torna

Funcions

Organització i mateniment de l'arxiu electrònic únic i la política de gestió documental electrònica de la CAIB