Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=11&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 21 Aug 2019 22:33:23 GMT Govern de les Illes Balears 2019-08-21T22:33:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Thu, 08 Aug 2019 10:33:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 2019-08-08T10:33:56Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Wed, 31 Jul 2019 06:01:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 2019-07-31T06:01:36Z Certificació o renovació de la certificació tècnica sanitària de vehicles de transport sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=11 Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys. Una vegada renovada la primera certificació, es renova anualment i Qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18293"_blank">aqui</a> Tue, 30 Jul 2019 07:25:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=11 2019-07-30T07:25:46Z Reclamació d'alta mèdica (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Mon, 29 Jul 2019 06:33:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 2019-07-29T06:33:09Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=11 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Wed, 24 Jul 2019 09:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=11 2019-07-24T09:25:15Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=11 Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). Mon, 15 Jul 2019 12:27:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=11 2019-07-15T12:27:49Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=11 Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:28:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:28:11Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=11 Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:27:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:27:51Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=11 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:27:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:27:27Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:23:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:23:07Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:12:01Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436489&lang=ca&coduo=11 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 Wed, 26 Jun 2019 06:44:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436489&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T06:44:16Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779675&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779675&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:22:41Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779560&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:22:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779560&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:22:01Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779500&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:21:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779500&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:21:25Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut (IB-Salut) de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779478&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:20:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779478&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:20:47Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779451&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:20:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779451&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:20:08Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779407&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:19:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779407&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:19:19Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779385&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:18:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779385&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:18:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779363&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:17:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779363&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:17:52Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779339&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:17:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779339&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:17:01Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779314&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:16:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779314&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:16:21Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779286&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:15:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779286&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:15:38Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769071&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:13:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769071&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:13:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769056&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:12:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769056&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:12:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769041&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:11:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769041&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:11:53Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769022&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:11:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769022&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:11:02Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3768998&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposición Thu, 13 Jun 2019 09:10:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3768998&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:10:15Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760804&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:09:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760804&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T09:09:20Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779119&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 08:46:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779119&lang=ca&coduo=11 2019-06-13T08:46:53Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial. Tue, 11 Jun 2019 12:14:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 2019-06-11T12:14:16Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=11 Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. Tue, 11 Jun 2019 12:09:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=11 2019-06-11T12:09:14Z Concurs oposició categoria de grup de gestió de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3800824&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 11 Jun 2019 07:16:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3800824&lang=ca&coduo=11 2019-06-11T07:16:46Z Concurs oposició categoria de grup tècnic de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 11 Jun 2019 07:08:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=11 2019-06-11T07:08:01Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Jun 2019 09:54:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=11 2019-06-10T09:54:23Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Jun 2019 07:33:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 2019-06-10T07:33:09Z Autorització d'activitat d'implantació de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària d'implantació de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16934" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Jun 2019 06:45:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=11 2019-06-10T06:45:17Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 03 Jun 2019 09:20:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 2019-06-03T09:20:49Z Concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769522&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 28 May 2019 07:23:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769522&lang=ca&coduo=11 2019-05-28T07:23:48Z Autorització de modificació de centres, establiments o serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de modificació de centres, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> Wed, 22 May 2019 08:19:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 2019-05-22T08:19:11Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=11 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Tue, 14 May 2019 08:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=11 2019-05-14T08:27:46Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=11 Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Tue, 14 May 2019 08:24:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=11 2019-05-14T08:24:50Z Autorització d'establiment comercial detallista de medicaments d'ús veterinari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576617&lang=ca&coduo=11 Autoritzar un magatzem majorista i/o centre detallista de medicaments d'ús veterinari. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 23 Apr 2019 08:52:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576617&lang=ca&coduo=11 2019-04-23T08:52:44Z Exempció de serveis d'urgència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=11 Autoritzar exempcions al servei d'urgències, una vegada garantida l'atenció farmacèutica. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 10:23:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=11 2019-04-16T10:23:44Z Canvi de titular d'una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=11 Posar en coneixement de la DG Farmàcia dels canvis de titularitat de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 06:36:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=11 2019-04-16T06:36:47Z Sol·licitud d'autorització d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=11 Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 06:17:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=11 2019-04-16T06:17:16Z Piscines: comunicació d'alumnes que han aprovat el curs de formació de personal encarregat de les instal·lacions de les piscines d'allotjaments turístics i d'us col·lectiu, i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=11 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Thu, 11 Apr 2019 10:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=11 2019-04-11T10:56:47Z Sanitat Mortuòria: informe previ del projecte de construcció de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=11 Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Tue, 09 Apr 2019 06:38:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=11 2019-04-09T06:38:05Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=11 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Fri, 05 Apr 2019 07:32:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=11 2019-04-05T07:32:16Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=11 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Fri, 05 Apr 2019 07:29:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=11 2019-04-05T07:29:14Z