LOGO CAIB
Contingut
6 maig 2020Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

COVID-19: El Govern habilita un sistema específic per facilitar l’accés del sector primari a 4,4 milions d’euros a través de la línia d’ajudes d’ISBA NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: El Govern habilita un sistema específic per facilitar l’accés del sector primari a 4,4 milions d’euros a través de la línia d’ajudes d’ISBA

La consellera De la Concha ha explicat que sense aquest sistema específic “moltes petites i mitjanes empreses del sector no tindrien accés” als crèdits d’ISBA

Les conselleries d’Agricultura, Pesca i Alimentació i d’Hisenda i Relacions Exteriors, a través d’avals amb ISBA, Societat de Garantia Recíproca, han habilitat un sistema específic per facilitar l’accés del sector primari a la línia extraordinària Covid-19 i posar al seu abast 4,4 milions d’euros de finançament. Es tracta d’un procediment destinat a donar liquiditat i cobrir despeses de capital circulant entre les petites, mitjanes i microempreses dels sectors agrari, ramader, pesquer i alimentari.

L’objectiu és pal·liar la manca de liquiditat i l’augment de despeses corrents a les explotacions i empreses operadores aquestes darreres setmanes per mor del tancament de l’hostaleria i la restauració, derivat de la crisi de la Covid-19. I, segons ha explicat la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, «hem treballat de valent per aconseguir aquest sistema específic per al sector (primari)» ja que, sense aquesta, «moltes petites i mitjanes empreses no tindrien accés» a aquests crèdits d’ISBA per afrontar la crisi.

Aquest nou sistema recull les especificitats de totes les empreses del sector i garanteix que petites i mitjanes explotacions tinguin accés al finançament que necessiten, alhora que estableix un sistema molt més àgil, senzill i adaptat a la seva realitat. No obstant això, les explotacions i empreses agràries, i les indústries agroalimentàries que necessitin un major finançament del previst en aquest sistema, podran seguir presentant igualment les seves sol·licituds a la línia extraordinària Covid-19 pels canals ordinaris.

Es podran beneficiar de les ajudes: les cooperatives agràries, les SAT de Comercialització (Societats Agràries de Transformació); els titulars d’explotacions agràries inscrites al Registre Interinsular Agrari de les Illes Balears (RIA); els titulars d’explotacions agràries inscrites al RIA que siguin titulars alhora d’una empresa dedicada a la indústria alimentària per a transformació, comercialització o desenvolupament dels productes agrícoles (tret dels de la pesca); i els armadors de vaixells pesquers que tinguin el seu port base a les Balears i que estiguin inscrits i d’alta al cens de la flota pesquera operativa.

El Govern cobreix totalment el pagament dels interessos i també la comissió de l’aval. El FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears), organisme depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, elaborarà l’informe, que ha de ser favorable, necessari per acollir-se a la línia de crèdit. D'aquesta manera, se simplifica molt el tràmit de l'estudi de viabilitat econòmica, ja que el FOGAIBA, amb el seu informe, establirà els límits de risc admissibles en cada cas.

Tots els préstecs que les entitats de crèdit formalitzin amb els beneficiaris han de disposar necessàriament d’un aval d’ISBA. L’import mínim del préstec per beneficiari serà de 3.000 euros. En el cas dels armadors de vaixells, el préstec màxim podrà ser de 24.000 euros; en el cas de les cooperatives i les SAT de comercialització, de 70.000 euros; en el cas dels titulars d’explotacions agràries, de 30.000 mil euros; mentre que en el cas dels titulars d’explotacions agràries que siguin titulars alhora d’una empresa dedicada a la indústria -transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles-, de 50.000 euros.