torna

Detall de la notícia

Imatge 5501461

Imatges oficials del lliurament dels Premis a l'esforç personal i al rendiment acadèmic excel·lent del curs 2021-2022 de totes les Balears

Un total de 550 alumnes de les Illes Balears  han rebut aquest reconeixement a l’esforç i a la dedicació mostrats al llarg del curs a tres actes diferents al llarg de les dues darreres setmanes. Per illes, 421 són alumnes de Mallorca, 100 d’Eivissa i Formentera i, 29 de Menorca.

Aquest premis tenen com a objectius principals potenciar la millora dels resultats acadèmics i reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació per als estudis i la formació personal, a més de valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

Premis a l’esforç personal i al rendiment acadèmic als alumnes de primària

Poden obtenir aquest premi els alumnes de sisè curs que hagin superat el segon cicle de l’etapa i siguin mereixedors d’un reconeixement especial per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats o pel rendiment acadèmic al llarg de tota l’etapa de primària.

Lliurament premis als alumnes d’ESO

Premis a l’esforç personal, distingeixen els alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2021-2022 i que siguin mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats. Cada centre pot proposar un alumne que consideri que és mereixedor del premi pel seu esforç personal, encara que no tengui un expedient acadèmic brillant. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

Premis al rendiment acadèmic excel·lent, obtenen aquest premi els alumnes que hagin finalitzat el quart curs d’educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2021-2022 i hagin obtingut una nota mitjana a quart d’ESO igual superior a 9,5. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

Des d’aquí el nostre reconeixement i enhorabona!