torna

Detall de la notícia

Imatge 5230839

Educació posa en marxa un projecte de mindfulness per a tots els centres de les Illes Balears

\ Es tracta d’un programa per a l’entrenament de les habilitats de regulació i reparació socioemocional mitjançant l’atenció plena (mindfulness)

\ Mitjançant suports audiovisuals atractius, es donen eines adaptades a cada etapa per treballar a l’aula

 

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), Aina Amengual i Catherine Adrover, de l’equip de Convivèxit, han presentat avui el Programa per a l’Entrenament de les Habilitats de Regulació i Reparació Socioemocional mitjançant l’Atenció Plena, mindfulness, adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària.

Es tracta d’una iniciativa de Convivèxit que posa a disposició de tots els centres educatius una eina per crear espais de serenitat física i mental a les aules i que neix de l’experiència duita a terme el curs 2017-2018 en un centre d’educació infantil i primària de la zona del Pla de Mallorca. L’objectiu és que la pràctica d’aquest Programa de manera sistemàtica tengui importants beneficis en el desenvolupament d’actituds positives, en l’autonomia emocional de l’alumnat i, evidentment, en la millora del clima i de la convivència escolar.

A partir d’avui el Programa estarà disponible en el web de la Conselleria, amb un recull de diverses tècniques d’atenció plena destinades a l’alumnat d’educació infantil i primària i adaptades a 4 etapes diferenciades (de 3 a 6 anys, de 6 a 8 anys, de 8 a 10 anys i de 10 a 12 anys), així com al professorat tutor, els equips de suport i els especialistes.

Mindfulness a l’aula per a la millora de la concentració

La recomanació als centres és posar en marxa el Programa i dur a terme les accions de manera sistemàtica, tot prioritzant determinats moments com l’inici de la jornada escolar i el retorn del moment d’esbarjo, així com qualsevol moment que l’equip docent consideri oportú (instants previs a una situació d’avaluació o circumstàncies que puguin generar tensió).

Els objectius del Programa són:

 1. Potenciar la millora de la capacitat d’adonar-se o de ser conscient.
 2. Afavorir una disposició per aprendre des de l’autoreflexió i la calma.
 3. Potenciar la millora de la participació en l’aula afavorint el control d’impulsos.
 4. Potenciar el desenvolupament de la capacitat de reconèixer, comprendre i gestionar les emocions, afavorint la capacitat de recuperació en els conflictes i les frustracions.
 5. Afavorir el desenvolupament de les capacitats de concentració i atenció.
 6. Potenciar de manera general la millora del benestar i la salut.

Entre els beneficis de la implementació de la pràctica de l’atenció plena als centres escolars es troben els següents:

 1. Millora de la competència en relaxació.
 2. Foment de la intel·ligència emocional (intrapersonal i interpersonal).
 3. Millora del clima de l’aula perquè es redueix la conflictivitat.
 4. Potenciació de les habilitats i els processos cognitius, com ara la memòria, l’atenció i la concentració.
 5. Millora de la convivència del centre.

Els recursos ofereixen des d’un peix que ensenya tècniques de respiració en l’educació infantil a una granota que ensenya la meditació a l’alumnat de primària o música que convida a caminar amb estrelles per a l’alumnat de primària.

Afavoriment de l’adquisició d’un estat de consciència i calma en els infants

Els experts coincideixen que els infants tenen la capacitat innata de viure plenament en el present, l’aquí i l’ara, una qualitat que van oblidant a mesura que creixen. Aquesta pèrdua ve donada, en gran mesura, per un cert grau de sobreestimulació, responsable entre d’altres, de l’aparició d’un nivell d’ansietat ocasional que costa de reconduir, del manteniment de conductes relacionades amb el baix control dels impulsos, o del dèficit d’habilitats cognitives, com la capacitat de mantenir l’atenció de manera continuada. Es fa necessari, doncs, que els infants siguin capaços de prestar atenció i d’entrenar-se a estar atents i ser conscients en el moment present.

Un dels resultats serà, conseqüentment, la millora de la concentració i la reducció de reaccions impulsives. Per tant, l’aprenentatge de l’experimentació de l’atenció, la paciència i la confiança instaurarà un circuit d’atenció conscient que, tal com refereixen les evidències científiques, tindrà repercussió directa i positiva sobre les anomenades funcions executives (atenció, memòria, flexibilitat cognitiva), així com en els diferents processos d’aprenentatge i desenvolupament personal del nostre alumnat.

S’ha de tenir en compte que l’objectiu principal de l’atenció plena en el context educatiu és potenciar en els infants l’adquisició d’un estat de consciència i calma que els ajudi a autoregular el seu comportament i a conèixer-se millor, a més de crear un ambient propici per a l’aprenentatge.