torna

Detall de la notícia

Nota informativa

Tots els continguts d’aquest apartat de Transparència s’estan reorganitzant d’acord amb el nou Organigrama (Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)

Mentre tant, podeu consultar la informació en el Portal de Transparència   on haureu de cercar-la a la conselleria de l’anterior legislatura (la conselleria competent en aquest període)


    • Normativa aplicable
    • Normativa en tramitació
    • Directrius, instruccions, acords i circulars
    • Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats
    • Encàrrecs de gestió a altres òrgans o entitats de dret públic
    • Estudis contractats
    • Plans i programes
    • Ens del sector públic


Disculpau les molèsties que això pugui ocasionar. En uns dies, totes aquestes qüestions de Transparència es visualitzaran d’acord amb el nou organigrama.