Tràmits: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 29 May 2020 22:34:53 GMT Govern de les Illes Balears 2020-05-29T22:34:53Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Fri, 29 May 2020 06:42:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 2020-05-29T06:42:39Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221661&lang=ca&coduo=138143 Subvenció de les actuaciones realitzades de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes curtes de distribució, especialment en distribució domiciliària. Thu, 28 May 2020 07:51:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221661&lang=ca&coduo=138143 2020-05-28T07:51:29Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 11 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, sa Punta de sa Creu de Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca, Freu de sa Dragonera, la de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago i la de l'Illa de l'Aire de Menorca. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonartelemàticament una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10,39 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 935,55 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca (zona autonòmica): 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de la Punta de sa Creu: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de la costa nord-est d'evissa-Tagomago: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. Reserva Marina de l'Illa de l'Aire: 20,79 €/dia, o bé 467,78 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar de cada torn dues boies a partir de les 17 h del dia anterior. Si queden boies lliures del dia anterior, aquestes es podran reservar el mateix dia. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 935,55 €, o bé abonar els 10,39 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP00ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 467,78 €, o bé abonar els 20,79 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP00ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Punta de sa Creu: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/RESERVA_MARINA_PUNTA_CREU_QUADRICULAT.PDF">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/RESERVA_TAGOMAGO.PDF">Plànol de la reserva</a> (opció descàrrega document adjunt). Thu, 28 May 2020 07:09:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 2020-05-28T07:09:54Z Declaració responsable d'inici de les activitats incloses en les mesures per a la diversificació dels sectors pesquers i aqüícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221055&lang=ca&coduo=138143 Les activitats de turisme pesquer o mariner, pesca-turisme i turisme aqüícola, regulades al Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes Balears s'iniciaran mitjançant la presentació telemàtica de la declaració responsable d'inici de l'activitat corresponent per mitjà d'aquest tràmit. Wed, 27 May 2020 11:09:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221055&lang=ca&coduo=138143 2020-05-27T11:09:51Z Llicència de pesca marítima recreativa individual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors). Les llicències tenen validesa per a 3 anys. Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit en persona. <b><i>Formes d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>. És preferible utilitzar ordinadors enlloc de dispositius mòbils: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir la llicència o bé en forma de targeta plàstica o bé en paper: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) <u>Targeta plàstica</u>: La targeta us arribarà per correu postal a l'adreça indicada. Mentre us arriba, el resguard serveix com a llicència de pesca recreativa provisional. La taxa a pagar és de 26,00 €. <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0002PESR&version=3">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència en targeta plàstica</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <u>Paper</u>: Es tracta d'un document PDF vàlid com a llicència <span style="color:red;">que la persona interessada ha d'imprimir</span>. L'autenticitat del document es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. L'import de la taxa és de 16,00 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;És convenient guardar el document a l'ordinador per fer-ne còpies noves en cas de pèrdua o deteriorament. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0035PESI&version=1" target="_blank">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència immediata imprimible en paper</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (26,00€). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4343&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,69 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100097">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=55&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=368%3Allicencia-de-pesca-recreativa-individual&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Mon, 25 May 2020 15:40:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 2020-05-25T15:40:05Z Autoritzacions de pesca submarina a les reserves marines de la Badia de Palma i del Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 Són els documents administratius nominals, individuals i intransferibles, obligatoris que permeten la pràctica de la pesca recreativa submarina a les reserves marines indicades. La taxa per a obtenir les autoritzacions és de 53,47 € per a cadascuna de les reserves. L'autorització a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca té una durada d'un any a partir de la data d'emissió (Ordre de la consellera de 15 d'agost de 2006, BOIB núm. 115). La durada de l'autorització de la Reserva Marina de la badia de Palma està per definir, mentre no es resolgui tendrà una durada d'un any a partir de la data d'emissió. La forma d'obtenir l'autorització és telemàtica. - Permet obtenir les autoritzacions en forma de document de paper imprimible. - L'autenticitat dels documents es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital. - És convenient guardar el document a l'ordinador per als casos de necessitat com pèrdua o deteriorament poder fer còpies noves. Mon, 25 May 2020 15:39:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 2020-05-25T15:39:02Z Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1831120&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau. L'autorització està gravada amb una taxa de 53,47 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió. Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada. L'obtenció de la llicència <b>NO</b> és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. <i>Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>- On line:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0041PSAG&version=1">Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau</a>. Mon, 25 May 2020 15:38:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1831120&lang=ca&coduo=138143 2020-05-25T15:38:31Z Declaració responsable d'emmagatzematge de productes pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218045&lang=ca&coduo=138143 Presentació per part dels concessionaris o els responsables de l'emmagatzematge de productes pesquers d'una declaració responsable d'inici de la seva activitat d'emmagatzematge de productes pesquers. Fri, 22 May 2020 10:11:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218045&lang=ca&coduo=138143 2020-05-22T10:11:17Z Declaració responsable de primera venda de productes pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217876&lang=ca&coduo=138143 Presentació per part dels concessionaris o els responsables de la primera venda de productes pesquers d'una declaració responsable d'inici de la seva activitat de primera venda. Fri, 22 May 2020 08:25:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217876&lang=ca&coduo=138143 2020-05-22T08:25:36Z Ajudes per a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213653&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes destinades a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19 Mon, 18 May 2020 07:36:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213653&lang=ca&coduo=138143 2020-05-18T07:36:32Z Sol·licitud de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079215&lang=ca&coduo=138143 El Diari de Pesca Recreativa és una aplicació mòbil que permet als usuaris declarar l'activitat pesquera des d'embarcació dins les reserves marines de les Illes Balears. Per obtenir les claus d'accés a l'aplicació, cal sol·licitar-les prèviament. Sun, 17 May 2020 19:50:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079215&lang=ca&coduo=138143 2020-05-17T19:50:42Z Ajuda a l'emmagatzematge privat de formatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212423&lang=ca&coduo=138143 Ajudes a l'emmagatzematge privat dels formatges de codi NC 0406 Fri, 15 May 2020 11:26:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212423&lang=ca&coduo=138143 2020-05-15T11:26:39Z Procediment sancionador en matèria de pesca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211043&lang=ca&coduo=138143 Tramitació d'expedients sancionadors en matèria de pesca. Fri, 15 May 2020 09:14:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211043&lang=ca&coduo=138143 2020-05-15T09:14:01Z Procediment sancionador en matèria de ramaderia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211053&lang=ca&coduo=138143 Tramitació d'expedients sancionadors en matèria de ramaderia. Fri, 15 May 2020 09:11:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211053&lang=ca&coduo=138143 2020-05-15T09:11:14Z Procediment sancionador en matèria de fraus agroalimentaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211075&lang=ca&coduo=138143 Tramitació d'expedients sancionadors en matèria de fraus agroalimentaris. Fri, 15 May 2020 09:01:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211075&lang=ca&coduo=138143 2020-05-15T09:01:41Z Procediment sancionador en matèria d'agricultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211157&lang=ca&coduo=138143 Tramitació d'expedients sancionadors en matèria d'agricultura. Fri, 15 May 2020 08:54:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211157&lang=ca&coduo=138143 2020-05-15T08:54:38Z Procediment sancionador en matèria de sanitat vegetal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211907&lang=ca&coduo=138143 Tramitació d'expedients sancionadors en matèria de sanitat vegetal Fri, 15 May 2020 08:25:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211907&lang=ca&coduo=138143 2020-05-15T08:25:29Z Emissió d'informes sectorials complementaris per a la gestió d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa agrària i pesquera per a operacions de finançament de liquiditat per mitigar l'efecte de l'estat d'alarma. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207935&lang=ca&coduo=138143 Tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts a les micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aprovada per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 25 de març de 2020. Thu, 14 May 2020 10:12:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207935&lang=ca&coduo=138143 2020-05-14T10:12:12Z Elaboració de Decrets i Ordres de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207399&lang=ca&coduo=138143 Elaboració de decrets i ordres de la Conselleria Thu, 14 May 2020 07:49:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207399&lang=ca&coduo=138143 2020-05-14T07:49:46Z Determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=138143 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2020, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Mon, 11 May 2020 09:20:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=138143 2020-05-11T09:20:42Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204254&lang=ca&coduo=138143 Convocatoria de ayudas para el año 2020 para la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura, de acuerdo con el Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura 2020-2022 Thu, 07 May 2020 08:18:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204254&lang=ca&coduo=138143 2020-05-07T08:18:49Z Llicència de pesca marítima submarina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1682710&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa submarina. Cal recordar que hi ha zones de la costa on la pràctica de la pesca submarina està prohibida. La llicència té un cost de 28,69 € i una validesa d'1 any. L'edat mínima per obtenir la llicència són 16 anys, els menors de 18 han de disposar del consentiment del pare, mare o tutor legal. Les persones jubilades i majors de 65 anys, no han de pagar la taxa però necessiten obtenir la llicència. IMPORTANT!! Per pescar amb fusell, segons el Reglament d'armes, cal disposar de la llicència federativa en vigor. <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència federativa en vigor (per pescar amb fusell), o bé, fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consentiment per escrit del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors de 18 anys. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (28,69 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4344&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima submarina</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,69 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de duplicats de llicències</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100098">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=4209&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=545%3Allicencia-de-pesca-submarina-en-general&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Fri, 01 May 2020 17:44:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1682710&lang=ca&coduo=138143 2020-05-01T17:44:14Z Validació periòdica anual de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=138143 Els bussejadors professionals en actiu amb la llibreta d'activitats subaquàtiques expedida per la Direcció General de Pesca i Medi Marí de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o bé amb llibretes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación" una vegada obtingut el certificat mèdic oficial (apte i en vigor), signat per metge especialista, titulat, diplomat o amb certificat en medicina hiperbàrica i subaquàtica hauran de trametre a aquesta Direcció general la seva llibreta per a la corresponent validació. Aquesta autorització té una vigència d'un any, comptador a partir de la data que la persona interessada ha obtingut el certificat mèdic favorable. Per aquest tràmit s'ha de presentar: - Còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat. - Titulació de busseig professional vigent de la persona sol·licitant. - Llibreta de busseig de les Illes balears de la persona sol·licitant amb la revisió mèdica favorable de l'especialista en medicina hiperbàrica actualitzada. Mon, 27 Apr 2020 10:56:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=138143 2020-04-27T10:56:09Z Tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la construcció d'un vaixell pesquer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018322&lang=ca&coduo=138143 Realitzar el tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la construcció d'un vaixell pesquer Wed, 22 Apr 2020 10:52:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018322&lang=ca&coduo=138143 2020-04-22T10:52:47Z Autorització per dur a terme la modernització d'un vaixell pesquer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018284&lang=ca&coduo=138143 Realitzar el tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la modernització d'un vaixell pesquer Wed, 22 Apr 2020 10:37:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018284&lang=ca&coduo=138143 2020-04-22T10:37:00Z Sol·licitud per obtenir la qualificació de professionalitat pesquera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018341&lang=ca&coduo=138143 Realitzar la sol·licitud per obtenir la qualificació de professionalitat pesquera Tue, 07 Apr 2020 11:29:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018341&lang=ca&coduo=138143 2020-04-07T11:29:06Z Sol·licitud pel canvi de port base i autoritzacions d'us temporal de ports diferents al seu port base de les embarcacions pesqueres en la comunitat autónoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018216&lang=ca&coduo=138143 Realitzar el tràmit per obtenir l' autorització per dur a terme un canvi de port base i autoritzacions d'us temporal de ports diferents al seu port base d'una embarcació pesquera Mon, 06 Apr 2020 10:12:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018216&lang=ca&coduo=138143 2020-04-06T10:12:57Z Sol·licitud d'autorització de centres per realitzar cursos de formació nauticopesquera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913561&lang=ca&coduo=138143 Realitzar la sol·licitud d'autorització per part de centres o empreses interessades en realitzar cursos de formació nàuticopesquera de forma telemàtica. Els centres o entitats educatives podran realitzar la solicitut per a l'autorització del centre per a la impartició del cursos propossats per la DGPMM Wed, 01 Apr 2020 10:12:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913561&lang=ca&coduo=138143 2020-04-01T10:12:04Z Certamens ramaders i fires agràries, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115016&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a la celebració de fires agràries de Sineu i Inca, monotemàtiques de caragols i dels concursos morfològics de bestiar boví i equí, celebrats al llarg de l'any 2019 Wed, 25 Mar 2020 10:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115016&lang=ca&coduo=138143 2020-03-25T10:16:35Z Autorització per realitzar treballs de busseig professional a la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019210&lang=ca&coduo=138143 Les persones físiques o jurídiques que pretenguin realitzar treballs de busseig professional a la comunitat autònoma de les Illes Balears i, sens perjudici de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, han d'obtenir prèviament l'autorització corresponent, que ha d'atorgar la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquesta autorització té validesa fins al 31 de desembre de l'any en curs. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, la sol·licitud que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació següent: 1. Documents acreditatius de la persona física o jurídica sol·licitant de l'autorització. - Per a les persones jurídiques: CIF de l'empresa, còpia de l'escriptura de constitució i, si escau, modificació, inscrita degudament en el Registre Mercantil i poder suficient a l'efecte i còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat del representant legal de l'empresa. - Per a les persones físiques: còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat. 2- Memòria descriptiva de l'activitat de treballs submarins a desenvolupar. 3. Certificat de l'AEAT o document d'alta en l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'activitat a realitzar. 4. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil subscrita per l'empresa sol·licitant per cobrir les contingències de l'activitat; en la qual ha de constar: número de pòlissa, nom i domicili persona assegurada, entitat asseguradora, activitat assegurada i objecte de l'assegurança. S'haurà d'aportar el justificant de pagament actualitzat d'aquesta pòlissa (en el cas de que no s'hagi produït canvis en relació a la companyia asseguradora ni en les condicions d'aquesta pòlissa con respecte a l'any anterior serà suficient aportar el justificant de pagament actualitzat) 5- Llibre de registre/control d'equips actualitzat 6- Certificat de disponibilitat i assistència mèdica en cas d'accident disbàric (mútua d'accidents de treball) 7- Titulacions de busseig professional vigents del personal de l'empresa adequades al treball que heu de realitzar, llibretes de busseig amb la revisió mèdica de l'especialista en medicina hiperbàrica actualitzada i amb la corresponent validació, si escau, de l'autoritat competent. S'haurà de presentar un ITA recent de l'empresa per justificar la relació laboral de l'empresa sol·licitant amb aquests treballadors. 8- El justificant d'abonament de les taxes corresponents (model 046) al que pot accedir <a href="https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6610" target="_blank">aquí</a>. Mon, 23 Mar 2020 12:14:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019210&lang=ca&coduo=138143 2020-03-23T12:14:15Z Procediment per comunicar canvis i aportar documentació dels centres de busseig recreatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019318&lang=ca&coduo=138143 Anualment, els centres de busseig recreatiu han de comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació qualsevol canvi de personal, administratiu o del material i de les instal·lacions que pugui diferir de la documentació inicial presentada en la sol·licitud d'autorització de centres. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, l'imprès de comunicació que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació que pertoqui, segons els canvis que s'hagin produït: 1. Escrit de la persona titular del centre de busseig amb la nova denominació específica del centre, adreça i/o domicili social de la persona jurídica titular d'aquest. 2. Escrit de la nova persona titular del centre i còpia de l'escriptura de constitució i/o modificació, de la persona jurídica i el seu NIF o, només NIF si és persona física. 3. Poder suficient o escriptura de constitució i/o modificació de l'entitat on consti que és persona administradora i el seu NIF. 4. Document d'alta o modificació en l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 5. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil subscrita pel centre de busseig per a les contingències i els riscs que es puguin causar a les instal·lacions del centre i durant el desenvolupament de les activitats pròpies d'aquest, tant als usuaris com al personal que presti serveis i a tercers; en la qual ha de constar: número de pòlissa, nom i domicili persona assegurada, l'entitat asseguradora i els requisits establerts a continuació: - Activitat assegurada, que ha de ser el centre de busseig recreatiu, - Objecte de l'assegurança, que ha de ser la responsabilitat del centre de busseig davant els usuaris dels seus serveis o d'altres persones per danys corporals o perjudicis econòmics que siguin conseqüència d'aquests danys corporals. - Suma mínima assegurada per sinistre de 800.000 €, amb un mínim de 150.000 € per víctima per danys corporals i de 150.000 € per danys materials. 6. Document d'inscripció com a empresa recarregadora de botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques emès per la Direcció General competent en Industria, en el cas de centres de busseig que disposin de compressors o sistemes de càrrega de botelles o recipients que contenguin aire comprimit o mescles de gasos respirables. 7. Justificant de la vinculació de la persona directora amb el centre, signat per ambdues parts o, en cas de que aquesta funció sigui assumida per la persona propietària del centre, una declaració conforme sobre el coneixement de les responsabilitats que té assignades. Així mateix, la persona directora del centre haurà de disposar i aportar alguna de les acreditacions que es recullen en l'annex II del Decret 14/2014, de 14 de març. 8. Relació del personal de què disposarà el centre i còpia de la documentació que acredita que la persona directora del centre compleix els requisits per exercir aquesta funció d'acord amb el que es regula a l'Annex II del Decret 14/2014, de 14 de març i de la documentació que habilita el personal tècnic per exercir les seves funcions d'acord amb allò que es preveu a l'Annex III de dit Decret. S'ha de disposar de personal amb qualificació de primers auxilis en suport vital bàsic amb desfibril·lador semiautomàtic i oxigenació per a accidentats de busseig, que estigui en condicions de fer, en el menor temps possible, una primera valoració i, si escau, adoptar les mesures que corresponguin encaminades a salvaguardar la salut del pacient. 9. Pla d'emergència i evacuació que inclogui, com a mínim i sens perjudici de la normativa d'aplicació, procediments per a la recuperació, ressuscitació, reanimació i evacuació d'accidentats; ús del subministrament d'oxigen d'emergència i informació sobre el recurs mèdic més adequat i del centre de medicina hiperbàrica més proper. El pla esmentat ha d'incloure, a més, la documentació acreditativa dels mitjans d'assistència disponibles; les qualificacions del personal en suport vital bàsic i primers auxilis, i en primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, i la relació d'equips de primers auxilis, reconeguts o emesos per l'òrgan competent en la matèria. S'ha de disposar d'equip d'oxigen normobàric d'emergència, amb capacitat per subministrar a dues persones com a mínim durant el trasllat fins al centre mèdic. 10. Memòria explicativa de les activitats que s'han de dur a terme amb expressió del nombre màxim de persones usuàries, la descripció de les instal·lacions del centre i la relació dels materials i dels equips de que disposarà, que inclogui els destinats a immersió i els destinats a seguretat, i la relació embarcacions de què disposi el centre. 11. Constància documental de la cobertura de la garantia del servei de medicina hiperbàrica operatiu en vigor, a una distancia i altitud que permetin que pugui ser utilitzat, en un termini màxim de dues hores des del començament de l'evacuació des del punt d'immersió, per qualsevol mitjà de transport factible o, si escau, document acreditatiu emès pel personal mèdic responsable del centre de medicina hiperbàrica i l'especialista Wed, 18 Mar 2020 10:37:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019318&lang=ca&coduo=138143 2020-03-18T10:37:15Z Informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112578&lang=ca&coduo=138143 Millorar la difusió dels productes agraris de qualitat a les Illes Balears per potenciar-ne la introducció al mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda Mon, 16 Mar 2020 12:22:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112578&lang=ca&coduo=138143 2020-03-16T12:22:33Z Autoritzacions de pesca recreativa des d'embarcació a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691781&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa des d'embarcació a les reserves marines de les Illes Balears que s'anomenen seguidament: - Reserva Marina de Llevant de Mallorca - Reserva Marina de la Punta de sa Creu - Reserva Marina de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago - Reserva Marina de l'Illa de l'Aire Per obtenir l'autorització és imprescindible disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació en vigor. L'autorització és gratuïta. Mon, 16 Mar 2020 08:59:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691781&lang=ca&coduo=138143 2020-03-16T08:59:55Z Inversions ports pesquers, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=138143 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca Thu, 12 Mar 2020 09:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=138143 2020-03-12T09:58:49Z Creació d'empreses per joves agricultors, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109335&lang=ca&coduo=138143 Creació d'empreses de joves agricultors Wed, 11 Mar 2020 12:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109335&lang=ca&coduo=138143 2020-03-11T12:31:38Z Inversions en explotacions, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109140&lang=ca&coduo=138143 Subvencions per inversions en explotacions agràries Wed, 11 Mar 2020 10:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109140&lang=ca&coduo=138143 2020-03-11T10:24:34Z Pagaments per zones amb limitacions específiques, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Wed, 11 Mar 2020 09:20:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=138143 2020-03-11T09:20:52Z Ajudes per el foment de la lluita biològica, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108342&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat fomentar la utilització de tècniques de lluita biològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER Wed, 11 Mar 2020 08:40:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108342&lang=ca&coduo=138143 2020-03-11T08:40:18Z Pagament per a zones de muntanya, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109010&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Wed, 11 Mar 2020 08:38:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109010&lang=ca&coduo=138143 2020-03-11T08:38:22Z Foment de les races autòctones, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108380&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animals de races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrogen, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Tue, 10 Mar 2020 10:25:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108380&lang=ca&coduo=138143 2020-03-10T10:25:57Z Declaració responsable del titular del vehicle destinat al transport de productes pesquers abans de la primera venda dins el territori de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088198&lang=ca&coduo=138143 El titular del vehicle destinat al transport de productes pesquers ha de presentar telemàticament, per mitjà de la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una declaració responsable en què faci constar que compleix les normes sobre condicions de transport terrestre d'aliments i productes alimentaris. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, la declaració responsable que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació següent: 1. Documents acreditatius de la persona física o jurídica sol·licitant de l'autorització. - Per a les persones jurídiques: CIF de l'empresa, còpia de l'escriptura de constitució i, si escau, modificació, inscrita degudament en el Registre Mercantil i poder suficient a l'efecte i còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat del representant legal de l'empresa. - Per a les persones físiques: còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat. 2. Documentació acreditativa que justifiqui la titularitat i la matrícula del vehicle (Permís de circulació). 3. Documentació acreditativa que el vehicle reuneix les condicions necessàries per circular (Targeta d'Inspecció Tècnica actualitzada). Wed, 04 Mar 2020 11:22:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088198&lang=ca&coduo=138143 2020-03-04T11:22:34Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Tue, 03 Mar 2020 10:15:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=138143 2020-03-03T10:15:52Z Autorització per al busseig recreatiu individual a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza a les persones interessades a la pràctica del busseig esportiu en aigües de les reserves marines.<br><br> A les Illes Balears hi ha establertes 11 reserves marines: Nord de Menorca i , els Freus d'Eivissa i Formentera, la Punta de sa Creu de Formentera, la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago, badia de Palma, Freu de sa Dragonera, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn i Llevant de Mallorca.<br><br> <b>Forma d'obtenir l'autorització (on line):</b> Permet obtenir l'autorització en forma de document de paper imprimible. L'autenticitat del document es comprovarà seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document.<br><br> Per aconseguir l'autorització cal realitzar el pagament d'una taxa que sols es pot fer <i>on line</i>, a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).<br><br> L'import de les taxes varia segons la durada i la reserva marina.<br><br> <u>1. Autoritzacions diàries: 5,20 €</u> RM dels Freus d'Eivissa i Formentera RM del Migjorn de Mallorca RM del Nord de Menorca RM de la Badia de Palma RM del Llevant de Mallorca <span style="color:red;">(sols vàlida a la zona autonòmica)</span> RM de les Illes Malgrats RM de l'Illa del Toro RM del Freu de sa Dragonera RM de la Punta de sa Creu RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago RM de l'Illa de l'Aire<br><br> Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>.<br><br> 2. Autoritzacions setmanals: 15,59 €</u> RM de les Illes Malgrats RM de l'Illa del Toro<br><br> Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>.<br><br> <u>3. Autoritzacions quinzenals: 10,39 € </u> RM dels Freus d'Eivissa i Formentera RM del Migjorn de Mallorca RM del Nord de Menorca RM de la Badia de Palma RM del Llevant de Mallorca <span style="color:red;">(sols vàlida a la zona autonòmica)</span> RM del Freu de sa Dragonera RM de la Punta de sa Creu RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago RM de l'Illa de l'Aire<br><br> Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>.<br><br> <u>4. Autoritzacions anuals: 51,98 € </u> RM dels Freus d'Eivissa i Formentera RM del Migjorn de Mallorca RM del Nord de Menorca RM de la Badia de Palma RM del Llevant de Mallorca <span style="color:red;">(sols vàlida a la zona autonòmica)</span> RM del Freu de sa Dragonera RM de la Punta de sa Creu RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago RM de l'Illa de l'Aire Mon, 02 Mar 2020 16:53:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 2020-03-02T16:53:07Z 2019: Prevenció d'incendis forestals (PIFO) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=138143 Subvencions per inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes per a l'any 2019 Mon, 02 Mar 2020 13:37:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=138143 2020-03-02T13:37:31Z Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Mon, 02 Mar 2020 10:44:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=138143 2020-03-02T10:44:12Z Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=138143 Registre d&#8217;inscripcions per donar d&#8217;alta, per efectuar el canvi de titulars o per donar de baixa la maquinària agrícola de les Illes Balears. Tue, 25 Feb 2020 12:54:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=138143 2020-02-25T12:54:51Z Secció d'Explotacions Porcines del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=138143 El Reial decret 324/2000, modificat pel Reial decret 3483/2000, estableix les normes bàsiques per les quals es regula l&#8217;aplicació de les mesures d&#8217;ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines. En aquest Decret es regula la capacitat màxima productiva de les explotacions, les condicions mínimes d&#8217;ubicació, la infraestructura zootècnica i sanitària i els equipaments que han de permetre un desenvolupament eficaç i correcte de l&#8217;activitat ramadera. De tota aquesta regulació queden excloses les explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes, excepte pel que fa a la inscripció al Registre, i les explotacions en sistema extensiu, regulades pel Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, que estableix les normes bàsiques d&#8217;ordenació de les explotacions porcines extensives. El règim d&#8217;explotació pot ser: &#61630; Intensiu: els animals són dins una explotació on mengen, bàsicament, pinsos composts. Inclou les explotacions amb sistema de càmping o cabanes. &#61630; Extensiu: els animals s&#8217;alimenten fonamentalment en pastures. Totes les explotacions porcines de nova instal·lació s&#8217;han d&#8217;inscriure en el Registre d&#8217;Explotacions Porcines. El procediment és diferent per als dos grups d&#8217;explotacions: 1. Explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes &#61630; Explotacions d&#8217;autoconsum: explotacions que es destinen exclusivament al consum familiar, amb una producció màxima de 5 porcs d&#8217;engreix per any. No hi ha cap truja. &#61630; Explotacions reduïdes: explotacions que poden allotjar fins a 4 truges reproductores (5 en el cas del sistema extensiu) o mantenir fins a 25 places d&#8217;engreix. No poden allotjar una quantitat de porcs superior a l&#8217;equivalència de 4,8 unitats de bestiar gros. 2. Explotacions dels grups I, II, III i especial &#61630; Grup I: explotacions amb capacitat fins a 120 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 37 UBG als reproductors). &#61630; Grup II: explotacions amb una capacitat compresa entre 120 i 360 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 112 UBG als reproductors). &#61630; Grup III: explotacions amb una capacitat compresa entre 360 i 720 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 225 UBG als reproductors). &#61630; Grup especial: inclou les explotacions porcines de selecció i de multiplicació, els centres d&#8217;agrupament de reproductors vells d&#8217;escorxador, els centres d&#8217;inseminació artificial, les explotacions de recria de reproductors, les explotacions de transició de reproductores primípares i els centres de quarantena. Així mateix, les explotacions poden tenir la classificació zootècnica següent: &#61630; Explotació d&#8217;engreix: dedicada a l&#8217;engreix d&#8217;animals amb destinació a l&#8217;escorxador. &#61630; Explotació de multiplicació: dedicada a la multiplicació d&#8217;animals de races o estirps selectes, amb la finalitat d&#8217;obtenir animals destinats a la reproducció. &#61630; Explotació de cicle tancat: explotació en què que tot el procés productiu (naixement, cria, recria i engreix) es fa a la mateixa explotació. Utilitza únicament producció pròpia. &#61630; Explotació de producció de porcells: explotació en què el procés productiu es limita al naixement i a la cria fins al deslletament dels porcells; la recria de porcells es pot prolongar fins que es traslladen a l&#8217;engreixador. &#61630; Explotació de producció mixta: explotació en què part dels porcells nascuts s&#8217;envia a una altra explotació perquè en faci la recria. A més, hi ha la classificació pròpia del grup especial. Segons els criteris de sostenibilitat o d&#8217;autocontrol, les explotacions poden ser convencionals, ecològiques o integrades. Mon, 24 Feb 2020 12:15:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=138143 2020-02-24T12:15:08Z Sol·licitud de contrastació de proves de camp de Programa Nacional d'erradicació de la tuberculosis bovina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055876&lang=ca&coduo=138143 Regular el procediment que han de dur a terme els ramaders que vulguin sol·licitar la contrastació de les proves de camp de la intradermotuberculinització que s'han de dur a terme d'acord amb el Programa Nacional d'erradicació de la tuberculosis bovina Mon, 24 Feb 2020 12:09:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055876&lang=ca&coduo=138143 2020-02-24T12:09:01Z Autorització sortida bovins a engreix d'explotacions amb qualificació de tuberculosis suspesa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055957&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment per l'autorització de la sortida de bovins amb destí a engreixador d'explotacions amb qualificació suspesa per la detecció d'animals amb reacció positiva o dubtosa a les proves de camp de la tuberculosis bovina Mon, 24 Feb 2020 12:02:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055957&lang=ca&coduo=138143 2020-02-24T12:02:53Z Adhesió al Programa Nacional voluntari per la prevenció, control i erradicació d'IBR http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943363&lang=ca&coduo=138143 Aplicar el programa nacional voluntari per a la prevenció, control i erradicació de la rinotraqueitits infecciosa bovina a les explotacions de bestiar boví de les Illes Balears Mon, 24 Feb 2020 11:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943363&lang=ca&coduo=138143 2020-02-24T11:55:02Z