Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 31 May 2020 14:00:06 GMT Govern de les Illes Balears 2020-05-31T14:00:06Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. Thu, 28 May 2020 12:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T12:27:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en una mateixa o diferents sales de bingo. Thu, 28 May 2020 11:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T11:45:33Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 11:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T11:05:25Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 08:27:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T08:27:20Z Autorització laboratoris d'assaig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. Thu, 28 May 2020 07:15:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T07:15:41Z Autorització per la qual es modifica l'homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 Modificar un model prèviament homologat d'una màquina de tipus B i C Wed, 27 May 2020 12:01:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 2020-05-27T12:01:52Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 Homologar material de joc als quals fa referencia l'article 36 del Decret 43/2019 Wed, 27 May 2020 10:19:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 2020-05-27T10:19:08Z Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 La persona titular de l'autorització d'organització i explotació d'apostes, de forma prèvia a la seva posada en funcionament, ha de disposar de l'homologació dels sistemes tècnics, dels resguards i de la resta de material d'apostes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i l'explotació de les apostes, incloent-hi els sistemes o instruments tècnics que permetin la formalització informàtica, interactiva o a distància de les apostes. Wed, 27 May 2020 10:18:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 2020-05-27T10:18:49Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 Comprovar la viabilitat comercial de determinats models de màquines o de un determinat joc abans de la seva distribució Tue, 26 May 2020 11:25:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T11:25:29Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 La fabricació, importació i explotació de les màquines de tious B i C en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. Tue, 26 May 2020 10:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T10:34:45Z Renovació de l'autorització d'explotació de màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'explotació vigent per un termini de cinc anys més Tue, 26 May 2020 09:18:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T09:18:12Z Transmissió de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=6 Poder transmetre les empreses operadores les autorització d'explotació a altres inscrites en el Registre General del Joc. Tue, 26 May 2020 08:25:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T08:25:01Z Comunicació d'emplaçament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. Tue, 26 May 2020 07:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T07:42:45Z Canvi de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per una altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. Tue, 26 May 2020 07:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T07:08:40Z Renovació autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Tue, 26 May 2020 06:50:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:50:16Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:49:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:49:45Z Modificació de l'autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:48:54Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 Organitzar i explotar apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:48:36Z Renovació de l'autorització per a la instal·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'instal·lació vigent Tue, 26 May 2020 06:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:48:07Z Renovació de l'autorització d'empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:47:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:47:38Z Autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Tue, 26 May 2020 06:47:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:47:04Z Modificació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=6 Modificar les condicions d'un local específic d'apostes Tue, 26 May 2020 06:42:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:42:54Z Modificació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:42:27Z Autorització d'instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=6 L'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria. Tue, 26 May 2020 06:42:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:42:04Z Renovació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:41:47Z Autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:41:33Z Modificació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:41:17Z Renovació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:40:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:40:58Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. Tue, 26 May 2020 06:40:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:40:42Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria Tue, 26 May 2020 06:40:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:40:25Z Autorització d'explotació de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=6 L'autorització d'explotació és el document que empara a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la legalitat individualitzada d'una màquina de joc en quant a la seva correspondència amb el model homologat i inscrit en el Registre General de joc i la seva titularitat. Tue, 26 May 2020 06:39:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:39:56Z Baixa definitiva de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. Tue, 26 May 2020 06:39:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:39:37Z Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquest tràmit és registrar les instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per a accedir al punt de recàrrega pot requerir-se, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures. Fri, 22 May 2020 10:40:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 2020-05-22T10:40:51Z Comunicació modificació de l'autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Thu, 14 May 2020 11:03:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 2020-05-14T11:03:04Z Renovació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a la instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes Tue, 12 May 2020 12:48:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=6 2020-05-12T12:48:41Z Autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=6 Poder dur a terme el joc d'apostes en un local específic Tue, 12 May 2020 07:56:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=6 2020-05-12T07:56:55Z Modificació de l'autorització per a la instala·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització d'instal·lació vigent Fri, 08 May 2020 11:40:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=6 2020-05-08T11:40:09Z Autorització d'instal·lació de salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=6 Explotacions de salons de joc Fri, 08 May 2020 11:38:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=6 2020-05-08T11:38:22Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic 2018-2025 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 Atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions formalitzades entre el 5 de novembre de 2019 i el 16 d'octubre de 2020. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi. Fri, 08 May 2020 09:49:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 2020-05-08T09:49:21Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Sun, 26 Apr 2020 14:55:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 2020-04-26T14:55:38Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 Rebre informes d'OCA Fri, 24 Apr 2020 09:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 2020-04-24T09:57:56Z Instal·lacions tèrmiques als edificis (021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 22 Apr 2020 15:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=6 2020-04-22T15:21:37Z Sol·licitud d'asignació gratuita de drets d'emissió de GEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=6 L'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que els titulars de les instal·lacions podran sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 22 mesos abans de l'inici de cada període de comerç. També podrà sol·licitar asignació gratuita un nou entrant. Fri, 03 Apr 2020 08:27:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=6 2020-04-03T08:27:43Z Inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions energètiques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions d'alta tensió. Es tramitaran tots els certificats inclosos els que tenguin la calificació de favorable, condicionada o negativa. Fri, 03 Apr 2020 07:38:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=6 2020-04-03T07:38:31Z Procediment sancionador en matèria d'energia elèctrica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020385&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Fri, 03 Apr 2020 07:28:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020385&lang=ca&coduo=6 2020-04-03T07:28:10Z Procediment sancionador en matèria d'energia (en el sector de gas canalitzat). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084771&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes a la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector de hidrocarburs. Fri, 03 Apr 2020 07:27:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084771&lang=ca&coduo=6 2020-04-03T07:27:23Z Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 Comunicació de relació detallada i enumerada de cadascuna de les instal·lacions implantades, ampliades o reformades durant el semestre anterior de les xarxes de distribució de baixa tensió. Fri, 03 Apr 2020 07:15:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 2020-04-03T07:15:55Z Inscripció en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=6 Sol·licitud per a la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació . Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: Còpia del contracte tècnic d'accés Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c) Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d) Wed, 25 Mar 2020 10:18:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=6 2020-03-25T10:18:08Z Compostos orgànics volàtils (COV) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=6 Trametre anualment, abans del 31 de març de l'any en curs, les dades necessàries en relació al consum i emissions a l'atmosfera de COVs, perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003. Wed, 25 Mar 2020 10:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=6 2020-03-25T10:13:04Z Sol·licitud de validació i inscripció en el RENADE de l'Informe anual d'EGEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088311&lang=ca&coduo=6 Obtenir resolució de valoració de l'Informe verificat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i inscripció de les emissions en el Registre de drets d'emissió de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (RENADE), per la qual cosa les instal·lacions sotmeses al Règim del Comerç de Drets d'emissió de la Unió Europea (RCDE-UE) lliuraran el formulari sobre la notificació anual d'emissions i la declaració de dictamen sobre l'informe de verificació de la instal·lació. Mon, 23 Mar 2020 09:47:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088311&lang=ca&coduo=6 2020-03-23T09:47:23Z