LOGO CAIB
Contingut
16 maig 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: Salut ha duit a terme més de 45.000 controls de covid-19 a usuaris dels ports i aeroports de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Salut ha duit a terme més de 45.000 controls de covid-19 a usuaris dels ports i aeroports de les Illes Balears

La Direcció General de Salut Pública, en col·laboració amb Creu Roja i Sanitat Exterior, ha duit a terme 45.118 controls als ports i aeroports de les illes Balears entre el 19 de març i el divendres 15 de maig. De totes aquestes persones, que varen emplenar el qüestionari obligatori, 40 varen presentar símptomes compatibles amb la covid-19 (0,1 % del total), i una altra persona va presentar temperatura igual o superior a 37,5 graus.

Des de dilluns, dia 11, s’ha incorporat als controls la presa de temperatura. A més, si les persones presenten símptomes compatibles amb el coronavirus (casos sospitosos) i de caràcter lleu, són aïllades i se’ls ofereix una nova mascareta quirúrgica amb indicacions per tornar al seu domicili de manera segura i es deriven a la UVAC per seguir el protocol de cas sospitós. Les instruccions es complementen amb un full de consells.

Així mateix, des d’ahir, els passatgers procedents de l’estranger han d’emplenar un formulari addicional de Sanitat Exterior i han de fer una quarantena de 14 dies.

Quant els aeroports dels 18.287 passatgers que varen emplenar el qüestionari elaborat per Salut Pública, només 36 varen indicar que patien símptomes compatibles amb la covid-19 (34 a Palma i dos a Eivissa).

Als ports, 26.831 passatgers i transportistes varen emplenar el formulari, 4 varen declarar símptomes compatibles amb el coronavirus (tres a Mallorca i un a Eivissa) i una altra persona més, a Eivissa, va presentar febre igual o superior a 37,5 graus.

Informació d’aeroports per illes:

Pel que fa als aeroports, per illes, a Son Sant Joan (Mallorca) es varen recollir 11.946 qüestionaris i un total de 34 persones varen manifestar que presentaven símptomes compatibles amb coronavirus.

A l’aeroport d’Eivissa els viatgers varen lliurar 4.073 qüestionaris i 2 persones varen tenir simptomatologia compatible amb la covid-19.

A l’aeroport de Menorca, es varen registrar 2.268 qüestionaris. Cap persona va presentar simptomatologia compatible amb coronavirus.

Informació de ports per illes:

En relació als ports de les illes, a Mallorca, al Port de Palma es varen emplenar 10.770 qüestionaris (9.080 de transportistes i 1.690 de passatgers). Tres varen presentar símptomes compatibles amb el coronavirus.

Al port d’Alcúdia se’n varen recollir 3.110 (398 de passatgers i 2.712 de transportistes. Cap persona va indicar símptomes que poguessin indicar covid-19.

A Eivissa es varen recollir 6.497 fulls (2.532 de passatgers i 3.965 de transportistes). Una persona ha indicat símptomes de coronavirus i 1 una altra persona ha donat febre igual o superior a 37,5 graus.

A Formentera s’han fet 4.134 controls (3.053 a passatgers i 1.081 a transportistes). Cap persona ha indicat símptomes compatibles amb el coronavirus.

A Menorca, a Maó es varen recollir 522 qüestionaris (43 de passatgers i 479 de transportistes). Ningú va indicar símptomes compatibles amb la covid-19.

A Ciutadella els usuaris varen emplenar 1.798 qüestionaris (359 de passatgers i 1.439 de transportistes). Cap va indicar símptomes de covid-19.

El protocol d’actuació

El protocol d’actuació a ports i aeroports estableix que tots els viatgers han d’emplenar el qüestionari de manera obligatòria. Aquest qüestionari complementa la valoració observacional que en fan els professionals.

Quan les persones declaren que pateixen símptomes, són acompanyades a una zona retirada per tal que el personal sanitari en faci una valoració clínica. Si es considera que els símptomes no són compatibles amb la COVID-19, les persones continuen el seu camí de la mateixa manera que els viatgers asimptomàtics.

En canvi, si els símptomes són compatibles amb el coronavirus (casos sospitosos) i de caràcter lleu, són aïllades i se’ls ofereix una nova mascareta quirúrgica amb indicacions per tornar al seu domicili de manera segura i es deriven a la UVAC per seguir el protocol de cas sospitós. Les instruccions es complementen amb un full de consells.

En cas que els símptomes siguin més greus i puguin ser indicadors d’agreujament imminent, el protocol estableix que s’ha d’avisar al 061. Fins a l’arribada del 061 es manté la persona en una zona aïllada que en permet la vigilància continuada per part del personal de salut.