torna

Funcions

Benvinguts a les pàgines web de l'iaqse, on podreu trobar informació del vostre interès: funcionament de l'iaqse, resultats en avaluació externa de centres educatius a nivell autonòmic, estatal i internacional, indicadors educatius de les Illes Balears, enllaços a altres webs educatives i d'avaluació, etc.