LOGO CAIB
Contingut
28 abril 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: Els acompanyants o familiars que visitin pacients amb COVID19 als hospitals públics estaran assistits i orientats per personal dels centres NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Els acompanyants o familiars que visitin pacients amb COVID19 als hospitals públics estaran assistits i orientats per personal dels centres

Aquesta assistència forma part del protocol del Servei de Salut, que ja funciona a Son Espases i s'ha començat a implementar a la resta d’hospitals

Fins ara els pacients amb COVID-19 es comunicaven amb els familiars per videoconferència

Els acompanyants o familiars que visitin pacients amb COVID19 als hospitals públics estaran assistits i orientats per personal dels centres. Aquesta assistència forma part del protocol del Servei de Salut, que ja funciona a Son Espases i s'ha començat a implementar a la resta de centres hospitalaris. Fins ara, la majoria dels pacients amb COVID-19 es comunicaven amb els familiars per videoconferència. També es permetia l'accés als familiars per acomiadar-se dels pacients que estaven en els seus últims dies de vida.

Amb aquest protocol, personal dels hospitals públics s'encarregarà d'informar i assistir els familiars que volen visitar un pacient o els acompanyants que hagin d'ingressar amb ell. Des dels hospitals, s'organitzen les agendes i s'assisteix aquestes persones amb informació, recomanacions i ajudes, com per exemple les instruccions per posar-se un equip de protecció individual (EPI).

La pandèmia de la COVID19 ha suposat canvis significatius en l'atenció sanitària. En el cas dels ingressos hospitalaris, amb l'objectiu de millorar el benestar emocional de les persones ingressades i dels seus familiars, el Servei de Salut ha establert unes normes bàsiques d'acompanyament. En aquest sentit, es diferencia entre dos tipus d'entrades als hospitals públics:

  • Com a visites a pacients

El familiar pot sol·licitar la visita segons el procediment establert per cada hospital. El personal de l'hospital és l'encarregat de gestionar les visites: rep les sol·licituds, confirma les visites amb l'equip assistencial, planifica agendes, rep les visites, explica el procediment, ajuda a col·locar els EPI i informa sobre les recomanacions de prevenció.

Els criteris que han de reunir els visitants són, entre d'altres, que no formin part de cap grup de risc per a la COVID19 i que siguin capaços de fer servir els EPI. Es permet la visita d’un màxim de dues persones diferents per pacient, alternant els torns de visites. Igualment, es recomana que la durada de les visites no superi els 15 o 30 minuts.

  • Com a acompanyament del pacient dependent

En els casos de pacients dependents es pot autoritzar un acompanyant, que voluntàriament ha de sol·licitar l'ingrés juntament amb el pacient, per acompanyar-lo en el procés d’hospitalització, sempre que la situació clínica ho permeti i es puguin garantir les mesures necessàries de protecció. En el cas de pacients de més de divuit anys i amb deteriorament cognitiu o discapacitat intel·lectual, s'equipara el dret a un acompanyant amb el dels pacients menors, atès que actualment els pares o tutors legals poden acompanyar els menors d'edat durant l'ingrés.

El cuidador ha de complir una sèrie de requisits similars al del visitant i ha de ser validat. El personal de l'hospital el rep, li explica el procediment d’acompanyament, li facilita els EPI, li fa una formació inicial i li dona totes les recomanacions de prevenció. Així mateix, també li explica les mesures d'aïllament necessàries que haurà de seguir durant els catorze dies posteriors a l'alta hospitalària.