vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5182104

Pla d'igualtat en l'àmbit laboral de les Illes Balears

El I Pla per a la Igualtat de Tracte i d’Oportunitats per raó de Gènere en el marc de les Relacions Laborals i la Salut Laboral de les Illes Balears (2022-2025) és fruit del diàleg social i es constitueix com a full de ruta per al Govern de les Illes Balears i per als sindicats i les organitzacions empresarials més representatius.

L’objectiu primordial és fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació per raó de gènere en el marc de les relacions laborals i la salut laboral.