Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=11&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 20 Apr 2019 10:30:58 GMT Govern de les Illes Balears 2019-04-20T10:30:58Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Exempció de serveis d'urgència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=11 Autoritzar exempcions al servei d'urgències, una vegada garantida l'atenció farmacèutica. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 10:23:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=11 2019-04-16T10:23:44Z Canvi de titular d'una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=11 Posar en coneixement de la DG Farmàcia dels canvis de titularitat de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 06:36:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=11 2019-04-16T06:36:47Z Sol·licitud d'autorització d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=11 Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 06:17:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=11 2019-04-16T06:17:16Z Piscines: comunicació d'alumnes que han aprovat el curs de formació de personal encarregat de les instal·lacions de les piscines d'allotjaments turístics i d'us col·lectiu, i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=11 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Thu, 11 Apr 2019 10:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=11 2019-04-11T10:56:47Z Sanitat Mortuòria: informe previ del projecte de construcció de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=11 Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Tue, 09 Apr 2019 06:38:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=11 2019-04-09T06:38:05Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=11 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Fri, 05 Apr 2019 07:32:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=11 2019-04-05T07:32:16Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=11 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Fri, 05 Apr 2019 07:29:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=11 2019-04-05T07:29:14Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Fri, 05 Apr 2019 07:27:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 2019-04-05T07:27:15Z Autorització / renovació de funcionament de centres, establiments o serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària o renovació de funcionament de centres, serveis o establiments sanitaris. Per a més informació consultau <a href="https://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes" target="_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:05:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=11 2019-04-04T09:05:57Z Comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18298" target="_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:03:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=11 2019-04-04T09:03:22Z Autorització de modificació de centres, establiments o serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de modificació de centres, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:01:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 2019-04-04T09:01:19Z Sanitat mortuòria: Informe previ a la posada en funcionament de Tanatoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691298&lang=ca&coduo=11 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 01 Apr 2019 08:44:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691298&lang=ca&coduo=11 2019-04-01T08:44:41Z Sanitat mortuòria: Informe previ a la construcció, reforma o ampliació d'un Tanatori http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691318&lang=ca&coduo=11 Informar sobre si la construcció, ampliació o reforma d'un tanatori tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 07 Mar 2019 12:36:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691318&lang=ca&coduo=11 2019-03-07T12:36:23Z Piscines: sol·licitud/modificació per impartir cursos de socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=11 Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Thu, 07 Mar 2019 11:32:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=11 2019-03-07T11:32:45Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=11 Informar sobre si la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 11:53:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=11 2019-02-28T11:53:18Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=11 Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic, prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 11:38:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=11 2019-02-28T11:38:41Z Sanitat Mortuòria: informe previ de posada en funcionament de cementiris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=11 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 09:41:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=11 2019-02-28T09:41:42Z Autorització d'ús toxina botulínica tipus A amb indicació estètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=11 Procediment d'autorització sanitària per a l'aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20065 " target="_blank">aqui</a> Tue, 26 Feb 2019 07:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=11 2019-02-26T07:59:42Z Autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament (hospital). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de creació d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació sobre Autorització Instalació (prèvia) consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18273" target="_blank">aquí</a> mentres que per Autorització de Funcionament consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:57:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=11 2019-02-26T07:57:17Z Autorització d'activitat d'implantació de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària d'implantació de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16934" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:55:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=11 2019-02-26T07:55:23Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl&#8226;lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:54:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 2019-02-26T07:54:01Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:52:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=11 2019-02-26T07:52:33Z Autorització de l'activitat de trasplantament d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de trasplantament d'òrgans humans en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16937 " target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:50:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=11 2019-02-26T07:50:29Z Autorització de l'activitat de detecció de donants d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de detecció de donants d'òrgans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16938 " target="_blank">aqui</a> Tue, 26 Feb 2019 07:47:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=11 2019-02-26T07:47:02Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i 30 de setembre de 2019 Fri, 28 Dec 2018 08:42:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 2018-12-28T08:42:46Z Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=11 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 19 Dec 2018 11:16:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=11 2018-12-19T11:16:53Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> Fri, 14 Dec 2018 08:11:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=11 2018-12-14T08:11:30Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=11 Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). Wed, 12 Dec 2018 07:53:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=11 2018-12-12T07:53:38Z Acreditació Psicològica General Sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=11 Certificat d'acreditació de la professió de Psicologia General Sanitària Fri, 07 Dec 2018 10:45:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=11 2018-12-07T10:45:28Z Informes sobre projectes d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299059&lang=ca&coduo=11 Emetre informe sobre els projectes d'activitats per comprovar el compliment de les normes i prevenir els riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 05 Dec 2018 10:27:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299059&lang=ca&coduo=11 2018-12-05T10:27:11Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Wed, 05 Dec 2018 10:26:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 2018-12-05T10:26:47Z Denúncies sobre salut ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=11 Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 05 Dec 2018 10:26:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=11 2018-12-05T10:26:18Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 Servei de Seguretat Alimentària I Nutrició. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 05 Dec 2018 10:25:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 2018-12-05T10:25:46Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=11 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Tue, 04 Dec 2018 10:49:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=11 2018-12-04T10:49:48Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=11 Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 04 Dec 2018 10:35:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=11 2018-12-04T10:35:48Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 26 Nov 2018 11:13:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 2018-11-26T11:13:43Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=11 Comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:47:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=11 2018-11-22T11:47:52Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a l'exposició de cadàvers del grup II en llocs públics. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=11 Comunicar el lloc d'exposició de cadàvers del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:44:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=11 2018-11-22T11:44:48Z Sanitat Mortuòria: exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementeri. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=11 Comunicar l'exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementiri, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:44:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=11 2018-11-22T11:44:03Z Sanitat Mortuòria: trasllats de cadàvers i de restes humanes del grup I http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=11 Comunicar el trasllat de cadàvers o de restes humanes del grup I des del domicili mortuori al lloc d'incineració, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=11 2018-11-22T11:43:25Z Sanitat Mortuòria: trasllat interinsular o a una altra Comunitat Autònoma de cadàvers, restes humanes o restes cadavèrics del grup II http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=11 Comunicar el trasllat de cadàvers, restes humanes o restes cadavèriques del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:42:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=11 2018-11-22T11:42:34Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Wed, 21 Nov 2018 08:32:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 2018-11-21T08:32:17Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Fri, 16 Nov 2018 08:00:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 2018-11-16T08:00:40Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=11 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 16 Nov 2018 07:45:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=11 2018-11-16T07:45:11Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Mon, 12 Nov 2018 13:18:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 2018-11-12T13:18:47Z Tancament temporal d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576510&lang=ca&coduo=11 Autoritzar el tancament temporal d'una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 30 Oct 2018 12:30:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576510&lang=ca&coduo=11 2018-10-30T12:30:08Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=11 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 16 Aug 2018 10:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=11 2018-08-16T10:59:53Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Tue, 31 Jul 2018 12:29:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 2018-07-31T12:29:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Thu, 12 Jul 2018 07:18:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=11 2018-07-12T07:18:56Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Thu, 12 Jul 2018 07:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 2018-07-12T07:16:35Z