Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 19 Oct 2019 15:37:39 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-19T15:37:39Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725777&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç Mon, 07 Oct 2019 11:57:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725777&lang=ca&coduo=6 2019-10-07T11:57:52Z Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 Comunicació de relació detallada i enumerada de cadascuna de les instal·lacions implantades, ampliades o reformades durant el semestre anterior de les xarxes de distribució de baixa tensió. Thu, 03 Oct 2019 09:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T09:57:48Z Autorització de suspensió temporal de subministrament d'energia per interrupció programada (TNI-133) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'autorització d'interrupcions programades del subministrament d'energia Thu, 03 Oct 2019 09:09:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T09:09:35Z Instal·lacions de xarxes de baixa tensió amb expropiació (TNI-102 E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=6 Autorització de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de distribució en baixa tensió (TNI-102 E) Thu, 03 Oct 2019 09:03:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T09:03:25Z Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, la continuïtat dels establiments comercials i determinats serveis emblemàtics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3701821&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. Thu, 03 Oct 2019 08:07:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3701821&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T08:07:14Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=6 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Wed, 02 Oct 2019 12:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=6 2019-10-02T12:10:30Z Instal·lacions d'alta tensió amb expropiació (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 Autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general. (TNI-121) Fri, 27 Sep 2019 07:43:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 2019-09-27T07:43:20Z Inspeccions o informes en matèria energètica a instància de part (TNI-075) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=6 Realització a instància de part d'inspeccions i/o informes sobre instal·lacions energètiques per part dels tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Thu, 26 Sep 2019 07:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=6 2019-09-26T07:31:38Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=6 Autorització administrativa, amb procediment de concurrència o de forma directa segons procedeixi, i/o aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb declaració en concret d'utilitat pública si cal, amb expropiació si cal, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de xarxa de gas canalitzat de transport secundari o distribució. (TNI-108) Wed, 25 Sep 2019 06:10:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=6 2019-09-25T06:10:20Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. Thu, 12 Sep 2019 06:08:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 2019-09-12T06:08:07Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:13:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T12:13:34Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:09:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T12:09:03Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:40:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:40:48Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:25:48Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. Mon, 26 Aug 2019 11:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:25:15Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Wed, 21 Aug 2019 08:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 2019-08-21T08:13:04Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3695778&lang=ca&coduo=6 Aquesta Convocatòria té per objecte regular, per a l'exercici de 2019, l'atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives, eficiència energètica i transformació digital del sector industrial, amb l'objectiu de millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla estratègic industrial 2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d'aquestes operacions financeres, el cost de l'aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d'obertura i estudi de l'operació. Les sol·licituds s'han de presentar a l'entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l'aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l'IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. <a href="http://idi.es/index.php/ca/ajudes-i-subvencions-cat">Més informació.</a> Wed, 14 Aug 2019 10:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3695778&lang=ca&coduo=6 2019-08-14T10:59:42Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Fri, 26 Jul 2019 11:36:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 2019-07-26T11:36:13Z Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar el canvi de titular d'una instal·lació (excepte d'explotacions mineres) Wed, 17 Jul 2019 08:07:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=6 2019-07-17T08:07:21Z Sol·licitud per al reconeixement de l'acreditació professional (052 i TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 Expedició d'un Certificat per mitjà del qual la DGPI reconeix que la persona interessada ha acreditat estar en alguna de les situacions exigides en el Reglament d'aplicació per exercir l'especialitat o especialitats sol·licitades. Wed, 17 Jul 2019 07:35:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 2019-07-17T07:35:31Z Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=6 Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. Tue, 02 Jul 2019 11:33:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=6 2019-07-02T11:33:40Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres productius en els quals es faci la inversió han d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2018 al 10 de novembre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</strong> Thu, 27 Jun 2019 09:31:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=6 2019-06-27T09:31:49Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=6 Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</strong> Thu, 27 Jun 2019 09:31:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=6 2019-06-27T09:31:35Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746527&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció d'actuacions destinades a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d'actius fixos i l'adquisició d'inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l'empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2019 al 1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <b>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</b> Thu, 27 Jun 2019 09:31:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746527&lang=ca&coduo=6 2019-06-27T09:31:17Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3773268&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2018 al 31 d'octubre de 2019, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà dia 2 de juliol de 2019 fins al dia 2 de setembre de 2019, ambdós inclosos.</strong> Thu, 27 Jun 2019 09:30:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3773268&lang=ca&coduo=6 2019-06-27T09:30:15Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=6 Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions Wed, 26 Jun 2019 11:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=6 2019-06-26T11:13:04Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 Rebre informes d'OCA Tue, 18 Jun 2019 08:25:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 2019-06-18T08:25:31Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Tue, 18 Jun 2019 06:53:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 2019-06-18T06:53:34Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=6 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jun 2019 06:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=6 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=6 Rebre actes de comprovació Tue, 18 Jun 2019 06:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=6 2019-06-18T06:52:36Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Thu, 13 Jun 2019 12:41:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 2019-06-13T12:41:58Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. Mon, 10 Jun 2019 14:01:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=6 2019-06-10T14:01:09Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=6 Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. Tue, 04 Jun 2019 11:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=6 2019-06-04T11:52:15Z Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència de la Direcció general de política industrial (TNI-152) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=6 Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa que sigui competència de la Direcció general de política industrial segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tue, 04 Jun 2019 11:51:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=6 2019-06-04T11:51:16Z Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=6 La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles han de complir els percentatges mínims d'adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts en l'annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment. Thu, 30 May 2019 12:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=6 2019-05-30T12:27:46Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=6 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Thu, 30 May 2019 06:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=6 2019-05-30T06:11:55Z Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres (TNI-149) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789481&lang=ca&coduo=6 Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres Wed, 29 May 2019 12:00:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789481&lang=ca&coduo=6 2019-05-29T12:00:09Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=6 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Tue, 28 May 2019 09:38:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=6 2019-05-28T09:38:24Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors Fri, 24 May 2019 10:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=6 2019-05-24T10:41:16Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses (Programa MOVES). Aquesta línia d'ajudes està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 (POPE). Fri, 10 May 2019 17:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=6 2019-05-10T17:20:09Z Aportació de documentació addicional a un expedient http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=6 Aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi d'informació addicional. Tue, 02 Apr 2019 08:11:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=6 2019-04-02T08:11:49Z Responsable manteniment elèctric mines: Nomenament (TNI-147) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789344&lang=ca&coduo=6 Comunicació de l'empresari, a l'autoritat competent, del nomenament del responsable de manteniment elèctric en una explotació minera i les serves instal·lacions. La categoria tècnica estarà en consonància amb la importància de la instal·lació. Tue, 02 Apr 2019 08:02:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789344&lang=ca&coduo=6 2019-04-02T08:02:08Z Director facultatiu: Nomenament o renúncia (TNI-145) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Director Facultatiu d'explotacions mineres Tue, 02 Apr 2019 07:56:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 2019-04-02T07:56:11Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=6 Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. Tue, 02 Apr 2019 07:24:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=6 2019-04-02T07:24:25Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Mon, 01 Apr 2019 11:59:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 2019-04-01T11:59:28Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. Mon, 01 Apr 2019 11:25:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=6 2019-04-01T11:25:27Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Mon, 01 Apr 2019 10:04:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 2019-04-01T10:04:08Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=6 Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. Mon, 01 Apr 2019 09:51:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=6 2019-04-01T09:51:39Z Autoritzacions d'activitats extractives (TNI-030) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització d'aprofitament dels recursos de les seccions establertes a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines Fri, 29 Mar 2019 12:53:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=6 2019-03-29T12:53:11Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques i comunitats de propietaris; i de fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 3 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Tue, 26 Feb 2019 08:23:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=6 2019-02-26T08:23:41Z