torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE MAIG DE 2022: publicació dels resultats provisionals

Publicació dels resultats provisionals de les proves de llengua catalana de la convocatòria de maig de 2022

RESULTATS PROVISIONALS PER NIVELL

Consultau al final d’aquesta pàgina les llistes de resultats provisionals per nivell (A2, B1, B2, C1 i C2, i llenguatge administratiu).

Requisits per ser apte

Nivell A2 i LA: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts)

Nivells B1, B2, C1 i C2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts), àrea 3 (60 punts) i àrea 4 (60 punts)

Altres informacions

— El guionet (—) en la columna de l’àrea 2 (nivell A2 i LA) o de l’àrea 3 (nivells B1, B2, C1 i C2) indica que no s’ha corregit aquesta àrea perquè no s’ha superat l’àrea 1 (nivell A2), les àrees 1 i 2 (nivells B1, B2, C1 i C2) o les àrees 1 i 3 (LA).

— La qualificació de 0 punts en la columna de l’àrea 2 (LA i A2) o de l'àrea 3 (B2, B2, C1 i C2) és el resultat d’aplicar els criteris de correcció (p. ex., nombre mínim de paraules).

— El guionet (—) en la columna de l’àrea 3 (nivell A2) o de l’àrea 4 (nivells B1, B2, C1 i C2) indica que l’examinand no es va presentar a la prova oral.

— No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, pot sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocada a la prova oral.

TRÀMIT DE REVISIÓ DE PROVES

El termini per sol·licitar la revisió de les proves és del 14 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Tràmit telemàtic

>> Tràmit telemàtic de revisió de les proves [Tràmit finalitzat]

IMPORTANT: per fer el tràmit telemàtic l’aplicació us demanarà que us identifiqueu amb el codi d’inscripció (codi que consta en el justificant de matrícula) i la vostra data de naixement. Consultau les instruccions del tràmit telemàtic de revisió que trobareu als documents adjunts.

Tràmit presencial

Al final d’aquesta pàgina hi trobareu el model de sol·licitud.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar la sol·licitud de revisió de la prova mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica. Si voleu presentar la sol·licitud directament a la Direcció General de Política Lingüística, l’oficina de registre i atenció a la ciutadania està ubicada al carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3 (sense cita prèvia).

c) Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

D’acord amb el calendari establert, els resultats definitius de les proves es publicaran a la web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat) el dia 13 de setembre, a partir de les 15 hores.