LOGO CAIB
Contingut
4 maig 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Educació modifica els calendaris d’admissió i matriculació dels alumnes de música i dansa de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:Educació modifica els calendaris d’admissió i matriculació dels alumnes de música i dansa de les Illes Balears

\Aquesta modificació respon a l’actual estat d’alarma i les mesures adoptades pel COVID-19

\Per primera vegada tot el procés d’inscripció i matriculació es farà de forma telemàtica 

\ Aquests nous calendaris afecten als alumnes d’ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa

\Les proves d’accés, previstes pel setembre, podran ser presencials si les circumstàncies sanitàries així ho permeten 

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la seva Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, acaba de publicar al BOIB  (30 d’abril de 2020) la resolució per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

La modificació dels calendaris dels processos d’admissió i matriculació dels alumnes de música i dansa de les Illes Balears respon a l’actual estat d’alarma i als nous protocols en matèria sanitària establers per fer front al COVID-19.

Tots els processos es faran on line, via telemàtica   

Entre les novetats del nou calendari del procés d'admissió i de matriculació per al curs 2020-2021 destaca que per primera vegada aquests processos d'inscripció a les diferents proves i la matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa es realitzarà online, de forma telemàtica i a través de la pàgina web de cada centre. Així com el lliurament de la documentació que acompanya la inscripció o la matrícula mitjançant els correus electrònics que s'habilitin en cada centre.

També es faran de forma telemàtica les inscripcions, la matricula, les sol·licituds, les publicacions de llistes, de resultats i la presentació de possibles reclamacions o al·legacions incloses en el calendari.

Cal destacar que sempre que les condicions sanitàries així ho permetin, les proves d’accés previstes pel mes  de setembre seran presencials. 

A partir del proper 8 de juny comença el termini d’inscripció

Les principals dates del calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa per al curs 2020-21 són les següents:

  • Del 8 al 30 de juny:

- Inscripció telemàtica a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa (a través de la pàgina web de cada centre).

-  Reserva de plaça per als alumnes oficials.

- Sol·licituds de reingrés i trasllats d'expedients.

*Tot es realitzarà de forma telemàtica.

  • 2  de Juliol: Publicació provisional de les llistes d'aspirants admesos a les diferents proves d'accés.
  • 6 de juliol: Publicació definitiva de les llistes d'aspirants admesos a les diferents proves d'accés.

 

Tots els interessats poden consultar el nou calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.