LOGO CAIB
26 maig 2023 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Aprovada una modificació del Pla d'Indústria i inclou un eix destinat a la R+D+i

Foto de noticia


\ La Comissió de Seguiment del Pla va acordar per unanimitat la modificació atesa la necessitat de transferència de coneixement

\ L’objectiu és potenciar i desenvolupar accions que permetin apropar el món empresarial a la R+D+i

El Consell de Govern ha acordat la modificació del Pla Director d’Indústria de les Illes Balears 2018-2025 i substituir l’eix 7, «complexitat», per un altre eix anomenat «generació i transferència del coneixement», que té com a objectiu potenciar i desenvolupar un conjunt d’accions que permetin apropar el món empresarial al món de la R+D+i.

Des de la Direcció General de Política Industrial, adscrita a la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, s’ha constatat l’existència d’una necessitat de dur a terme una transferència de coneixement entre el món del coneixement i la recerca amb el del sector empresarial i industrial. Des del Govern es preveu que, amb aquesta modificació del Pla d’Indústria, es fomenti l’execució d’un conjunt d’actuacions perquè, de forma coordinada, els empresaris i el món de la recerca puguin treballar conjuntament.

El Consell de la Indústria de les Illes Balears, amb l’informe previ a la Comissió de Seguiment del Pla, va acordar per unanimitat aquesta necessitat de modificar-lo.

Aquesta modificació s’emmarca també dins del procés que la Direcció General de Política Industrial ha iniciat per tal d’impulsar el món de la R+D+i a la indústria, obrint a la participació ciutadana la nova Ordre de bases d’ajuts d’indústria.

Aquesta Ordre de bases és l’instrument essencial per avançar en el desenvolupament industrial de les nostres illes. La nova Ordre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’indústria, amplia considerablement el ventall d’actuacions subvencionables, amb especial menció a aquelles que permeten desenvolupar la R+D+i dels sectors productius, com poden ser els projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, la innovació empresarial, la millora competitiva o les contractacions d’entitats externes per al desenvolupament de nous productes, processos o serveis.

A més, l’Ordre s’actualitza d’acord amb el nou marc europeu amb l’objecte d’habilitar la publicació de convocatòries d’ajuts per exempció de categories, és a dir, sense minimis, fet que permetrà les empreses industrials i connexes beneficiar-se d’ajuts malgrat hagin arribat al límit establert per la Comissió Europea (200.000 € en tres anys fiscals).

Cal esmentar, a més, que el Consell de Govern anterior va aprovar una ampliació de crèdit que dona peu a què l’execució del Pla d’Indústria passi del 62,1 % al 70,6 %, fet que suposa un compromís amb la indústria de les Illes Balears de 74 milions d’euros. Val a dir que aquesta quantia aprovada pel Consell de Govern anterior no contempla els 75 milions d’euros d’injecció directa al sector industrial que s’ha destinat per respondre a les conseqüències derivades de la pandèmia.