Tràmits: SERVEI DE SALUT LABORAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1508384&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 27 Sep 2020 16:13:20 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-27T16:13:20Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=1508384 Comprovació, abans del començament dels treball amb risc d'exposició a amiant, que el pla de treball inclou les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors en operacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006*, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant. Tue, 04 Dec 2018 12:36:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=1508384 2018-12-04T12:36:25Z