LOGO CAIB
Contingut
12 maig 2020Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

COVID-19: Agricultura obre la inscripció pels productors agroalimentaris que vulguin adherir-se al programa de compra pública NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: Agricultura obre la inscripció pels productors agroalimentaris que vulguin adherir-se al programa de compra pública

Es comprarà, com a màxim, el 15% de la mitjana dels totals comercialitzats les campanyes anteriors

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha obert el termini d’inscripció per tal que els productors agraris i agroalimentaris de les Balears es puguin adherir al programa de compra pública d’aliments. Es tracta de tenir el llistat de productors que volen vendre excedents d’aliments a l’administració i que es destinaran a entitats socials. La iniciativa es canalitza a través de la direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària i de SEMILLA (Serveis de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears), que fixaran el preu i efectuaran la compra dels excedents, i de la direcció general de Serveis Socials, de la conselleria d’Afers Socials i Esports, que serà l’encarregada de canalitzar la informació i les actuacions de les entregues a les entitats socials.

El termini de presentació de la documentació finalitza el pròxim 19 de maig. Pot sol·licitar la compra pública qualsevol productor agricultor o ramader professional, directament, o a través de les seves organitzacions. D’una banda, s’han d’inscriure a un cens de proveïdors d’aliments per a entitats socials on s’aportaran les dades necessàries i una previsió de subministrament setmanal, en la que indicaran la producció total i la destinada al sector de l’hostaleria i la restauració (HORECA). Ho han d’acompanyar d’una declaració responsable, amb els següents punts: estar al corrent d’obligacions tributàries i de la seguretat social, haver perdut les vendes habitualment destinades al sector HORECA, comprometre’s a subministrar l’aliment procedent de la seva explotació i que no superi el 15% de la mitjana dels totals comercialitzats a les campanyes anteriors, amb la periodicitat setmanal i complint les condicions establertes, i complir la legalitat vigent en matèria sanitària.

Els preus de compra als productors estan determinats per l’Observatori de Preus, de la direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, i en cap cas s’abonarà cap producte per davall del preu de cost. En el cas dels productes ecològics, el preu s’incrementarà en un 25%.

Els aliments s’han de subministrar en caixes apropiades, que seran retornades a posteriori, i si s’escau, en el cas de la carn, en format trossejat i envasat adequat al consumidor. Els aliments han d’estar en òptim estat, i en cas contrari, la mercaderia serà retornada sense dret a pagament i no podran tornar a participar d’aquesta acció. El màxim de productes per proveïdor serà establert setmanalment i adaptat en funció de la demanda de les entitats benèfiques.

Aquesta iniciativa es basa en l’acord de Consell de Govern de dia 24 d’abril de 2020, que encomanava a les conselleries d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i a la d’Afers Socials i Esports, a desenvolupar i executar les accions necessàries amb la finalitat d’adquirir aliments amb destí a entitats socials. És una mesura encaminada, d’una banda, a preservar l'activitat del sector primari, afavorint la comercialització de les seves produccions; i d’altra banda, a mitigar l'impacte econòmic i social en la població de les illes generat per la crisi provocada per la COVID-19.