Tràmits: SERVEI ADMINISTRATIU http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1508378&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 20 Sep 2020 11:53:02 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-20T11:53:02Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Habilitació del llibre de subcontractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=1508378 L'habilitació consisteix en la verificació que el llibre de subcontractació d'una obra a executar en el territori de les Illes Balears reuneix els requisits establerts en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Mon, 04 May 2020 12:04:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=1508378 2020-05-04T12:04:10Z Procediment sancionador per infraccions en matèria de seguretat i salut laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3494291&lang=ca&coduo=1508378 L'objecte del procediment sancionador és la imposició de sancions per infraccions comeses en matèria de seguretat i salut (prevenció de riscos laborals) que es relacionen als articles 11,12 i 13 TRLISOS. Wed, 26 Sep 2018 12:07:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3494291&lang=ca&coduo=1508378 2018-09-26T12:07:17Z