LOGO CAIB
Contingut
6 maig 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Educació publica les orientacions per ajudar avaluar la part pràctica de l’alumnat de Formació Professional NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:Educació publica les orientacions per ajudar avaluar la part pràctica de l’alumnat de Formació Professional

\Aquestes instruccions són el resultat de la col·laboració entre la Conselleria, els centres i el professorat de Formació Professional de les Illes Balears

\ La finalitat és la d’ajudar a l’avaluació final dels alumnes en el cas que no sigui possible fer les pràctiques a una empresa

\Es tracta d’instruccions orientatives per a dissenyar el mòdul integrat d’FCT + projecte

\També es posa a l’abast dels docents instruments d’avaluació

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca continua fent feina en les mesures a adoptar per donar resposta a les implicacions educatives derivades del Covid19.  Un dels aspectes en el que ha estat fent feina la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors és l’adaptació i flexibilització al màxim de les pràctiques de Formació Professional per a que cap alumne perdi la oportunitat d’acabar el curs.

Per això una vegada aquesta Direcció General s’ha reunit via telemàtica amb representants dels centres educatius, tant públics com concertats i privats, que imparteixen cicles formatius d’FP, publica ara les orientacions per a dissenyar el mòdul integrat d'FCT (Formació en centres de treball) + projecte. La finalitat és que els docents tenguin elements d’avaluació telemàtica en previsió que l’alumnat no pugui fer les pràctiques.

Aquestes orientacions pretenen facilitar una sèrie de propostes que han elaborat diferents docents de famílies professionals diverses per ajudar els tutors d’FCT a dissenyar la proposta concreta que realitzin a cada un dels cicles de cada centre.

Orientacions per avaluar les pràctiques sense assistir a una empresa

Aquestes orientacions són un punt de partida per ajudar els tutors d’FCT a dissenyar la proposta concreta a realitzar a cada un dels cicles de cada centre.

Entre les propostes es contempla el marc de referència del projectes, el seu disseny, la planificació d’activitats, els recursos que facilitarà el professor a l’alumne i els instruments d’avaluació de l’alumnat. 

Entre les finalitats es  troba establir com a referència els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació indicats en el currículum del mòdul FCT, tot adaptant-se a la realitat del cicle formatiu per a dissenyar una proposta d’avaluació de les FCT, en principi, sense assistència a l’empresa.

Així com proposar a l’alumnat activitats no presencials avaluables per assolir els resultats d’aprenentatge establerts o valorar cada activitat proposada en hores perquè si la situació es normalitza es puguin comptabilitzar com a part de les pràctiques. També se recomana que l’alumnat treballi de forma individual, tal i com es fa de forma presencial a una empresa.

Per finalitzar,cal destacar que les tutories individuals i grupals es converteixen en l’eix principal de planificació, seguiment i avaluació del procés. Ja que es considera fonamental que es faci un acompanyament acurat a l’alumnat perquè, en aquesta situació excepcional, no es despengi d’aquest treball alternatiu a les FCT. Per això, és important pautar molt la proposta i plantejar un calendari ampli de sessions amb la finalitat de donar resposta a les necessitats que presenti l’alumnat.

Trobareu les orientacions a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.