torna

Funcions

La Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitat duu a terme l’ordenació i la gestió del personal d’administració i serveis en centres educatius.