LOGO CAIB
Contingut
16 abril 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge

COVID-19: L'IBAVI prorroga un any els contractes de lloguer que finalitzen entre el març i el setembre NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: L'IBAVI prorroga un any els contractes de lloguer que finalitzen entre el març i el setembre

/La pròrroga afecta a 234 nuclis familiars

Davant la situació excepcional provocada per la crisi de la COVID-19, l'IBAVI ha decidit prorrogar de forma automàtica tots els contractes de lloguer dels habitatges de gestió pública que finalitzaven entre el mes de març i el mes de setembre de 2020 per un any. D'aquesta manera, aquells contractes que finalitzaven dins aquest període es prorroguen automàticament un any.

Aquesta mesura afecta 234 nuclis familiars que viuen a habitatges de protecció oficial gestionats per l'IBAVI; es tracta d'una pròrroga automàtica i per tant els llogaters no han de sol·licitar aquest tràmit.

A part d'aquesta mesura, des de l'IBAVI s'ha eximit del pagament del rebut d'arrendament dels mesos d'abril i maig (prorrogable al mes de juny) a totes les persones arrendatàries d'habitatges de l'IBAVI que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica generada per la COVID-19. En aquest cas la persona arrendatària ha de sol·licitar l'exempció del pagament del lloguer mitjançant la presentació d'una sol•licitud des de la plana web de l'IBAVI i acompanyar-la amb el document justificatiu corresponent.

Per una altra banda, des de la legislatura passada s'aplica el sistema d'adequació de renda: cap rebut d’arrendament (inclou quota de lloguer més altres despeses derivades de l’habitatge) no pot superar el 30% dels ingressos i es consensuen rendes específiques per a la situació de cada persona. Aquesta adequació permet que actualment davant la crisi de la COVID-19, l'IBAVI pugui estudiar de forma personalitzada cada cas i poder establir una renda de lloguer individualitzada segons les circumstàncies del llogater.

El Govern de les Illes Balears ha habilitat una plana web (coronavirus.caib.es) on es recullen totes les mesures en matèria d’habitatge que s’han aprovat per fer front a la crisi provocada per la COVID-19.