Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL NEGOCIAT XIV - F01110044 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 2 9520.56 251A, 252A 22 A1, A2 B2
EDUCADOR/A D'EXECUCIÓ DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL NO PRIVATIVES DE LLIBERTAT - F0236000B CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 6330.94 2511, 252E 22 A2 B2
COORDINADOR/A DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL. ÀREA EIVISSA/FORMENTERA - F01650052 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 6330.94 2501, 251E, 2510, 2511, 252E 22 A1, A2 C1
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110231 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XI - F01130612 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130308 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 10292.66 251B, 2510, 2511, 252B 25 A1, A2 B2
ORDENANÇA - F01330003 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 2 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ V - F0113019A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 2 10292.66 2501, 2502, 2548 25 A1, A2 C1
AUXILIAR DE PRESTACIONS I COMPTABILITAT - F00190054 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 4622.94 2504 15 C2 B2
ORDENANÇA - F01330002 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4817.68 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F016201D7 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 3620.54 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130245 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 2 13391.14 251A 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110577 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DEL SERVEI D'ESTUDIS TERRITORIALS - F0114003C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 16827.3 2501, 2502 26 A1, A2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català