Tràmits: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390691&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 24 Jun 2019 13:49:35 GMT Govern de les Illes Balears 2019-06-24T13:49:35Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390691 Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. Thu, 20 Jun 2019 12:30:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T12:30:37Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme ( VT- taxi interurbà). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=2390691 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme, prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 20 Jun 2019 09:24:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T09:24:54Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari, públic o privat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=2390691 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat: visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 20 Jun 2019 09:18:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T09:18:51Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=2390691 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 20 Jun 2019 09:13:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T09:13:28Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=2390691 El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. Thu, 20 Jun 2019 09:08:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T09:08:16Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=2390691 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. Thu, 20 Jun 2019 08:57:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T08:57:55Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP- E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=2390691 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripción i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 20 Jun 2019 08:53:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T08:53:21Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger. Vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL- E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=2390691 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 20 Jun 2019 08:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T08:24:07Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390691 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Thu, 20 Jun 2019 07:12:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-20T07:12:20Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390691 Rebre informes d'OCA Tue, 18 Jun 2019 08:25:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-18T08:25:31Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390691 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Tue, 18 Jun 2019 06:53:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-18T06:53:34Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390691 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jun 2019 06:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390691 Rebre actes de comprovació Tue, 18 Jun 2019 06:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-18T06:52:36Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390691 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Thu, 13 Jun 2019 12:41:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-13T12:41:58Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. Mon, 10 Jun 2019 14:01:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-10T14:01:09Z Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=2390691 La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles han de complir els percentatges mínims d'adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts en l'annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment. Thu, 30 May 2019 12:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=2390691 2019-05-30T12:27:46Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses (Programa MOVES). Aquesta línia d'ajudes està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 (POPE). Fri, 10 May 2019 17:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=2390691 2019-05-10T17:20:09Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=2390691 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima. Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui): - Examen teòric de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5879"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5880"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5882"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5883"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5884"target="blank">Taxa</a>. Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se. Wed, 10 Apr 2019 11:49:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=2390691 2019-04-10T11:49:26Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=2390691 Comprovar compliment de les normes del transport terrestre Thu, 21 Mar 2019 12:12:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=2390691 2019-03-21T12:12:37Z Presentació de denùncies voluntàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=2390691 Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre Thu, 21 Mar 2019 12:10:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=2390691 2019-03-21T12:10:16Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=2390691 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Wed, 20 Mar 2019 08:45:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=2390691 2019-03-20T08:45:58Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. Wed, 20 Mar 2019 08:40:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=2390691 2019-03-20T08:40:46Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques i comunitats de propietaris; i de fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 3 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Tue, 26 Feb 2019 08:23:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=2390691 2019-02-26T08:23:41Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=2390691 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Mon, 25 Feb 2019 11:54:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=2390691 2019-02-25T11:54:23Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=2390691 Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar Mon, 18 Feb 2019 07:33:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=2390691 2019-02-18T07:33:52Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=2390691 Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3698"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3699"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3700"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. Mon, 11 Feb 2019 08:58:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=2390691 2019-02-11T08:58:12Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=2390691 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5875"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5860"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5869"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5870"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5876"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5874"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3679"target="blank">TAXA</A>. Fri, 08 Feb 2019 10:08:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=2390691 2019-02-08T10:08:25Z Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540446&lang=ca&coduo=2390691 La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable. La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Wed, 06 Feb 2019 12:03:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540446&lang=ca&coduo=2390691 2019-02-06T12:03:47Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa de costes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3632008&lang=ca&coduo=2390691 Exercici de la potestat sancionadora per infraccions de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes relatives a obres, instal·lacions o activitats en la zona de servitud de protecció de costes en sòl rústic o relatives a abocaments de terra a mar. Tue, 15 Jan 2019 09:22:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3632008&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-15T09:22:24Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018 2021 (Convocatòries 2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=2390691 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Thu, 10 Jan 2019 11:34:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-10T11:34:19Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630380&lang=ca&coduo=2390691 Es pot rebre ajuda per als programes següents: — Programa 1. Establiment de nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida d'accés públic que compleixin els requisits establerts en el punt 6 de la convocatòria. — Programa 2. Adaptació de sistemes actuals de gestió de punts de recàrrega perquè puguin funcionar amb el sistema de gestió de la Xarxa MELIB. Wed, 09 Jan 2019 08:43:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630380&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-09T08:43:37Z Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630366&lang=ca&coduo=2390691 Es pot rebre ajuda per a l'establiment de nous punts de recàrrega pública per a vehicle elèctric, ubicats en la via pública o en aparcaments públics de lliure accés. També és subvencionable la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i bateries de liti per al subministrament dels nous punts de recàrrega. Wed, 09 Jan 2019 08:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630366&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-09T08:38:42Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics (Convocatòria de lots) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630350&lang=ca&coduo=2390691 Es creen 8 lots per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida d'accés públic a les diferents comarques de les Illes Balears: — Lot 1: Palma. — Lot 2: comarca de la serra de Tramuntana (Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa). — Lot 3: comarca del Raiguer (Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, sa Pobla, Santa Maria del Camí i Selva). — Lot 4: comarca del Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany). — Lot 5: comarques de Migjorn i Llevant (Campos, Felanitx, Llucmajor, ses Salines, Santanyí, Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera). — Lot 6: Menorca. — Lot 7: Eivissa. — Lot 8: Formentera. S'haurà de presentar una sol·licitud independent per a cada lot, i serà subvencionable el projecte que obtingui la major puntuació del lot corresponent. Wed, 09 Jan 2019 08:31:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630350&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-09T08:31:28Z Convocatòria de subvencions per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630295&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics Wed, 09 Jan 2019 07:50:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630295&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-09T07:50:34Z Convocatòria pública de subvencions per fomentar els vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2996141&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la mobilitat urbana sostenible, amb incidència en el parc automobilístic de VTC i d'autotaxis elèctrics purs, elèctrics endollables, alimentats amb GLP o GNC i de baixes emissions, d'acord amb el punt 4 d'aquesta Resolució. Tue, 08 Jan 2019 12:07:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2996141&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-08T12:07:18Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=2390691 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 29 Nov 2018 10:46:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-29T10:46:35Z Autorització d'abocaments des de terra a la mar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541127&lang=ca&coduo=2390691 Els abocaments de terra a la mar, tant líquids com sòlids, directes o per emissaris, necessiten l'autorització de la CAIB, tota vegada que, en la interpretació de l'article 110 h) de la Llei 22/1988, de costes, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 149/1991, de 4 de juliol, va declarar la competència de les comunitats autònomes, les quals han assumit competències per a l'execució de les normes sobre protecció ambiental, per a autoritzar els abocaments que procedeixin de terra, sigui quin sigui el seu gènere (contaminants o no contaminants) i la seva destinació (el domini públic maritimoterrestre). La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És exigible aquesta autorització a excepció dels casos en què és preceptiva l'autorització ambiental integrada (instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses a l'Annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació), que inclou l'autorització d'abocament a la mar. Mon, 26 Nov 2018 11:09:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541127&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-26T11:09:07Z Declaració responsable per a la realització d'obres en zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, en sòl rústic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540496&lang=ca&coduo=2390691 La Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, de costes (BOE núm. 129, de 30 de maig) dóna una nova redacció a la seva disposició transitòria 4a, de manera que queda substituïda l'exigència d'autorització prèvia per part de la Comunitat Autònoma per una declaració responsable que s'haurà de presentar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (dirigida a la Direcció General d'Ordenació del Territori) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any. Mon, 26 Nov 2018 10:32:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540496&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-26T10:32:12Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=2390691 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 Wed, 21 Nov 2018 11:37:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-21T11:37:26Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=2390691 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 Wed, 21 Nov 2018 11:35:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-21T11:35:25Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3006599&lang=ca&coduo=2390691 Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Wed, 21 Nov 2018 10:52:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3006599&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-21T10:52:44Z Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=2390691 Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer Wed, 21 Nov 2018 08:52:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-21T08:52:40Z Registre i dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=2390691 La Fiança és un dipòsit en metàl·lic que ha d'abonar l'inquilí en l'instant en què es formalitzi el contracte de lloguer. La fiança és obligatòria i la seva finalitat és d'actuar com a garantia del propietari, perquè l'inquilí compleixi amb les obligacions del contracte. Wed, 21 Nov 2018 08:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-21T08:52:15Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390691 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Mon, 19 Nov 2018 11:05:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-19T11:05:09Z Convocatòria d'ajudes de l'any 2018 per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a la seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3530059&lang=ca&coduo=2390691 El finançament de l'execució d'obres per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. Tue, 13 Nov 2018 13:35:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3530059&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-13T13:35:28Z Reclamacions en matèria d'energia elèctrica i de gas http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3525284&lang=ca&coduo=2390691 Tramitar les reclamacions en relació als contractes de subministrament elèctric i de gas a tarifa, accés a les xarxes o amb les facturacions derivades dels mateixos així com l'incompliment de la qualitat de servei individual. Queden excloses les discrepàncies relatives a aspectes no regulats (indemnitzacions per danys i perjudicis, condicions contractuals, reclamacions cap a les companyies comercialitzadores referent a contractació, serveis de manteniment,...), que han de plantejar-se davant la jurisdicció ordinària o davant la Direcció General competent en matèria de consum en cas que es tracti de consumidors finals. Wed, 07 Nov 2018 11:53:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3525284&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-07T11:53:19Z Convocatòria de subvencions amb el cofinançament en un 50% a càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=2390691 Promoure la protecció, foment i desenvolupament dels béns immobles d'interés cultural o catalogats que són propietat o estan cedits als ens locals de les Illes Balears Tue, 30 Oct 2018 06:43:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-30T06:43:54Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3533092&lang=ca&coduo=2390691 Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges enderrocats, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament. S'inclouen els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme, si bé en aquest cas l'edificació d'edificis i habitatges s'ha de fer en funció de les unitats de convivència residents i les seves característiques, i no en substitució d'altres enderrocats, amb la finalitat última de possibilitar-ne la inclusió social a través del gaudi d'un habitatge digne en un context integrador. Wed, 24 Oct 2018 11:04:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3533092&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-24T11:04:34Z Inscripció en el registre de productors de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum tipus 2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la posada en servei i la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica. Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: Còpia del contracte tècnic d'accés Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c) Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d) Fri, 21 Sep 2018 12:50:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=2390691 2018-09-21T12:50:30Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=2390691 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; Wed, 05 Sep 2018 07:32:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=2390691 2018-09-05T07:32:43Z