LOGO CAIB
Contingut
22 maig 2020Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

COVID-19: L'Arxiu del Regne obre al públic el proper dilluns 25 de maig NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: L'Arxiu del Regne obre al públic el proper dilluns 25 de maig

Els usuaris han de demanar cita prèvia per les consultes telemàtiques i l'assistència presencial

L'Arxiu del Regne, depenent de la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, obrirà el dilluns 25 de maig les seves portes al públic complint amb els protocols sanitaris i de seguretat establerts a conseqüència de la Covid-19.

El personal atendrà els usuaris tant per via telemàtica com presencial. En ambdós casos, s'haurà de sol·licitar una cita prèvia per correu electrònic a arm@arxregne.caib.es indicant el motiu de la consulta, el dia i hora en què es voldria fer la consulta i el temps que es preveu invertir en aquesta, així com les signatures topogràfiques dels documents que es volen consultar, en cas que se'n tengui coneixement.

 Es recomana als usuaris que prioritzin la consulta telemàtica sempre que sigui possible, és a dir, quan la informació demanada no requereixi la consulta presencial i es vulgui comanar reproduccions digitals de documents. Quant al servei presencial, l'horari per accedir a la sala de consulta serà de 9 a 14.30 hores amb un aforament limitat de cinc persones al mateix temps. 

Les sol·licituds de consulta, tant telemàtiques com presencials, seran ateses per ordre d'entrada, excepte les peticions que siguin part de procediments administratius i judicials, les quals s'atendran de manera prioritària.

Complint amb les mesures de seguretat, els documents consultats hauran de passar una quarantena de deu dies fins que es puguin tornar a consultar. A més, els usuaris que accedeixin a l'Arxiu del Regne s'han d'aplicar el gel hidroalcohòlic que hi haurà al vestíbul i la sala de consulta; han d'usar obligatòriament mascareta i guants, han d'utilitzar les escales de forma preferent, han de dur el seu llapis per treballar a la sala de consulta i han de mantenir la distància interpersonal d'un mínim de 2 metres en totes les zones d'ús públic de l'Arxiu.

Can Sales
Pel que fa a la Biblioteca Pública de Palma Can Sales, a partir de dilluns amplia el préstec a revistes i oferirà servei als investigadors amb cita prèvia i també préstec interbibliotecari.