torna

Detall de la notícia

Imatge 5143396

Obert el termini per inscriure's a un nou curs de formació específica per habilitar assessors de diverses qualificacions professionals

\ El termini per sol·licitar la inscripció al curs és del 14 de març a l’11 d’abril de 2022. 

\ Les persones que superin el curs i quedin habilitades podran dur a terme les funcions d’assessorament i avaluació de les competències professionals en les quals s’hagin habilitat  

\ El nombre de places convocades és de setanta-cinc, adreçades a formadors i professionals experts de diferents qualificacions professionals

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, ha publicat en el BOIB (número 34, de 8 de març de 2022) la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 4 de març de 2022 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació.

Pel que fa al curs, s’adreça a formadors que no pertanyen al sistema educatiu amb una experiència docent d’almenys quatre anys impartint mòduls formatius associats a les qualificacions professionals convocades i a professionals experts que tenguin una experiència laboral d’almenys quatre anys relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

75 places convocades

El nombre de places convocades és de setanta-cinc, distribuïdes de la manera següent: 25 places per a docents de 15 famílies professionals i 50 places per a formadors i professionals experts de 127 qualificacions professionals.

El curs es durà a terme del 2 al 29 de maig de 2022, amb una durada total de trenta hores de formació telemàtica mitjançant la plataforma educativa Classroom. El curs inclou també tres sessions virtuals.

Termini per inscriure’s

El termini per sol·licitar la inscripció al curs és a partir d’avui i fins a l’11 d’abril de 2022. Els formadors i professionals experts han d’emplenar la sol·licitud d’inscripció mitjançant el tràmit establert a l’efecte que es troba disponible a la pàgina web de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i adjuntar la documentació acreditativa sol·licitada.

Les persones participants que superin el curs quedaran habilitades com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació per al reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral en la qualificació professional a la qual hagin estat admeses i s’incorporaran com a tals al Registre del Personal Assessor i Avaluador habilitat a les Illes Balears,  creat mitjançant el Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tota la informació relacionada amb aquest curs (destinataris, requisits, places convocades, criteris de selecció...) es pot consultar a la pàgina web de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), que és l’òrgan encarregat d’habilitar els assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.  

Novetats

18/06/2022 - Publicació de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 15 de juny de 2022 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació. 
 
Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.