Tràmits: CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3349&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 09 Aug 2020 16:42:27 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-09T16:42:27Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts als clubs esportius lliga ordinària (atletisme, gimnàstica, tir amb arc i bàsquet LEB argent) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4086618&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2019-2020. A efectes d'aquesta convocatòria poden sol·licitar-la clubs esportius de: - Atletisme - Gimnàstica - Tir amb arc - Bàsquet LEB argent Fri, 07 Aug 2020 08:23:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4086618&lang=ca&coduo=3349 2020-08-07T08:23:34Z Equips femenins- Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308989&lang=ca&coduo=3349 La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. Mon, 03 Aug 2020 08:10:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308989&lang=ca&coduo=3349 2020-08-03T08:10:00Z Cooperació - Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308851&lang=ca&coduo=3349 La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. Mon, 03 Aug 2020 08:09:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308851&lang=ca&coduo=3349 2020-08-03T08:09:19Z Formació Femenina - Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308907&lang=ca&coduo=3349 La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. Mon, 03 Aug 2020 08:08:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308907&lang=ca&coduo=3349 2020-08-03T08:08:49Z Integració o Reinserció - Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308768&lang=ca&coduo=3349 La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. Mon, 03 Aug 2020 08:08:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308768&lang=ca&coduo=3349 2020-08-03T08:08:02Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2020 i 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308491&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. Sat, 01 Aug 2020 17:12:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308491&lang=ca&coduo=3349 2020-08-01T17:12:29Z Procediment d'elaboració normativa Conselleria d'Afers Socials i Esports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297837&lang=ca&coduo=3349 Aquest procediment té per objecte el tràmit d'audiència adreçat a les entitats que agrupin o representin a les persones que es puguin considerar afectades o interessades en un procediment d'elaboració normativa Tue, 28 Jul 2020 11:14:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297837&lang=ca&coduo=3349 2020-07-28T11:14:50Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299711&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les a continuació: 1- Executar programes que treballen amb famílies amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessària per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Wed, 22 Jul 2020 14:09:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299711&lang=ca&coduo=3349 2020-07-22T14:09:32Z Convocatòria de de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299751&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. Wed, 22 Jul 2020 14:08:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299751&lang=ca&coduo=3349 2020-07-22T14:08:45Z Renda social garantida http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència. Tue, 14 Jul 2020 10:00:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 2020-07-14T10:00:57Z Convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4291326&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Mon, 13 Jul 2020 06:31:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4291326&lang=ca&coduo=3349 2020-07-13T06:31:51Z Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social per als anys 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de persones dins l'àmbit social. Fri, 10 Jul 2020 06:53:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=3349 2020-07-10T06:53:37Z Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663987&lang=ca&coduo=3349 1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 1 de març de 2019 i el 30 de juny de 2021, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta. 1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut. 1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva. 1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club. - Dins el termini de quinze (15) dies hàbils comptadors des del dia abans de l'inici de la prova esportiva, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3663987) Mon, 06 Jul 2020 07:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663987&lang=ca&coduo=3349 2020-07-06T07:43:25Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal per als anys 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4266685&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat Mon, 06 Jul 2020 07:14:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4266685&lang=ca&coduo=3349 2020-07-06T07:14:25Z Servei d'Atenció Primerenca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca Mon, 29 Jun 2020 09:08:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 2020-06-29T09:08:55Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3349 Donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de l'ajuda de postemergència. L'objectiu principal és protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones, garantir la seva subsistència, satisfer la recuperació dels serveis bàsics, atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i la rehabilitació d'infraestructures bàsiques de la comunitat. Tue, 23 Jun 2020 11:46:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3349 2020-06-23T11:46:40Z Convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268777&lang=ca&coduo=3349 Fomentar la participació lliure i eficaç dels joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística a través de la convocatòria dels certàmens del Programa cultural Art Jove Tue, 23 Jun 2020 06:47:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268777&lang=ca&coduo=3349 2020-06-23T06:47:31Z Resolució del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencilas de les Illes Balear per la qual es convoca un procediment selectiu per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a en arquitectura tècnica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4099097&lang=ca&coduo=3349 Cobrir temporalment la substitució d'una treballadora en situació de reserva de lloc de treball. Mon, 22 Jun 2020 10:14:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4099097&lang=ca&coduo=3349 2020-06-22T10:14:03Z Convocatòria de professionals per dur a terme programes de competències familiars a les Illes Balears.Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4155368&lang=ca&coduo=3349 Crear la llista de professionals per dur a terme els programes integrats en l'Estratègia de desenvolupament de programes de competències familiars a les Illes Balears 2019-2020 i aprovar-ne el règim de funcionament i el procediment d'accés. Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES Thu, 18 Jun 2020 11:47:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4155368&lang=ca&coduo=3349 2020-06-18T11:47:13Z Ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3939761&lang=ca&coduo=3349 - L'objecte de la convocatòria és ajudar a les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per facilitar la participació en els següents Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020: Categoria juvenil: Camp a través en categoria masculina i femenina. Categoria cadet: Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Camp a través, Ciclisme en Ruta i BTT, Escalada, Judo, Orientació, Rugbi-7, Tennis de Taula, Triatló, Voleibol i Vòlei Platja en categories masculina i femenina, Escacs en categoria open i Gimnàstica Rítmica a categoria femenina. Categoria infantil: Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Ciclisme en Ruta, Judo, Orientació, Tennis de Taula, Triatló i Voleibol i Voleibol Platja a categories masculina i femenina, Lluites Olímpiques (Lluita Grecoromana i Lliure Olímpica masculina i femenina) i Escacs a categoria open. Categoria aleví-infantil: Natació, en categoria masculina i femenina. Esport adaptat: Bàsquet en Cadira de Rodes, Camp a Través per a esportistes amb discapacitat intel·lectual, Ciclisme per a esportistes amb discapacitat, Judo per esportistes amb discapacitat visual i Natació per a esportistes amb discapacitat, tots ells tant en categoria masculina com femenina. Esport inclusiu: Natació, Tennis Taula i Rugbi. - Són objecte de subvenció les despeses dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears derivades de la participació en els Campionats d'Espanya en Edat escolar de l'any 2020, següents: Desplaçaments d'avió i/o vaixell a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Desplaçaments per carretera o tren a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla Despeses de manutenció i a l'allotjament a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Vestimenta per als desplaçaments i actes protocol·laris per als esportistes i el tècnics per participar en el campionats d'Espanya en edat escolar. - Son objecte de subvenció els Campionats d'Espanya en Edat escolar convocats pel Consell Superior d'Esports celebrats entre l'1 de desembre de 2019 i el 15 d'octubre de 2020. Thu, 18 Jun 2020 11:11:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3939761&lang=ca&coduo=3349 2020-06-18T11:11:41Z Subvencions per a projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=3349 Subvencionar projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut que facin persones físiques o entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears Wed, 17 Jun 2020 09:22:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=3349 2020-06-17T09:22:42Z Convocatòria de subvencions destinades a federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre que duen a terme programes de l'àmbit social 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250040&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de les persones en l'àmbit social. Tue, 16 Jun 2020 10:02:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250040&lang=ca&coduo=3349 2020-06-16T10:02:32Z Resolució per la qual es convoquen ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives i clubs esportius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4238785&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport d'alt nivell, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius a les Illes Balears. En aquest context entenem esport d'alt nivell com la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l'esport base, i té una funció representativa de les Illes Balears a proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, podem trobar alguns esports que poden complir amb aquest objecte inclús a categories de competició de segon o tercer nivell (atenent a les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals), o també a categories d'edat inferiors a l'absoluta. Mon, 15 Jun 2020 10:34:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4238785&lang=ca&coduo=3349 2020-06-15T10:34:35Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> Wed, 10 Jun 2020 09:15:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 2020-06-10T09:15:21Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu Tue, 09 Jun 2020 08:43:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:43:47Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa Tue, 09 Jun 2020 08:43:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:43:06Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal. Tue, 09 Jun 2020 08:42:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:42:40Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu Tue, 09 Jun 2020 08:42:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:42:08Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. Tue, 09 Jun 2020 08:41:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:41:39Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3349 Establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2020, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el IV Pla Director Thu, 04 Jun 2020 09:56:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3349 2020-06-04T09:56:28Z Informe d'esforç d'integració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 Què és? Amb l'entrada en vigor el 30 de juny de 2011 del nou Reglament de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, s'estableix una nova figura anomenada informe d'esforç d'integració. És un informe que emet la Comunitat Autònoma, a sol·licitud d'un ciutadà estranger. NO S'HA DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT, però pot ser al·legat per l'estranger en cas de no acreditar el compliment d'algun dels requisits prevists per a la renovació de l'autorització i serà tingut en compte com a informació que ha de valorar l'oficina d'estrangeria. D'acord amb el que estableix el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, l'informe d'esforç d'integració només pot ser valorat en els procediments següents: · Renovació d'autoritzacions de residència temporal no lucrativa (art. 51.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal per reagrupació familiar (art. 61.7 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal i treball per compte d'altri (art. 71.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència i treball per compte propi (art. 109.6 del Reglament). Thu, 04 Jun 2020 08:18:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 2020-06-04T08:18:12Z Informe d&#8217;escolarització de menors a càrrec http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=3349 El Reglament d&#8217;estrangeria, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d&#8217;abril, de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en els articles 51.3 c (renovació de l&#8217;autorització de residència temporal no lucrativa), 71.3 (renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d&#8217;altri) i 109.3 (renovació de l&#8217;autorització de residència i treball per compte propi), exigeix un informe emès per les autoritats autonòmiques que acrediti l&#8217;escolarització dels menors d&#8217;edat a càrrec seu per poder renovar les autoritzacions de residència i de residència i treball. Thu, 04 Jun 2020 07:55:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=3349 2020-06-04T07:55:49Z Resolució per la qual es convoquen ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives i clubs esportius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237760&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport d'alt nivell, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius a les Illes Balears. En aquest context entenem esport d'alt nivell com la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l'esport base, i té una funció representativa de les Illes Balears a proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, podem trobar alguns esports que poden complir amb aquest objecte inclús a categories de competició de segon o tercer nivell (atenent a les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals), o també a categories d'edat inferiors a l'absoluta. Wed, 03 Jun 2020 09:38:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237760&lang=ca&coduo=3349 2020-06-03T09:38:30Z Ajuts despeses ordinaries de les federacions esportives de les Illes Balears- Any 2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024874&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar el desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears. Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts. Wed, 03 Jun 2020 07:42:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024874&lang=ca&coduo=3349 2020-06-03T07:42:34Z Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055202&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport únicament del material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament, se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. S'entén per material esportiu l'imprescindible per practicar l'esport el propi de la modalitat esportiva i el necessari per al seu desplaçament, sigui cotxe, remolc o camió per el trasllat de bicicletes, motocicletes, animals, caiacs, vaixells. El transport pot ser fet mitjançant companyia aèria o empresa naviliera. Transport de material esportiu a les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: se subvenciona únicament el cost total del transport de material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva, fins a una subvenció màxima de 800,00 per trasllat. Transport de material esportiu a la Península, a les illes Canàries, Ceuta i Melilla: l'import per subvencionar és el cost del transport, únicament del material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals del calendari oficial i obligatori organitzades per la corresponent federació esportiva d'Espanya. L'import a subvencionar per viatge d'anada i tornada serà del 50% del cost del desplaçament, sense excedir de les següents quantitats segons mitja de transport: Avió: El màxim de la subvenció serà de 100,00 euros per esportista. Vaixell (per desplaçament de vehicle per transportar bicicletes, cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs, vaixells, arcs de tir o armes): El màxim de la subvenció serà de 400,00 € per vehicle de transport traslladat. L'objecte d'aquesta convocatòria és exclusivament el transport del material esportiu necessari per a la competició, no dels esportistes. En tot cas, està inclòs en l'objecte d'aquesta convocatòria el desplaçament del conductor dels cotxes, remolcs i/o camions amb els quals es fa el transport del material o animals Wed, 27 May 2020 09:13:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055202&lang=ca&coduo=3349 2020-05-27T09:13:22Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. Wed, 27 May 2020 08:58:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=3349 2020-05-27T08:58:23Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. Tue, 26 May 2020 09:17:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=ca&coduo=3349 2020-05-26T09:17:42Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions. Tue, 26 May 2020 09:06:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=ca&coduo=3349 2020-05-26T09:06:49Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. Mon, 25 May 2020 10:47:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=ca&coduo=3349 2020-05-25T10:47:49Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. Fri, 22 May 2020 08:25:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=3349 2020-05-22T08:25:45Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019 Fri, 15 May 2020 12:07:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 2020-05-15T12:07:32Z Serveis per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors i /o a mesures de justícia juvenil. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675271&lang=ca&coduo=3349 Regular els serveis per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció i/o mesures de justícia juvenil amb la finalitat de contribuir temporalment al fet que puguin viure de manera autònoma i integrar-se gradualment en la vida social i laboral. Thu, 14 May 2020 08:03:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675271&lang=ca&coduo=3349 2020-05-14T08:03:35Z Sol·licitud de mediació familiar pública a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=3349 Sol·licitud de designació d'una persona mediadora. Wed, 29 Apr 2020 08:41:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=3349 2020-04-29T08:41:01Z Subvenció directa al Col·legi d'Advocats de les Illes Balears: projecte d'orientació jurídica gratuïta dirigit a determinats col·lectius que es troben en una situació de necessitat d'atenció prioritària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4103275&lang=ca&coduo=3349 El projecte concret pel qual és sol·licita la subvenció és l'orientació jurídica gratuïta dirigida a determinats col·lectius que es troben en una situació de necessitat d'atenció prioritària, concretament a les persones majors i/ o amb diversitat funcional en situació de dependència i la població reclusa Fri, 24 Apr 2020 09:04:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4103275&lang=ca&coduo=3349 2020-04-24T09:04:15Z Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110903&lang=ca&coduo=3349 Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials, per a l'any 2020 Tue, 21 Apr 2020 09:01:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110903&lang=ca&coduo=3349 2020-04-21T09:01:01Z Ampliació de la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost de l'IRPF http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989378&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar les despeses d'inversió per a l'adquisició de vehicles utilitzats en la prestació de serveis socials dins la finalitat general prevista en la convocatòria de subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a l'any 2019. Tue, 21 Apr 2020 08:59:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989378&lang=ca&coduo=3349 2020-04-21T08:59:56Z Cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3729457&lang=ca&coduo=3349 La LLei 3/2018, de 29 de maig de les Illes Balears té per objecte crear un marc legal del Tercer Sector de les Illes Balears, a través de les organitzacions i xarxes que el conformen; adoptar i promoure mesures orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes; regular la manera de relacionar les administracions competents i les entitats del Tercer Sector Social en la provisió i el finançament de serveis de responsabilitat pública i interès general per part de les entitats del Tercer Sector Social; impulsar la cooperació i la col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector públic, les empreses i altres agents socials; i promoure la seva contribució i interlocució amb l'administració, en l'àmbit de la intervenció social i en les polítiques i els sistemes de responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit. L'article 7é de la Llei 3/2018 estableix que el departament competent del Govern de les Illes Balears en matèria de polítiques socials crearà i mantindrà actualitzat un cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.El dit cens s'entendrà integrat dins el Registre General d'Entitats d'Iniciativa Social. Serà fàcilment accessible i podrà ser consultat a la web del Govern de les Illes Balears i les organitzacions podran fer la seva sol·licitud d'inscripció i actualitzar les seves dades tant de manera presencial com electrònica. Tue, 21 Apr 2020 08:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3729457&lang=ca&coduo=3349 2020-04-21T08:59:06Z COMITÈ D'ÈTICA DE SERVEIS SOCIALS. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3705054&lang=ca&coduo=3349 El Comitè d'Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, interdisciplinari i independent d'assessorament de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, dels serveis i professionals de serveis socials o de qualsevol ciutadà. Les finalitats del Comitè són sensibilitzar el personal dels serveis i els centres respecte de la dimensió ètica en la pràctica que desenvolupen, garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap discriminació, i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social. Entre les seves funcions, figura la d'emetre informes i recomanacions sobre la tipologia de casos sorgits en la pràctica dels serveis socials . Tue, 21 Apr 2020 08:58:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3705054&lang=ca&coduo=3349 2020-04-21T08:58:20Z Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 <u> Habilitació excepcional</u> S'elimina l'exigència d'una determinada edat, obrint-se a totes les persones professionals de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional. Prèvia petició de la persona interessada, quedaran habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin en data 31 de desembre de 2017, una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període. L' habilitació excepcional té validesa a tot el territori de l'Estat. Així mateix, també seran vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals que hagin estat emeses amb anterioritat pel Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Afers Socials i Esports en aplicació de l'Acord de 19 d'octubre de 2017, pel qual es modifica parcialment l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació. <u> Habilitació provisional</u> S'introdueix aquesta nova modalitat per als professionals que no reuneixen els requisits per a l'habilitació excepcional. Es podrà sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022. L'habilitació provisional tindrà validesa a tot el territori de l'Estat fins el 31 de desembre de 2022. La Conselleria d'Afers Socials i Esports té previst actualitzar el Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement del dret als serveis i les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, la intensitat de protecció i el règim de compatibilitats dels serveis i les prestacions, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears. Entre tant, serà d'aplicació la Resolució d' 11 de desembre de 2017, de la Secretaria d' Estat de Serveis Socials i Igualtat, por la que se publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l' Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d' acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència. Tue, 21 Apr 2020 08:57:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 2020-04-21T08:57:24Z Registre Unificat de Serveis Socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511778&lang=ca&coduo=3349 La Llei 4/2009, de 4 de juny, de serveis socials de les Illes Balears va crear el Registre Unificat de Serveis Socials per a totes les administracions públiques de les Illes Balears competents en la matèria, i en què han de constar fidelment totes les dades i els actes administratius reguladores de les activitats de les entitats i dels serveis socials. Aquest Registre, per tant, constitueix un instrument de coneixement, planificació, ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents en la comunitat autònoma de les Illes Balears i es regula pel Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular. La inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials es configura com una obligació prèvia per poder actuar i intervenir en el camp dels serveis socials a les Illes Balears i, a més a mes, resulta un requisit imprescindible per poder rebre subvencions amb càrrec als pressuposts generals de les administracions públiques de les Illes Balears. Pel que fa a l'estructura està format per una secció suprainsular, gestionada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports i en què s'han d'inscriure les entitats que desenvolupin les seves actuacions en l'àmbit estatal o a totes les Illes Balears; per quatre seccions insulars, gestionades per cadascun dels consells insulars en l'àmbit del seu territori, i en què s'han d'inscriure les entitats que limitin les seves actuacions en el territori insular o municipal; i finalment, una secció d'autoritzacions específiques prevista per aquelles actuacions puntuals en l'àmbit dels serveis socials realitzades per entitats que no tenen la consideració d'entitat d'iniciativa privada de serveis socials. Finalment cal dir que aquest nou registre substitueix al Registre Central de Serveis Socials, les dades del qual s'integren de manera automàtica en el nou sistema. No obstant això, les entitats i serveis inscrits estan sotmesos a la nova normativa, sobretot pel que fa a les obligacions de les entitats i especialment al deure d'actualitzar les dades inscrites. Més informació <a href=" http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=192398&lang=ca" target="_blank">aquí</a> Tue, 21 Apr 2020 08:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511778&lang=ca&coduo=3349 2020-04-21T08:56:10Z