torna

Funcions

Benvinguts a les pàgines web del nostre organisme.

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), creat per la Llei 7/1985, de 22 de maig, exerceix les funcions que corresponen a la Comunitat de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió mitjançant les societats públiques Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió) i Ràdio de les Illes Balears, SA (IB3 Ràdio).

A través de la societat pública Televisió de les Illes Balears SA (IB3 Televisió), la Comunitat autònoma pretén atendre adequadament les seves necessitats informatives, entre altres finalitats de caràcter social i cultural.