Logo del Govern de les Illes Balears

Funcions

Les seves competències són la planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma; planificación i ordenación dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; impuls i coordinació de la implantació de l’administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears