LOGO CAIB
Contingut
10 abril 2020Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

COVID-19: La DG d'Energia i Canvi Climàtic verifica el bon funcionament dels plans de contingència de les companyies elèctriques per garantir el subministrament i protegir la salut i seguretat dels treballadors NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: La DG d'Energia i Canvi Climàtic verifica el bon funcionament dels plans de contingència de les companyies elèctriques per garantir el subministrament i protegir la salut i seguretat dels treballadors

\ Continuen les obres nou cablejat entre Menorca i Mallorca així com les que s'estan duent a terme per reforçar la xarxa de transport d'Eivissa

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha confirmat el bon funcionament dels plans de contingència que han activat les empreses que subministren i distribueixen energia a les Illes Balears per fer front a la crisi de la COVID-19. Després d'analitzar i fer totes les comprovacions necessàries, des de la DG s'ha verificat la viabilitat dels plans d'actuació d'aquestes empreses a fi de garantir la protecció i seguretat dels treballadors així com el subministrament d'energia a les nostres illes durant el període de confinament decretat per l'Estat d'Alarma.

Segons ha explicat el director general d'Energia, Aitor Urresti, aquestes empreses, Endesa, Red Eléctrica, Sampol, CLH, Redexis, Nedgia, Enagas i Vall de Sóller, "asseguren que els nivells d'estocs que ténen són els adequats" i ha recordat que està garantida l'arribada de vaixells de combustible des de la Península, atès que es tracta d'un producte de primera necessitat.

Davant la crisi de la COVID-19, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va demanar a les empreses de subministrament i distribució d'energia plans de contingència específics per valorar les mesures preses a les seves instal·lacions i centres de treball amb l'objectiu de protegir la salut i seguretat dels treballadors i garantir el subministrament d'un servei essencial pels ciutadans.

En aquest sentit, des d'Endesa, s'assegura el subministrament elèctric a totes les illes així com les mesures de protecció i seguretat adequades pels seus treballadors, que actualment es troben distribuïts entre els dos cicles combinats que estan en funcionament. També la companyia CLH ha confirmat que no s'han registrat problemes d'abastiment a les benzineres, ni tampoc a les centrals. Alhora, es mantindran les actuacions d'urgència domiciliària pel que fa al gas, com per exemple les fuites.

D'altra banda, informar que es mantenen les obres del nou cablejat entre Menorca i Mallorca així com les que s'estan duent a terme per reforçar la xarxa de transport d'Eivissa.

Recordem que les distribuïdores energètiques es van comprometre a suspendre tots els talls de subministrament energètic a la ciutadania durant l'estat d'alarma decretat per pal·liar la crisi del coronavirus. Una mesura que es va acordar amb la Conselleria de Transició Energètica i Serveis Productius i que mantindrà vigent fins que la situació s'estabilitzi.

Tot i aquesta primera valoració, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic es compromet a seguir en comunicació permanent amb aquestes empreses a fi de garantir el subministrament i bon servei que requereix la societat balear.