Tràmits: SERVEI DE TELECOMUNICACIONS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=696&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 25 Aug 2019 06:30:34 GMT Govern de les Illes Balears 2019-08-25T06:30:34Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=696 Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions Tue, 20 Nov 2018 12:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=696 2018-11-20T12:56:10Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=696 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic Wed, 13 Dec 2017 10:57:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=696 2017-12-13T10:57:20Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=696 Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. Wed, 11 Oct 2017 08:04:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=696 2017-10-11T08:04:28Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=696 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic Tue, 10 Oct 2017 09:35:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=696 2017-10-10T09:35:02Z Mesures de camp electromagnètic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=696 La conselleria posa a l'abast dels ciutadans un programa gratuït de mesures de camp electromagnètic (telefonia mòbil, televisió, ràdio...). Es poden sol·licitar mesures de camp electromagnètic als indrets que es desitgin (habitatges particulars, terrasses, zones comunes). La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic es posarà en contacte amb vós per acordar el dia i l'hora per realitzar les mesures. Per això, és imprescindible que indiqueu el número de telèfon del sol·licitant. Després que els tècnics de la conselleria hagin analitzat els resultats de les mesures, en rebreu un informe detallat. Si disposau de certificat digital podeu iniciar la sol.licitud amb autenticació. En cas contrari accediu a la sol.licitud mitjançant l'apartat "Anònimament". Thu, 04 May 2017 12:06:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=696 2017-05-04T12:06:46Z Informació del Servei de Telecomunicacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900872&lang=ca&coduo=696 Fer una consulta i obtenir informació d'algun dels temes relacionats amb les tasques del Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic Wed, 26 Apr 2017 05:57:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900872&lang=ca&coduo=696 2017-04-26T05:57:04Z Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=696 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica. Tue, 25 Apr 2017 12:28:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=696 2017-04-25T12:28:14Z Sol·licitud d'informe d'adequació dels instruments de planejament al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899530&lang=ca&coduo=696 Fer la consulta i obtenir l'informe de la conselleria competent en matèria de telecomunicacions sobre l'adequació de l'instrument de planejament que s'està elaborant o modificant (NNSS, PGOU, etc.) al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears. Tue, 25 Apr 2017 06:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899530&lang=ca&coduo=696 2017-04-25T06:25:48Z