LOGO CAIB
Contingut
22 abril 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: Avui es posa en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 per a tots els professionals del Servei de Salut NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Avui es posa en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 per a tots els professionals del Servei de Salut

Es farà en dues fases: en la primera s’aplicarà als que estan més exposats al virus i en la segona, a la resta dels treballadors

Les proves PCR es complementaran amb tests d’anticossos per millorar la capacitat de detecció i la qualitat del diagnòstic

Avui es posa en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit als divuit mil professionals del Servei de Salut. Es tracta d’un estudi que es durà a terme en dues fases: en la primera, es faran les proves als professionals de l’atenció primària, dels hospitals i del 061 que actualment estan més exposats al SARS-CoV2; en la segona, es faran a la resta dels treballadors. L’estudi preveu complementar les proves PCR amb tests d’anticossos per tal de millorar la capacitat de detecció i la qualitat del diagnòstic. Actualment, a les Illes Balears s’han duit a terme gairebé trenta mil proves, concretament 25.862 PCR i 2.362 tests d’anticossos.

Des que es va registrar el primer cas de COVID-19 a les Illes Balears, els professionals del Servei de Salut han hagut d’atendre —de manera exemplar— milers de consultes relacionades amb símptomes respiratoris i centenars d’ingressos, molts dels quals han requerit cures intensives. Així doncs, en la primera fase de l’estudi es faran les proves als treballadors següents:

  • Atenció hospitalària: tot el personal que pren mostres a les persones amb sospita o diagnòstic de COVID-19 i el personal dels serveis i les unitats d’urgències, medicina intensiva (UCI), medicina interna, pneumologia, radiologia, anestèsia, oncohematologia i hemodiàlisi, atesa l’especial sensibilitat.

  • Atenció primària: tot el personal de les unitats volants d’atenció a la COVID-19 (UVAC), dels serveis d’urgències d’atenció primària (SUAP), dels dispositius d’intervenció ràpida (DIR) i dels centres i de les unitats que atenen pacients amb sospita o diagnòstic de COVID-19.

  • Atenció urgent (061 i Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears): tot el personal que hi presta activitat assistencial directa.

  • Personal de neteja que fa feina al Servei de Salut.

El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Cada gerència disposarà d’una agenda específica i un punt de recollida de mostres. Abans de fer les proves, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. Els resultats s’enviaran a la Direcció General de Salut Pública i Participació.

Millorar la capacitat de detecció i la qualitat del diagnòstic

L’objectiu principal del Servei de Salut és millorar la capacitat de detecció i la qualitat del diagnòstic per mitjà d’aquestes dues proves (PCR i tests d’anticossos). Les PCR són proves que detecten la càrrega viral d’una mostra orofaríngia que s’envia a un laboratori de microbiologia per obtenir els resultats al cap d’unes hores. Aquesta prova és més efectiva durant els primers dies del contagi, quan el material genètic del virus està adherit a les cèl·lules de les vies respiratòries altes.

Per la seva part, els tests d’anticossos detecten la resposta immunitària del pacient, que augmenta a mesura que avança la infecció. Així doncs, són més útils en les fases més avançades de la malaltia, quan el cos ha generat els anticossos. Els estudis apunten que aquesta situació se sol produir a partir del sisè o el setè dia des de l’inici dels símptomes. En aquests tests, la presa de la mostra es fa per mitjà d’una punció per extreure sang, que es diposita en un aparell el funcionament del qual és molt similar al dels tests d’embaràs. Els resultats es poden obtenir en 15 minuts. No obstant això, convé combinar aquest test amb una prova PCR per tal de millorar la qualitat del diagnòstic.