Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL I CIRCULAR http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828706&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 07 Aug 2020 15:24:33 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-07T15:24:33Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213825&lang=ca&coduo=3828706 La finalitat dels ajuts és ajudar als autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat pel COVID-19, i mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d'autoocupació. Són actuacions subvencionables: a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19. Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. b) La concessió favorable d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats. c) Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020. Thu, 30 Jul 2020 08:41:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213825&lang=ca&coduo=3828706 2020-07-30T08:41:29Z Registre de societats cooperatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=3828706 Registrar les societats cooperatives que desenvolupen la seva activitat al territori de la CAIB Tue, 19 May 2020 09:49:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=3828706 2020-05-19T09:49:14Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=3828706 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4. Thu, 12 Dec 2019 12:58:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=3828706 2019-12-12T12:58:19Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears afectades pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020422&lang=ca&coduo=3828706 Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir les despeses derivades d'inversions, instal·lacions o obres de modernització o d'adaptació a criteris de competitivitat i qualitat realitzades als establiments d'entitats afectades pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup Thu, 12 Dec 2019 08:50:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020422&lang=ca&coduo=3828706 2019-12-12T08:50:43Z Subvencions per a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=3828706 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic balear. Fri, 20 Sep 2019 08:48:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=3828706 2019-09-20T08:48:21Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=3828706 L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora. Fri, 20 Sep 2019 08:40:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=3828706 2019-09-20T08:40:30Z