torna

Funcions

Foment de l’activitat esportiva competitiva, d’alt nivell i tecnificació; instal·lacions i infraestructures esportives; impuls de la funció social de l’activitat física i de l’esport en la dimensió educativa i formativa, l’adquisició d’hàbits saludables i millora de la salut pública, i generació d’actituds i compromisos cívics i solidaris; reconeixement de competicions oficials; reconeixement, registre i control de les entitats esportives; foment de l’activitat esportiva i de l’esport i especialment en l’àmbit escolar i universitari, entre els sectors socials vulnerables, de l’esport adaptat i dels esports autòctons; reconeixement de noves modalitats i disciplines esportives; titulacions esportives i formació; exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva; prevenció i control del dopatge esportiu i la violència a l’esport; distincions esportives; promoció de les activitats juvenils; turisme juvenil; activitats i formació de temps lliure; participació i associacions juvenils; promoció dels joves artistes; instal·lacions juvenils; informació juvenil; coordinació de polítiques de joventut; anàlisi i estudi de la realitat dels joves i programes de mobilitat juvenil.