torna

Detall de la notícia

Imatge 5232561

Creix un 18,6 % el nombre d'empreses habilitades al sector dels instal·ladors des del 2018

El vicepresident Yllanes destaca que el sector està generant llocs de feina estables i de qualitat que ajuden a diversificar el model productiu de les Illes i ASINEM aposta per seguir impulsant la formació que sumi valor al sector

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha fet balanç de la situació del sector d’instal·ladors empresarials de les Illes Balears i ha informat que el nombre d’empreses habilitades del sector ha crescut un 18,6 % des del 2018 i que segons les dades proporcionades per ASINEM, a causa de l’augment de l’activitat, el 37 % d’empreses del sector de les Illes han hagut d’augmentar la seva plantilla en aquest any 2022.

Junt amb el director general de Transició Energètica i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, i el president i vicepresidenta d’ASINEM, Javier Piña i Neus Sastre respectivament, el Govern també ha posat en valor que el futur de la transició energètica passa per l’electrificació i la necessitat de donar valor a la formació en el sector. Segons el registre d’empreses d’Indústria facilitat per ASINEM, des del 2018 fins al 2022 el nombre d’empreses habilitades del sector de les instal·lacions ha crescut un 18,6 %. A més, tenint en compte les dades d’Impulsa, el 2019 aquest sector va moure prop de 561 milions d’euros en instal·lacions elèctriques, lampisteria i altres instal·lacions (dades corresponents al CNAE GRUP F – epígraf 43.2).

En paraules del vicepresident Yllanes, «estem veient com el sector d’instal·ladors viu un impuls important. Per tot això, el 37 % d’empreses han hagut d’augmentar la plantilla el 2022, segons les dades de l’enquesta estratègica d’ASINEM del 2022. Amb aquestes dades, cal posar en valor el fet que no només s’estiguin creant llocs de feina en nous sectors productius relacionats amb l’energia i la indústria, sinó que aquests són de qualitat, qualificats i estables. Estem fent passes per a la diversificació del model productiu de les Illes Balears, una diversificació necessària i que en el cas de la transició energètica es troba en un procés d’increment constant que esperam que es mantengui en el temps. La transició energètica pot ser punta de llança en la creació de llocs de feina estables i de qualitat que ajudin a diversificar el model productiu de les Illes Balears, per això vull recordar que abans de finals d’any estarà en marxa el Pla d’Inversions de la Transició Energètica de les Illes Balears, dotat amb 233 milions d’euros públics, que mobilitzarà més de 630 milions d’euros privats i crearà un mínim de 7.000 llocs de feina directes».

Yllanes també ha indicat que des de l’any 2018 s’han posat en marxa un conjunt de convocatòries destinades a actuacions en matèria d’instal·lacions energètiques, millores d’eficiència i mobilitat elèctrica per un valor superior als 77 milions d’euros (137 milions d’euros, si comptam els programes SOLBAL I i SOLBAL II). «Aquests ajuts públics han repercutit molt positivament en el sector a causa del seu caràcter d’incentiu de la inversió privada per executar aquestes actuacions. Per tant, les actuacions en matèria de transició i eficiència energètica tenen un impacte econòmic en avançar la diversificació del model productiu a través de nous sectors que ofereixen llocs de feina estables i de qualitat», ha dit el vicepresident.

El president d’ASINEM, Javier Piña, ha asseverat que «sense instal·ladors no es pot garantir la transició energètica. Necessitam capacitació i inversió. Ser visionaris per formar i invertir. Cal que es realitzin campanyes per a un canvi de visió i de valoració de la professió de les instal·lacions, sense oblidar-nos que ens estam deixant el 50 % de la població de gènere femení. Si no som capaços de cobrir aquesta demanda, el mercat s’ocupa de fer-lo sense garanties».

Per la seva banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha destacat la «importància d’ampliar el nombre de persones instal·ladores amb un perfil professional. Des del Govern destaquem la importància que té el sector d’instal·ladors i instal·ladores a les Illes, un sector que seguirà generant llocs de feina, atès que la transició energètica no serà una qüestió puntual i que té un caire important en el procés de canvi de model productiu».

Altres dades

Cal apuntar que, segons les dades d’Impulsa facilitats a ASINEM, el sector dels instal·ladors representa l’any 2019 un 1,8 % de valor afegit brut de les Illes Balears, un 2,6 % dels treballadors i un 2,7 % de les empreses. Actualment, el sector es troba en una situació molt dinàmica amb una gran perspectiva de millorar i posicionar-se com un dels sectors que creixerà més en els anys vinents».

A més a més, cal destacar que el primer trimestre de l’any, a les Illes Balears es va instal·lar la mateixa potència d’autoconsum que en tot l’any 2021, un fet possible gràcies a les convocatòries d’ajuts que el Govern té en marxa. En aquest punt, Yllanes ha recordat que «des del Govern s’ha demanat al Govern de l’Estat una ampliació de crèdit de més de 20 milions d’euros per fer front a les més de 5.500 sol·licituds que ens permetran instal·lar més de 60 MW d’autoconsum, el que representa més del que tenim actualment instal·lat».

Enllaços