LOGO CAIB
Contingut
5 maig 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports

COVID-19: El Govern defensa la convalidació del decret que regula la Renda Social Extraordinària i els ajuts al lloguer per a les famílies vulnerables afectades per la crisi de la COVID-19 NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: El Govern defensa la convalidació del decret que regula la Renda Social Extraordinària i els ajuts al lloguer per a les famílies vulnerables afectades per la crisi de la COVID-19

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha defensat avui en el ple del Parlament la convalidació del decret 6/2020 d’1 d’abril que estableix mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària. Aquest decret llei inclou, d’una banda, mesures destinades als col·lectius socials més vulnerables, com són les famílies amb pocs ingressos o amb dificultats per afrontar el lloguer del seu habitatge, i, de l'altra, regles específiques per al foment de la investigació sanitària.

Mesures socials

Per mitjà d'aquest decret llei es regula una renda social garantida (RESOGA) extraordinària que dona cobertura a tots els majors de 18 anys que viuen una situació d’emergència social provocada per les conseqüències de la COVID-19. Per fer-ho, s'introdueix una disposició final nova en la llei que regula la RESOGA.
Per llei i durant l’actual situació d’emergència social, s’amplien els perfils dels perceptors del Renda Social i es donarà cobertura a qualsevol persona major de 18 anys que visqui a les Illes Balears que no tengui dret a percebre cap mena de prestació pública.
Amb la intenció de simplificar els tràmits, evitar desplaçaments i que arribi als més vulnerables amb la major celeritat possible, les sol·licituds de la prestació les presentaran, en representació dels interessants, els treballadors socials municipals o els treballadors socials de les entitats inscrites al cens d’organitzacions del tercer sector de les Illes Balears.

A més, s'ha elaborat un model específic de sol·licitud que haurà d’anar acompanyat d’un informe del professional en què justifiqui les especificitats que es demanen a la persona interessada per poder accedir a la renda social.
Inicialment, aquests nous beneficiaris de la renda social rebran la prestació a partir de l’1 d’abril durant dues mensualitats.

La renda social garantida és una prestació directa que va aprovar el Govern el 2016. Pel model tradicional, la reben més de 8.500 titulars i beneficia a més de 13.000 persones. Aquesta renda social extraordinària, en data d’avui, ja l’han rebuda 4.600 famílies que ha suposat una inversió extra a la darrera nòmina  de la renda social garantida de més de 2,1 milions d’euros.
 

Lloguer d'habitatge

Pel que fa a les mesures relatives al lloguer d'habitatge, el decret inclou la flexibilització de la tramitació i el pagament de les ajudes de lloguer en tràmit. Gràcies a l’entrada en vigor d’aquest decret, entre abril i maig s'hauran abonat uns 9 milions d’euros en ajudes per pagar els lloguers.
Així mateix, ha permès accelerar al màxim la convocatòria de les ajudes de 2020, per tal que arribin als seus beneficiaris al més aviat possible, sense haver d’esperar tota la tramitació que s’ha de seguir per fer les comprovacions escaients, atès que la situació d’alarma impedeix els desplaçaments dels interessats i l’atenció presencial a la ciutadania.