LOGO CAIB
Contingut
7 abril 2020Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

COVID-19: Els representants sindicals de serveis generals aproven per unanimitat el protocol d’avaluació sanitària del Servei de Prevenció de Riscs Laborals durant l’estat d’alarma NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Els representants sindicals de serveis generals aproven per unanimitat el protocol d’avaluació sanitària del Servei de Prevenció de Riscs Laborals durant l’estat d’alarma

UGT, CCOO, SINNTA, STEI-i, USO i CSIF subscriuen l’Acord aprovat pel Consell de Govern el 27 de març mitjançant el qual es reforcen els controls sanitaris per garantir la seguretat del personal de serveis essencials

Avui els representants sindicals d’UGT, CCOO, SINNTA, STEI-Intersindical, USO i CSIF han signat l’acord relatiu al reforç, per part del Servei de Prevenció de Riscs Laborals, de les avaluacions sanitàries de les empleades i empleats públics que han de fer feina de manera presencial durant l’estat d’alarma.

Aquest acord fixa el circuit assistencial que ha de seguir tot el personal funcionari i laboral de la CAIB i del sector instrumental que continuï fent feina presencialment al lloc de feina habitual o que hagi estat destinat a diferents serveis considerats essencials, i va ser subscrit ahir per unanimitat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

Cal recordar que l’Acord va ser aprovat en el Consell de Govern del passat 27 de març, en consonància amb el protocol d’actuació proposat pel Govern de l’Estat per als serveis de prevenció de riscs laborals d’empreses i d’organismes públics, amb la finalitat d’incrementar la seguretat i garantir la salut del personal en actiu que ha d’acudir als centres de treball.

Segons especifica l’Acord, tot el personal funcionari i laboral de la CAIB i del sector instrumental que continuï fent feina presencialment ha de posar-se en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la CAIB en cas que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagi estat en contacte estret amb alguna persona contagiada, per tal de ser ser avaluat de forma individualitzada.

Metges de treball avaluaran el risc i les tasques que han de dur a terme els operadors de serveis essencials tenint en compte els factors de vulnerabilitat del treballador. Faran un estudi previ de cada cas per determinar si el treballador o treballadora ha tingut contacte casual o contacte estret amb persones que hagin donat positiu en la prova de COVID-19.

Segons cada cas, en funció de si presenten símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda, i complint amb les indicacions del protocol del Ministeri, es determinarà si la persona ha de continuar fent feina amb normalitat o si ha de complir una quarantena domiciliària fins que se li recullin mostres per fer un test de diagnòstic per PCR.

La recollida de mostres per fer el test PCR l’ha de dur a terme personal sanitari del Servei de Prevenció una vegada hagi fet la formació específica i compti amb tots els EPI necessaris per fer-ho amb total seguretat. Sempre que es donin les condicions oportunes fixades per les autoritats sanitàries, els tests es faran a la seu del Servei de Prevenció (al recinte de l’Hospital Psiquiàtric de Palma), on s’ubicarà un punt de recollida de mostres que permetrà que el personal pugui acudir amb el seu vehicle i pugui accedir al test sense haver-ne de sortir.

Amb aquesta mesura, el Govern de les Illes Balears fa un pas més per garantir la salut del personal en actiu presencialment, que es suma a les iniciatives que s’han posat en marxa als centres de treball seguint les instruccions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals i de la Direcció General de Salut Pública, com ara la desinfecció i neteja especialitzada, la col·locació de senyals de distància interpersonal, la cartelleria amb informació bàsica d’higiene personal, la distribució de guants de plàstic i la limitació de l’aforament màxim als espais comuns i públics, entre d’altres.