torna

Detall de la notícia

Estudis encomanats per la DGDT

  • Estudi tècnic per a l'anàlisi i identificació de millores en les infraestrctures de telecomunicacions de la Comunitat de les Illes Balears.
    [Resum Executiu] [Estudi Tècnic]