Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 08 Jul 2020 14:50:01 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-08T14:50:01Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Mon, 29 Jun 2020 07:33:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 2020-06-29T07:33:07Z Ajudes de suport al sector ramader davant la crisi provocada per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268222&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de suport al sector ramader d'oví, caprí i porcí, davant la crisi provocada per la COVID-1 Tue, 23 Jun 2020 07:43:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268222&lang=ca&coduo=3229 2020-06-23T07:43:54Z Ajudes per a l'emmagatzematge privat de vi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268130&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a l'emmagatzematge privat de vi per la crisi de l'COVID-19 Mon, 22 Jun 2020 11:26:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268130&lang=ca&coduo=3229 2020-06-22T11:26:59Z Ajudes per a la collita en verd verema http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268180&lang=ca&coduo=3229 Ajut per a la collita en verd de la verema 2020 de parcel·les completes de vinya emparades per una Denominació d'Origen Protegida (DOP) Mon, 22 Jun 2020 11:26:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268180&lang=ca&coduo=3229 2020-06-22T11:26:42Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250232&lang=ca&coduo=3229 Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local d'Eivissa i Formentera que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural d'Eivissa i Formentera. Fri, 05 Jun 2020 09:45:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250232&lang=ca&coduo=3229 2020-06-05T09:45:31Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250170&lang=ca&coduo=3229 Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local de Menorca que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural de Menorca. Fri, 05 Jun 2020 09:13:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250170&lang=ca&coduo=3229 2020-06-05T09:13:23Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca, 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248012&lang=ca&coduo=3229 Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural de Mallorca. Thu, 04 Jun 2020 09:41:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248012&lang=ca&coduo=3229 2020-06-04T09:41:12Z Manteniment del sector làctic crisi COVID19, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4246065&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19 Wed, 03 Jun 2020 12:05:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4246065&lang=ca&coduo=3229 2020-06-03T12:05:40Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2020/2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4238024&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet, per al curs escolar 2020-2021 Wed, 03 Jun 2020 07:35:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4238024&lang=ca&coduo=3229 2020-06-03T07:35:32Z Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237948&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les despeses per crear o desenvolupar venda domiciliària en cadena curta per part d'un grup de cooperació. Tue, 02 Jun 2020 10:10:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237948&lang=ca&coduo=3229 2020-06-02T10:10:13Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Fri, 29 May 2020 06:42:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2020-05-29T06:42:39Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221661&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les actuaciones realitzades de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes curtes de distribució, especialment en distribució domiciliària. Thu, 28 May 2020 07:51:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221661&lang=ca&coduo=3229 2020-05-28T07:51:29Z Ajudes per a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213653&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19 Mon, 18 May 2020 07:36:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213653&lang=ca&coduo=3229 2020-05-18T07:36:32Z Ajuda a l'emmagatzematge privat de formatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212423&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a l'emmagatzematge privat dels formatges de codi NC 0406 Fri, 15 May 2020 11:26:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212423&lang=ca&coduo=3229 2020-05-15T11:26:39Z Emissió d'informes sectorials complementaris per a la gestió d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa agrària i pesquera per a operacions de finançament de liquiditat per mitigar l'efecte de l'estat d'alarma. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207935&lang=ca&coduo=3229 Tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts a les micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aprovada per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 25 de març de 2020. Thu, 14 May 2020 10:12:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207935&lang=ca&coduo=3229 2020-05-14T10:12:12Z Determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2020, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Mon, 11 May 2020 09:20:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=3229 2020-05-11T09:20:42Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204254&lang=ca&coduo=3229 Convocatoria de ayudas para el año 2020 para la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura, de acuerdo con el Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura 2020-2022 Thu, 07 May 2020 08:18:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204254&lang=ca&coduo=3229 2020-05-07T08:18:49Z Certamens ramaders i fires agràries, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115016&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la celebració de fires agràries de Sineu i Inca, monotemàtiques de caragols i dels concursos morfològics de bestiar boví i equí, celebrats al llarg de l'any 2019 Wed, 25 Mar 2020 10:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115016&lang=ca&coduo=3229 2020-03-25T10:16:35Z Informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112578&lang=ca&coduo=3229 Millorar la difusió dels productes agraris de qualitat a les Illes Balears per potenciar-ne la introducció al mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda Mon, 16 Mar 2020 12:22:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112578&lang=ca&coduo=3229 2020-03-16T12:22:33Z Inversions ports pesquers, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca Thu, 12 Mar 2020 09:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 2020-03-12T09:58:49Z Creació d'empreses per joves agricultors, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109335&lang=ca&coduo=3229 Creació d'empreses de joves agricultors Wed, 11 Mar 2020 12:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109335&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T12:31:38Z Inversions en explotacions, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109140&lang=ca&coduo=3229 Subvencions per inversions en explotacions agràries Wed, 11 Mar 2020 10:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109140&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T10:24:34Z Pagaments per zones amb limitacions específiques, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Wed, 11 Mar 2020 09:20:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T09:20:52Z Ajudes per el foment de la lluita biològica, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108342&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat fomentar la utilització de tècniques de lluita biològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER Wed, 11 Mar 2020 08:40:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108342&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T08:40:18Z Pagament per a zones de muntanya, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109010&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Wed, 11 Mar 2020 08:38:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109010&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T08:38:22Z Foment de les races autòctones, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108380&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animals de races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrogen, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Tue, 10 Mar 2020 10:25:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108380&lang=ca&coduo=3229 2020-03-10T10:25:57Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Tue, 03 Mar 2020 10:15:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 2020-03-03T10:15:52Z 2019: Prevenció d'incendis forestals (PIFO) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=3229 Subvencions per inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes per a l'any 2019 Mon, 02 Mar 2020 13:37:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=3229 2020-03-02T13:37:31Z Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Mon, 02 Mar 2020 10:44:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 2020-03-02T10:44:12Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083395&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Thu, 20 Feb 2020 10:18:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083395&lang=ca&coduo=3229 2020-02-20T10:18:44Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083327&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Thu, 20 Feb 2020 09:43:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083327&lang=ca&coduo=3229 2020-02-20T09:43:38Z Informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078079&lang=ca&coduo=3229 Millorar la difusió dels productes agraris de qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda. Fri, 14 Feb 2020 10:12:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078079&lang=ca&coduo=3229 2020-02-14T10:12:22Z Ajudes pel sector agrari professional, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075210&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2019, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Wed, 12 Feb 2020 09:32:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075210&lang=ca&coduo=3229 2020-02-12T09:32:36Z Ajudes per el foment de la producció integrada 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072730&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivar l'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenir produccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables Fri, 07 Feb 2020 13:04:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072730&lang=ca&coduo=3229 2020-02-07T13:04:48Z Ajudes per a la protecció de les varietats autòctones en risc d'erosió genètica, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072669&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que facin servir les varietats vegetals en risc d'erosió genètica d'interès a les illes, pel treball i esforç que realitzen per tal de conservar el material genètic i per lluitar contra la seva desnaturalització, així com preservar la genètica de les nostres varietats vegetals autòctones amenaçades, i recuperar unes varietats molt més adaptades a les nostres condicions de cultiu, amb una bona rusticitat, més resistents a les plagues i malalties, que compensin la pèrdua de rendiments davant les varietats comercials amb una major producció i qualitat Fri, 07 Feb 2020 12:51:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072669&lang=ca&coduo=3229 2020-02-07T12:51:46Z Ajudes per a inversions productives en aqüicultura per als anys 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055742&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2021, per a inversions productives en aqüicultura Mon, 27 Jan 2020 09:00:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055742&lang=ca&coduo=3229 2020-01-27T09:00:25Z Indemnització per a sacrifici d'animals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Tue, 21 Jan 2020 12:43:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T12:43:37Z Ajudes, corresponents a l'any 2020, per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053391&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Tue, 21 Jan 2020 10:41:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053391&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T10:41:45Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053359&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Tue, 21 Jan 2020 10:27:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053359&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T10:27:48Z Ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053322&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2020 Tue, 21 Jan 2020 10:16:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053322&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T10:16:02Z Ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per la comunitat autònoma de les Illes Balears per al foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. Fri, 10 Jan 2020 08:32:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=3229 2020-01-10T08:32:25Z Ajudes de minimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044108&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2019 destinades al sector del trot Tue, 07 Jan 2020 08:57:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044108&lang=ca&coduo=3229 2020-01-07T08:57:59Z Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, de l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044072&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears. Tue, 07 Jan 2020 08:39:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044072&lang=ca&coduo=3229 2020-01-07T08:39:17Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears, per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044025&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Tue, 07 Jan 2020 08:19:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044025&lang=ca&coduo=3229 2020-01-07T08:19:09Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026732&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Thu, 19 Dec 2019 11:41:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026732&lang=ca&coduo=3229 2019-12-19T11:41:12Z Ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, per als anys 2019-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4000052&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2022, per a la diversificació i noves formes d'ingressos Wed, 27 Nov 2019 10:18:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4000052&lang=ca&coduo=3229 2019-11-27T10:18:33Z Ajudes formació 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3999973&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2019 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 26 Nov 2019 08:38:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3999973&lang=ca&coduo=3229 2019-11-26T08:38:50Z Ajudes per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2019 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2019 Tue, 29 Oct 2019 13:22:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=3229 2019-10-29T13:22:18Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP, 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.2. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Fri, 18 Oct 2019 08:12:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:12:51Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.2., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Fri, 18 Oct 2019 08:12:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:12:03Z