LOGO CAIB
Contingut
2 maig 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

COVID-19: Ja s'han aprovat 478 operacions per injectar liquiditat a pimes i autònoms per import de 59,7 milions a través de la línia extraordinària GOIB-ISBA NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Ja s'han aprovat 478 operacions per injectar liquiditat a pimes i autònoms per import de 59,7 milions a través de la línia extraordinària GOIB-ISBA

ISBA també ha concedit 197 operacions d'ajornament de deutes de préstecs anteriors per import de 22,31 milions d'euros

Ja s'han aprovat operacions per injectar liquiditat per import de prop de 60 milions d'euros a petites i mitjanes empreses i autònoms a través de la línia extraordinària creada pel Govern de les Illes Balears i la societat de garantia recíproca ISBA per donar suport i facilitar finançament bancari a pimes i autònoms afectats per la crisi derivada de la Covid-19.

En concret, ISBA ja ha aprovat 478 operacions de liquiditat per un import de 59,7 milions d'euros. En la distribució per illes de les sol·licituds aprovades, el gruix correspon a Mallorca, amb 383 operacions, per un import de 50,1 milions; a Menorca n’hi corresponen 47, per un valor de prop de 5 milions d'euros, i a Eivissa i Formentera, 48, per un import de 4,6 milions d'euros.

A banda d'aquestes operacions de liquiditat de la línia extraordinària, davant la situació d'emergència actual s’ofereix i s'està aplicant una altra mesura: en el cas de les operacions de finançament que ja tenien prèviament un aval d’ISBA, es pot sol·licitar l’ajornament del pagament, entre sis mesos i un any, de l’amortització del deute corresponent a aquests préstecs de línies anteriors.

En aquest sentit, ISBA ja ha aprovat 197 operacions d’ajornament de deutes de préstecs anteriors, per un import global de 22,3 milions d’euros. Per illes, la majoria de sol·licituds d’operacions d’aquest tipus corresponen a Mallorca, on se n’han aprovades 179, per un import de 20,5 milions d’euros, mentre que 12 operacions corresponen a Eivissa i Formentera, per un import d’1,15 milions, i sis operacions a Menorca, per un import de prop de 680.000 euros.

Pel que fa a la línia extraordinària per a concedir noves operacions de liquiditat, a més de les 478 ja aprovades, actualment ISBA tramita altres 1.292 operacions de liquiditat. Aquestes sol·licituds que es troben en tramitació i estudi sumen un import de 111,4 milions d'euros.

Aquesta línia extraordinària posa actualment a l'abast de pimes i autònoms un finançament de fins a 100 milions, d'acord a la darrera ampliació aprovada pel Consell de Govern el 24 d'abril. Davant l’evolució d’aquesta línia, el Govern ha aprovat diverses ampliacions -inicialment facilitava fins 50 milions, després 75 i ara 100- i treballa amb la previsió de fer-ne noves ampliacions, fins a arribar a 200 milions, com va explicar fa dues setmanes la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, davant el Ple del Parlament de les Illes Balears.

Aquesta línia extraordinària, ampliable segons les necessitats, tal com es va establir quan es va posar en marxa, s’adreça a autònoms i pimes, empreses de fins a un màxim de 250 treballadors i amb un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros, que duguin a terme la seva activitat a les Balears —i hi tenguin el domicili social o l’establiment—, i formalitzin operacions de liquiditat per mitigar els efectes de la pandèmia i de l’estat d’alarma.

El finançament bancari que facilita aquesta línia extraordinària permet a les persones o empreses beneficiàries obtenir liquiditat en unes condicions molt avantatjoses, segons les quals les operacions queden avalades en un cent per cent i el Govern cobreix totalment el pagament dels interessos i també la comissió de l’aval. La quantia màxima de les operacions és de fins a 300.000 euros per beneficiari.

A més d’aquesta línia extraordinària per pal·liar els efectes de la Covid-19, el Govern i ISBA mantenen operatives les altres dues línies ordinàries de finançament per a 2020 aprovades prèviament a la situació d’emergència actual: la línia anual GOIB–ISBA 2020 per a pimes i autònoms, la qual proporciona un finançament de 40 milions d’euros per a operacions de liquiditat i inversions, i la línia específica adreçada al sector industrial a través de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), amb un finançament de 10 milions per a inversions.