LOGO CAIB
Contingut
29 abril 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Educació amb col·laboració de distintes entitats garanteix la connectivitat a l'alumnat de les Illes Balears sense Internet NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19:Educació amb col·laboració de distintes entitats garanteix la connectivitat a l'alumnat de les Illes Balears sense Internet

\Educació vol agrair la col·laboració tant d’entitats públiques com  privades que fan possible la connectivitat digital als alumnes que no disposen de connexió a Internet a les Illes Balears

\Ministeri, Ajuntaments, Consells insulars i empreses donen suport posant a disposició d’aquests alumnes els elements complementaris necessaris per estar connectats

\Les iniciatives van des de la compra de targetes, a l’accés de fibra de forma gratuïta o ampliació de potència de xarxes WIFI

\Amb aquesta actuació s’aconsegueix reduir l’escletxa digital a la les Illes Balears 

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca continua fent feina per arribar a tot l’alumnat i procurar no incrementar la desigualtat per la diversitat de situacions que es viuen a les famílies. Des de l’inici del període de suspensió de les classes presencials, com a conseqüència del COVID-19, aquesta és una de les principals preocupacions del Govern.

Per això es va decidir accelerar un Pla de digitalització per respondre a les circumstàncies derivades de la situació actual i es varen adquirir  gairebé 3.000 dispositius digitals chromebook, a més de mil targetes SIM, connexions, mòdems i llicències necessàries, per distribuir a l’alumnat que no té cap altra possibilitat de connexió. Lliurament que s’està fent a l’actualitat a totes les illes.

En una segona passa Educació determina que a les Illes Balears hi ha 1.751 alumnes - de 5è i 6è de primària, tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i FP- de centres públics i concertats, que no tenen connexió a Internet ni terminals informàtics per fer les tasques escolars i que si podrien fer-les si en tinguessin. Desprès de moltes reunions s’ha aconseguit la coordinació  amb Ajuntaments, Consells, empreses i distintes entitats per poder donar solucions a la connectivitat, com l’ampliació de la potència del servei WIFI a determinades zones per afavorir la connectivitat de les famílies, encara que també s’ha previst completar amb targetes de dades aquelles situacions en que la connexió no sigui possible d’altra manera

Agraïment a la col·laboració de les distintes entitats

Educació vol agrair la col·laboració de les distintes entitats públiques i privades de les Illes Balears que fan possible la connectivitat a Internet de tot l’alumnat de les Illes Balears.

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, agraeix l’esforç de totes les entitats tant públiques com privades que ha fet possible aquesta col·laboració. Al que afegeix que no ha estat fàcil trobar una solució per tot l’alumnat de les Illes Balears, ja que cada illa té la seva casuística. Tenim municipis com Calvià que han comprat targetes per cobrir tota la demanda. En el cas de Manacor ens han donat les targetes que li ha cedit un operador de telefonia i s’ha aconseguit cobrir les necessitats de tots els alumnes del municipi i, altres municipis com Llubí i Esporles ho han solucionat ampliant zones WIFI. També hi ha nins que es beneficien de que els seus veïns han obert les seves wifis. La veritat és que amb la col·laboració d’aquestes entitats la connectivitat de l’alumnat serà una realitat.     

Les iniciatives acordades són diverses:

 • El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha remès a la Conselleria 255 targetes de dades de telefònica de 40GB per alumnat de FP i Batxillerat i 40 targetes SIM Vodafone.
 • El Consell Insular de Menorca mitjançant l’empresa pública d’informàtica i comunicacions SILME SA i amb la col·laboració de l’operador menorquí INFOTELECOM NETWORKS SL, dotarà d’Internet als habitatges sense aquesta connexió.
 • El Consell Insular d’Eivissa ha cobert totes les demandes de l’illa amb la compra de targetes SIM.
 • El Consell Insular de Formentera a través de Benestar Social ajuda a les famílies per contractar.
 • La FELIB ha coordinat la informació amb els Ajuntaments sobre connectivitat:
 • Manacor: lliurament de 160 targetes SIM aportades per Vodafone a l’Ajuntament i que donaran serveis als alumnes del municipi.
 • Calvià: compra 60 targetes SIM i 60 routers per cobrir les necessitats dels alumnes del seu municipi
 • Esporles: l’ajuntament ho ha coordinat amb els veïns de l’alumnat que no tenia connexió i està cobert.
 • Llubí: ha dotat amb USB modem amb tarjeta SIM als alumnes que no tenien connectivitat (3 famílies).
 • Campanet: compra de targetes per tot l’alumnat amb problemes de connectivitat.
 • Palma: compra de 300 targetes SIM per ajudar a cobrir part de les necessitats dels alumnes.
 • Ajuda en acció:
 • 33 packs de tablet + SIM de 2 mesos de connexió a Internet: CEIPIESO Pintor Joan Miró , 13 packs CEIP Es Pont, 3 packs CEIP Joan Capó, 2 packs IES Josep Sureda i Blanes, 1 pack CEIP Gabriel Vallseca, 1 pack CC La Milagrosa.
 • 50 targetes SIM amb 2 mesos de connexió a Internet per alumnat de l’IES Josep Sureda i Blanes
 • Fundación Telefónica i Fundación La Caixa donen al Govern Balear 100 tabletes. 

Cal destacar que amb aquesta col·laboració la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca tracta de rebaixar l’actual escletxa digital de l’alumnat. A la vegada que es donen les eines necessàries per poder accedir a la formació i que ningú quedi enrere.