torna

Funcions

Assessorament jurídic sobre l'adminsitració electrònica a l'Administració de la CAIB, registre d'apoderametns i funcionaris habilitats