LOGO CAIB
Contingut
15 maig 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge

COVID-19:El Decret llei COVID-19 inclou sancions contra l'intrusisme per reforçar el sector d'embarcacions de lloguer que compleix NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:El Decret llei COVID-19 inclou sancions contra l'intrusisme per reforçar el sector d'embarcacions de lloguer que compleix

Se sancionarà la comercialització a llocs físics i per internet d'embarcacions no registrades oficialment

El Decret llei COVID-19, aprovat aquesta setmana pel Consell de Govern, amb mesures extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa, introdueix canvis en la regulació de l'activitat de lloguer d'embarcacions d'esbarjo amb l'objectiu de lluitar contra l'intrusisme denunciat pel sector.

El Govern de les Illes Balears ja havia regulat, amb el Decret 21/2017 aquesta activitat, establint l'obligatorietat d'una declaració responsable per iniciar els serveis i també la inscripció en el registre oficial habilitat per la Direcció General de Transport Aeri i Marítim. En un any, entre 2018 i 2019 (agost) es va produir un increment del 42%, respecte a les autoritzacions.

Malgrat això, s'ha detectat que moltes embarcacions segueixen operant al marge de la regulació, especialment captant clients per internet. Atenent les peticions del sector, especialment davant una temporada turística que es presenta complexa i més difícil que mai, el Decret COVID-19 inclou mesures per regular la comercialització (tant a espais físics com per internet) i sancions per a aquells que lloguin al marge de la legalitat, tot protegint el sector regulat de l'intrusisme.

Per a fer-ho possible el Decret llei COVID-19 modifica el Decret 2172017 de 5 de maig que regula l'activitat dels xàrters nàutics i la Llei 2/2015 de 27 de febrer del règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques.

Així, el Decret llei COVID-19 detalla que la declaració responsable (i la documentació que l'acredita) habiliten per a exercir l'activitat i que s'ha de procedir a la inscripció en el registre, a més de comunicar-hi qualsevol canvi que es produeixi. Recull també expressament que no es pot fer difusió per arrendar embarcacions que no compleixin aquests requisits i que quan s'anunciï l'activitat s'ha de fer constar el nombre de registre de l'embarcació.

El decret aclareix també que se sancionarà no només l'activitat de lloguer d'embarcacions d'esbarjo sense la declaració de responsabilitat i tota la documentació que l'acrediti, sinó també la seva comercialització.

S'indrodueix com a infracció la difusió de l'arrendament d'embarcacions sense declaració responsable o que als anuncis no es faci constar el número de registre.

Poden ser responsables tant els anunciants com els mitjans on es comuniqui  l'anunci i l'arrendador de l'embarcació.

Evidentment, la sanció és considerada greu si es du a terme la difusió del lloguer i la seva contractació amb un número fals de registre i també l'activitat d'embarcacions que han deixat de complir amb els requisits.

En el cas dels incompliments lleus, es poden imposar multes de 120 a 2.000 euros i en el cas de les greus, les multes poden ser d'entre 2.001 i 20.000 euros. Les molt greus poden arribar als 200.000 euros.