Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=194&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 28 May 2020 21:30:37 GMT Govern de les Illes Balears 2020-05-28T21:30:37Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. Tue, 26 May 2020 09:17:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=ca&coduo=194 2020-05-26T09:17:42Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions. Tue, 26 May 2020 09:06:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=ca&coduo=194 2020-05-26T09:06:49Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal. Mon, 25 May 2020 11:07:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=194 2020-05-25T11:07:31Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. Mon, 25 May 2020 10:47:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=ca&coduo=194 2020-05-25T10:47:49Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa Mon, 25 May 2020 10:12:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=194 2020-05-25T10:12:17Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu Fri, 22 May 2020 10:25:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=194 2020-05-22T10:25:30Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. Fri, 22 May 2020 09:58:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=194 2020-05-22T09:58:45Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. Fri, 22 May 2020 08:25:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=194 2020-05-22T08:25:45Z Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 26 de març de 2020 per la qual s'estableix la convocatòria d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124435&lang=ca&coduo=194 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència a l'Illa d'Eivissa amb entitats d'iniciativa privada que tenguin acreditat el servei d'ajuda a domicili. Mon, 30 Mar 2020 13:21:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124435&lang=ca&coduo=194 2020-03-30T13:21:22Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament i del servei d'habitatge supervisat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082052&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament i del servei d'habitatge supervisat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens Wed, 19 Feb 2020 10:16:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082052&lang=ca&coduo=194 2020-02-19T10:16:29Z Servei d'Atenció Primerenca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=194 Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca Thu, 30 Jan 2020 10:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=194 2020-01-30T10:41:16Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental a Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Eivissa. Fri, 20 Dec 2019 10:01:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=ca&coduo=194 2019-12-20T10:01:53Z Programa d&#8217;Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada d&#8217;una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654347&lang=ca&coduo=194 L'objecte que es pretén és regular les condicions d&#8217;accés i funcionament del servei d&#8217;estades temporals a la residència i centre de dia Son Güells de Palma. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Thu, 05 Dec 2019 08:39:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654347&lang=ca&coduo=194 2019-12-05T08:39:08Z Reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=194 La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té per objecte garantir la igualtat en l'exercici del dret subjectiu que té la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, amb la participació de totes les administracions públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat, per tal de garantir un contingut mínim de drets per a tots els ciutadans a qualsevol part del territori de l'Estat espanyol. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Wed, 04 Sep 2019 11:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=194 2019-09-04T11:55:15Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=194 Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> Tue, 23 Jul 2019 08:05:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=194 2019-07-23T08:05:45Z Homologació de discapacitat per incapacitació laboral o judicial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753049&lang=ca&coduo=194 Sol·licitud per l'homologació de la discapacitat en els casos de incapacitat laboral o judicial Tue, 23 Jul 2019 08:01:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753049&lang=ca&coduo=194 2019-07-23T08:01:45Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu Wed, 19 Jun 2019 07:14:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=194 2019-06-19T07:14:39Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupent projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3364692&lang=ca&coduo=194 amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat 2018-2019 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat Wed, 13 Jun 2018 10:57:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3364692&lang=ca&coduo=194 2018-06-13T10:57:09Z Convocatòria de subvencions per finançar les despeses de les entitats privades que desenvolupen projectes de serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, en centres especials d'ocupació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=ca&coduo=194 L'establiment de subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discpacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, en centres especials d'ocupació. Wed, 28 Feb 2018 08:43:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=ca&coduo=194 2018-02-28T08:43:38Z Procedimient per registrar els centres d'ensinistrament de cans d'assistència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2804453&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació dels requisits i les condicions que han de complir els centres d'ensinistrament de cans d'assistència, com també la creació del Registre d'aquests centres i la reglamentació del carnet i distintiu de caràcter oficial. També queden regulats els principis general del procediment de reconeixement de cans d'assistència. Wed, 25 Jan 2017 07:06:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2804453&lang=ca&coduo=194 2017-01-25T07:06:27Z