LOGO CAIB
Contingut
19 abril 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: La Direcció General de Salut Pública ha duit a terme més de 19.300 controls de COVID-19 en els ports i aeroports de les Illes NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: La Direcció General de Salut Pública ha duit a terme més de 19.300 controls de COVID-19 en els ports i aeroports de les Illes

La Direcció General de Salut Pública i Participació, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha fet controls de COVID-19 a 19.304 usuaris dels ports i aeroports de les illes, i només 35 persones (el 0,18 % del total) han presentat símptomes compatibles amb la malaltia, tal com es desprèn dels qüestionaris que s’han recollit fins al 16 d’abril passat i de les valoracions clíniques fetes en els triatges. En els ports s’han emplenat 10.346 formularis i en els aeroports, 8.958.

Pel que fa als ports, dels 10.346 passatgers i transportistes que han completat el qüestionari, 10.046 han declarat no patir simptomatologia; 107 han indicat que patien simptomatologia d’algun tipus i només 3 persones, totes a Mallorca, han manifestat que tenien simptomatologia compatible amb la COVID-19. Així mateix, 193 qüestionaris es varen lliurar sense emplenar adequadament, tot i que les persones estan identificades.

Quant als aeroports, dels 8.958 passatgers que han lliurat el qüestionari elaborat per Salut Pública, 8.728 han declarat que no patien cap símptoma, 230 han indicat que patien símptomes i 32 (30 a Mallorca i 2 a Eivissa) han manifestat que tenien símptomes compatibles amb la COVID-19.

Les persones amb símptomes compatibles amb coronavirus varen ser aïllades a les instal·lacions aeroportuàries i portuàries, varen ser avaluades i varen rebre instruccions per tornar al domicili de manera segura i amb informació per contactar amb el sistema sanitari.

 Informació de ports per Illes

La informació de ports per Illes indica que a Mallorca, en el port de Palma es varen emplenar 430 qüestionaris de passatgers i 4.443 de transportistes. Només en 3 casos es varen indicar símptomes compatibles amb la malaltia. Al port d’Alcúdia es varen recollir 60 qüestionaris de passatgers i 779 de transportistes, i no n’hi va haver cap amb símptomes compatibles amb el coronavirus.

A Menorca, al port de Maó es varen fer 2 qüestionaris a passatgers i 317 a transportistes, cap amb símptomes compatibles amb la COVID-19. En el port de Ciutadella, 77 passatges i 547 transportistes varen emplenar el formulari. Tampoc ningú no va declarar símptomes compatibles amb el coronavirus.

Al port d’Eivissa, 894 passatgers i 1.574 transportistes varen lliurar el formulari. Tampoc ningú no va declarar símptomes compatibles amb la COVID-19.

Informació d’aeroports per Illes

En relació amb els aeroports, les dades desglossades per illes mostren que a l’aeroport de Palma s’han emplenat 6.114 qüestionaris. Un total de 30 passatgers varen dir tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 i varen ser aïllats a l’aeroport.

A l’aeroport de Menorca, 998 passatgers varen completar el formulari i cap no va declarar símptomes que poguessin indicar coronavirus.

A Eivissa, 1.846 passatgers han completat el full i només 2 varen declarar símptomes compatibles amb la malaltia esmentada, per la qual cosa varen ser aïllats.

Tots els que han declarat algun tipus de símptoma han estat valorats en un segon triatge per part de professionals de salut de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

El protocol d’actuació

El protocol d’actuació a ports i aeroports estableix que tots els viatgers han d’emplenar el qüestionari de manera obligatòria. Aquest qüestionari complementa la valoració observacional que en fan els professionals.

Quan les persones declaren que pateixen símptomes, són acompanyades a una zona retirada per tal que el personal sanitari en faci una valoració clínica. Si es considera que els símptomes no són compatibles amb la COVID-19, les persones continuen el seu camí de la mateixa manera que els viatgers asimptomàtics.

En canvi, si els símptomes són compatibles amb el coronavirus (casos possibles) i de caràcter lleu, les persones són aïllades i se’ls dona material de protecció (mascareta quirúrgica) i indicacions per tornar al seu domicili de manera segura si són residents de les illes o, en cas que no ho siguin,

al lloc on determini el Servei de Salut. També reben instruccions sobre com han de contactar amb el sistema de salut i com han d’informar de la seva situació d’autoaïllament domiciliari al seu equip d’Atenció Primària, a través  del centre de salut o unitat bàsica de salut que els pertoca. Les instruccions es complementen amb un full de consells.

En cas que els símptomes siguin més greus i puguin ser indicadors d’agreujament imminent, el protocol estableix que s’ha d’avisar al 061. Fins a l’arribada del 061 es manté la persona en una zona aïllada que en permet la vigilància continuada per part del personal de salut.