torna

Detall de la notícia

PINTIB, Pla d'Impuls a les Noves Tecnologies a les Illes Balears

Es va aprovar per Acord del Consell de Govern de dia 23 d’abril de 2010 el Pla d’Impuls a les Noves Tecnologies a les Illes Balears, i es va designar el director general de Tecnologia i Comunicacions com a l’òrgan responsable de la seva execució i gestió, que ha d’actuar com a delegat del president per a la Societat de la Informació i les TIC.