Tràmits: CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3349&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 16 Oct 2019 06:29:17 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-16T06:29:17Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment sancionador en matèria de joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=3349 Facilitar els tràmits que han de complir les persones interessades en cas de ser objecte d'un procediment sancionador en matèria de joventut Tue, 15 Oct 2019 13:51:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=3349 2019-10-15T13:51:23Z Certificat de circumstàncies especials per sol·licitar el Bo Social elèctric http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185855&lang=ca&coduo=3349 La normativa preveu que si concorren circumstàncies especials en la persona titular del contracte o en algun dels integrants de la unitat familiar (una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme), els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM s'han d'incrementar en 0,5. Mon, 14 Oct 2019 09:44:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185855&lang=ca&coduo=3349 2019-10-14T09:44:01Z Ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3939761&lang=ca&coduo=3349 - L'objecte de la convocatòria és ajudar a les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per facilitar la participació en els següents Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020: Categoria juvenil: Camp a través en categoria masculina i femenina. Categoria cadet: Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Camp a través, Ciclisme en Ruta i BTT, Escalada, Judo, Orientació, Rugbi-7, Tennis de Taula, Triatló, Voleibol i Vòlei Platja en categories masculina i femenina, Escacs en categoria open i Gimnàstica Rítmica a categoria femenina. Categoria infantil: Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Ciclisme en Ruta, Judo, Orientació, Tennis de Taula, Triatló i Voleibol i Voleibol Platja a categories masculina i femenina, Lluites Olímpiques (Lluita Grecoromana i Lliure Olímpica masculina i femenina) i Escacs a categoria open. Categoria aleví-infantil: Natació, en categoria masculina i femenina. Esport adaptat: Bàsquet en Cadira de Rodes, Camp a Través per a esportistes amb discapacitat intel·lectual, Ciclisme per a esportistes amb discapacitat, Judo per esportistes amb discapacitat visual i Natació per a esportistes amb discapacitat, tots ells tant en categoria masculina com femenina. Esport inclusiu: Natació, Tennis Taula i Rugbi. - Són objecte de subvenció les despeses dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears derivades de la participació en els Campionats d'Espanya en Edat escolar de l'any 2020, següents: Desplaçaments d'avió i/o vaixell a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Desplaçaments per carretera o tren a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla Despeses de manutenció i a l'allotjament a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Vestimenta per als desplaçaments i actes protocol·laris per als esportistes i el tècnics per participar en el campionats d'Espanya en edat escolar. - Son objecte de subvenció els Campionats d'Espanya en Edat escolar convocats pel Consell Superior d'Esports celebrats entre l'1 de desembre de 2019 i el 15 d'octubre de 2020. Thu, 10 Oct 2019 09:51:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3939761&lang=ca&coduo=3349 2019-10-10T09:51:02Z Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de treballs de recerca en l'àmbit dels Serveis Socials per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3704938&lang=ca&coduo=3349 Ajuts per donar suport a les persones investigadores, residents a les Illes Balears, que treballen en l'àmbit universitari perquè puguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores en l'àmbit des serveis socials. Tue, 08 Oct 2019 09:25:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3704938&lang=ca&coduo=3349 2019-10-08T09:25:31Z Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional – Temporada esportiva 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930279&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2019-2020. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo Mon, 07 Oct 2019 10:55:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930279&lang=ca&coduo=3349 2019-10-07T10:55:25Z Concessió de les distincions Cornelius Atticus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3112560&lang=ca&coduo=3349 Tramitar candidatures per a la concessió de la distinció Cornelius Atticus NOTA ACLARADORA Fri, 27 Sep 2019 07:08:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3112560&lang=ca&coduo=3349 2019-09-27T07:08:43Z Ajuts per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social i d'integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l'esport http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792786&lang=ca&coduo=3349 La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019 Fri, 20 Sep 2019 05:50:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792786&lang=ca&coduo=3349 2019-09-20T05:50:54Z Ajuts per a equips femenins i mixtos de categoria nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792909&lang=ca&coduo=3349 La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019 Tue, 17 Sep 2019 09:53:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792909&lang=ca&coduo=3349 2019-09-17T09:53:27Z Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu per a ajuntaments, federacions; d'immobilitzat material per a esports adaptats de clubs i esportistes i d'immobilitzat material no esportiu per federacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731629&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu dels ajuntaments i de les federacions; d'immobilitzat material esportiu adaptat dels clubs i esportistes per a la pràctica d'esport adaptat. També es objecte de la convocatòria l'adquisició d'immobilitzat material no esportiu per a les federacions esportives de les Illes Balears. Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica. Els programes de tecnificació esportiva implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l'àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d'una modalitat esportiva, fins a la seva arribada a*9 l'esport d'alt nivell. Per a immobilitzat material esportiu, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva en instal·lacions de titularitat pública. Per exemple: Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton ...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc. Així mateix també te la consideració d'immobilitzat material esportiu el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal en per al qual està destinat per la practica de l'esport. L'immobilitzat material no esportiu, és aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, i que no s'utilitzi per a la pràctica esportiva. Són exemples d'immobilitzat material no esportiu el mobiliari, equips informàtics, vehicles, etc. Les subvencions atorgades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, resten regulades fonamentalment, segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2/6/2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOE núm. 176 de 25/7/2006), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3/1/2013) i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d'expedients de subvencions. Tue, 17 Sep 2019 09:34:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731629&lang=ca&coduo=3349 2019-09-17T09:34:11Z Sol·licitud per participar com a mediador en el servei públic de mediació familiar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1741958&lang=ca&coduo=3349 Inscripció al llistat per exercir com a mediador familiar al servei públic de mediació familiar de les Illes Balears. Tue, 17 Sep 2019 08:30:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1741958&lang=ca&coduo=3349 2019-09-17T08:30:21Z Sol·licitud de mediació familiar gratuïta a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=3349 Sol·licitud de designació d'una persona mediadora. Mon, 16 Sep 2019 11:48:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=3349 2019-09-16T11:48:04Z Ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792874&lang=ca&coduo=3349 La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019 Mon, 16 Sep 2019 11:08:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3792874&lang=ca&coduo=3349 2019-09-16T11:08:16Z Cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3729457&lang=ca&coduo=3349 La LLei 3/2018, de 29 de maig de les Illes Balears té per objecte crear un marc legal del Tercer Sector de les Illes Balears, a través de les organitzacions i xarxes que el conformen; adoptar i promoure mesures orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes; regular la manera de relacionar les administracions competents i les entitats del Tercer Sector Social en la provisió i el finançament de serveis de responsabilitat pública i interès general per part de les entitats del Tercer Sector Social; impulsar la cooperació i la col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector públic, les empreses i altres agents socials; i promoure la seva contribució i interlocució amb l'administració, en l'àmbit de la intervenció social i en les polítiques i els sistemes de responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit. L'article 7é de la Llei 3/2018 estableix que el departament competent del Govern de les Illes Balears en matèria de polítiques socials crearà i mantindrà actualitzat un cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.El dit cens s'entendrà integrat dins el Registre General d'Entitats d'Iniciativa Social. Serà fàcilment accessible i podrà ser consultat a la web del Govern de les Illes Balears i les organitzacions podran fer la seva sol·licitud d'inscripció i actualitzar les seves dades tant de manera presencial com electrònica. Wed, 11 Sep 2019 12:34:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3729457&lang=ca&coduo=3349 2019-09-11T12:34:40Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3734939&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2019. Poden ser objecte de subvenció: — Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2). — Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3). — Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament (annex 4). Fri, 06 Sep 2019 10:14:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3734939&lang=ca&coduo=3349 2019-09-06T10:14:42Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703233&lang=ca&coduo=3349 Prestar ajuda a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. Thu, 05 Sep 2019 07:54:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703233&lang=ca&coduo=3349 2019-09-05T07:54:41Z Reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=3349 La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té per objecte garantir la igualtat en l'exercici del dret subjectiu que té la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, amb la participació de totes les administracions públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat, per tal de garantir un contingut mínim de drets per a tots els ciutadans a qualsevol part del territori de l'Estat espanyol. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Wed, 04 Sep 2019 11:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=3349 2019-09-04T11:55:15Z COMITÈ D'ÈTICA DE SERVEIS SOCIALS. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3705054&lang=ca&coduo=3349 El Comitè d'Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, interdisciplinari i independent d'assessorament de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, dels serveis i professionals de serveis socials o de qualsevol ciutadà. Les finalitats del Comitè són sensibilitzar el personal dels serveis i els centres respecte de la dimensió ètica en la pràctica que desenvolupen, garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap discriminació, i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social. Entre les seves funcions, figura la d'emetre informes i recomanacions sobre la tipologia de casos sorgits en la pràctica dels serveis socials . Wed, 28 Aug 2019 07:32:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3705054&lang=ca&coduo=3349 2019-08-28T07:32:53Z Ajuts per a persones menors d'edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3884647&lang=ca&coduo=3349 Ajuts per a persones menors d'edat que hagin quedat òrfenes d'un progenitor o progenitora o tenguin un progenitor o progenitora que pateixi un grau de discapacitat igual o superior al 33% com a conseqüència d'haver estat víctima de vilència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal. Tue, 27 Aug 2019 07:44:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3884647&lang=ca&coduo=3349 2019-08-27T07:44:31Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2019-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=3349 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Fri, 23 Aug 2019 09:11:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=3349 2019-08-23T09:11:33Z Ajuts per a programes de seguiment - Federacions 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3718897&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu. Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica. Thu, 22 Aug 2019 06:21:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3718897&lang=ca&coduo=3349 2019-08-22T06:21:32Z Ajuts per a despeses ordinàries - Federacions 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3717365&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar al desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears. Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts. Thu, 08 Aug 2019 08:37:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3717365&lang=ca&coduo=3349 2019-08-08T08:37:54Z Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725822&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2019. La concessió d'aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dona lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social. Thu, 08 Aug 2019 08:01:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725822&lang=ca&coduo=3349 2019-08-08T08:01:32Z Ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears, any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866517&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport d'alt nivell, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius a les Illes Balears. En aquest context entenem esport d'alt nivell com la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l'esport base, i té una funció representativa de les Illes Balears a proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, podem trobar alguns esports que poden complir amb aquest objecte inclús a categories de competició de segon o tercer nivell (atenent a les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals), o també a categories d'edat inferiors a l'absoluta. Wed, 07 Aug 2019 08:40:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866517&lang=ca&coduo=3349 2019-08-07T08:40:15Z Ajuts als clubs esportius Fase de Play Off http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520806&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-19.. Se subvencionen les despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora d'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo Tue, 06 Aug 2019 11:03:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520806&lang=ca&coduo=3349 2019-08-06T11:03:15Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal. Thu, 01 Aug 2019 08:11:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=3349 2019-08-01T08:11:05Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. Wed, 31 Jul 2019 11:23:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=3349 2019-07-31T11:23:29Z Servei d'Atenció Primerenca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca Thu, 25 Jul 2019 11:00:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 2019-07-25T11:00:52Z Informe d'esforç d'integració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 Es tracta d&#8217;un informe que emet la Comunitat Autònoma a sol·licitud d&#8217;una persona immigrant. D&#8217;acord amb el que estableix el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, aquest informe no s&#8217;ha de presentar obligatòriament, però pot ser al·legat per la persona immigrant en cas de no acreditar el compliment d&#8217;algun dels requisits prevists per a la renovació de l&#8217;autorització i es valorarà per l&#8217;oficina d&#8217;estrangeria. En aquest sentit, no és preceptiu presentar-lo per a l&#8217;admissió a tràmit del procediment de renovació de l&#8217;autorització, sens perjudici de la seva recepció com a documentació que acompanya la sol·licitud en els casos que sigui presentat juntament amb aquesta o de la seva possible aportació per la persona immigrant una vegada iniciat el procediment d&#8217;acord amb el que estableix l&#8217;article 35 e de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Tue, 23 Jul 2019 10:39:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 2019-07-23T10:39:05Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> Tue, 23 Jul 2019 08:05:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 2019-07-23T08:05:45Z Homologació de discapacitat per incapacitació laboral o judicial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753049&lang=ca&coduo=3349 Sol·licitud per l'homologació de la discapacitat en els casos de incapacitat laboral o judicial Tue, 23 Jul 2019 08:01:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753049&lang=ca&coduo=3349 2019-07-23T08:01:45Z Presentació de queixes i denúncies davant l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència per a la investigació de situacions d'amenaça i/o vulneració dels drets dels menors. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491929&lang=ca&coduo=3349 Regulació de les queixes i denúncies dels particulars sobre l'activitat relacionada amb matèria de menors que duguin a terme les administracions públiques que actuïn dins l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com l'activitat de qualsevol persona física, entitat, empresa, associació, fundació o qualsevol persona jurídica que utilitzi, actuï o presti serveis a menors d'edat dins la comunitat autònoma de les Illes Balears. Thu, 18 Jul 2019 12:41:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491929&lang=ca&coduo=3349 2019-07-18T12:41:47Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2018, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Thu, 11 Jul 2019 09:15:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3349 2019-07-11T09:15:16Z Ajuts als Clubs esportius lliga ordinària. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520639&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-19. Se subvencionen les despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora d'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo Thu, 11 Jul 2019 08:11:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520639&lang=ca&coduo=3349 2019-07-11T08:11:32Z Ajuts als clubs esportius lliga ordinària (atletisme, gimnàstica, tir amb arc i bàsquet categoria LEB argent) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520763&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019. Se subvencionen les despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora d'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo Thu, 11 Jul 2019 08:08:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520763&lang=ca&coduo=3349 2019-07-11T08:08:36Z Renda social garantida http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 La renda social garantida és una prestació periòdica adreçada a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. Per més informació consulteu <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1602251138491363412683" target="_blank">ací</a> Thu, 20 Jun 2019 10:52:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 2019-06-20T10:52:02Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. Wed, 19 Jun 2019 08:46:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T08:46:50Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu Wed, 19 Jun 2019 08:40:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T08:40:50Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions. Wed, 19 Jun 2019 08:37:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T08:37:16Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. Wed, 19 Jun 2019 08:12:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T08:12:07Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa Wed, 19 Jun 2019 07:42:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T07:42:20Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. Wed, 19 Jun 2019 07:22:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T07:22:58Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera dels serveis de salut mental greu de Can Raspalls (Eivissa) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera dels serveis de salut mental greu de Can Raspalls (Eivissa). Wed, 19 Jun 2019 07:19:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T07:19:33Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu Wed, 19 Jun 2019 07:14:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=3349 2019-06-19T07:14:39Z Registre de Parelles Estables http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=3349 Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. Fri, 14 Jun 2019 09:41:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=3349 2019-06-14T09:41:39Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social i integració per al foment de la inclusió social adreçats a pers i famílies en risc d'exclusió http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3288841&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques Fri, 31 May 2019 09:35:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3288841&lang=ca&coduo=3349 2019-05-31T09:35:13Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Tue, 28 May 2019 09:24:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3349 2019-05-28T09:24:59Z convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades Tue, 28 May 2019 09:23:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3349 2019-05-28T09:23:51Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 28 May 2019 09:23:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3349 2019-05-28T09:23:14Z Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants i accions de prospecció per a l'any 2018 Tue, 28 May 2019 09:22:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3349 2019-05-28T09:22:45Z Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3349 Gestió i resolució dels expedients de Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional. Tue, 28 May 2019 09:21:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3349 2019-05-28T09:21:11Z