa (l'actual adjudicatària durant l'estat d'alarma) segueix prestant el servei.