Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Francina Armengol i Socias

Francina Armengol i Socias

Presidència

Francina Armengol i Socias

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Gabriel Barceló i Milta

Conselleria de Presidència

Pilar Costa i Serra

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera i Crespí

Conselleria d'Educació i Universitat

Martí March i Cerdà

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Fina Santiago Rodríguez

Conselleria de Salut

Patricia Gómez i Picard

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela i Vázquez

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Marc Pons i Pons

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Francesca Tur Riera

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears